پوشش و عفاف در احاديث و روايات معصومين (ع)(1)

پوشش و عفاف در احاديث و روايات معصومين (ع)(1)

بشارتهاي خدا

– امام جعفر صادق (عليه السلام): اگر زن عفت داشته باشد به دنيا مي ارزد و گرنه به خاک هم نمي ارزد.
– پيامبر اکرم (ص): … زني که براي حفظ غيرت، استقامت ورزيد و براي خدا وظيفه خود را به خوبي انجام داد، خداوند پاداش شهيد را به او خواهد داد.
(نوارد راوندي، ص 37، بحارالانورا، جلد 103، ص 250)
– پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله): پروردگارا زناني که خود را پوشيده نگه مي دارند، مشمول رحمت و غفران خود بگردان.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 244)
– پيامبر مي فرمايند: «شرف مقنعه اي که زن بر سر دارد از دنيا و آنچه در آن است ارزنده تر مي باشد.»
(محمد مهدي اشتهاردي، پوشش زن در اسلام، ص 104)
– قال رسول ا.. (صلي ا… عليه و آله و سلم): نصيف المرأه علي رأسها خير من الدنيا و ما فيها: آن هنگام که پوشش سر زني باشد ارزش آن از دنيا و آنچه در آن است بيشتر است.
(نور الشافي في الفقه الشافعي)
– امام علي (ع) مي فرمايند: همانا حجاب متين براي آنان (زنان) متضمن سعادت است.
(محمد دشتي، نهج البلاغه)
– اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) مي فرمايند: زکات زيبايي پاکدامني است.
(ميزان الحکمه، ج 4، ص 226)
– حضرت علي (ع): پوشيدگي زن به حالش بهتر است و زيبايي اش را پايدارتر مي سازد.
(غررالحکمه و دررالکلم)
– پيامبر اکرم (ص) فرمودند: کسي که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خداوند به او ايماني عطا مي کند که شيريني آن را در قلبش مي يابد.
(الحکم الزاهره، ج 1 / ص 301)
– قال رسول ا… (صلي ا… عليه و آله و سلم): زنان خود را، با پوشش اندام و چشم، از ديدار نامحرمان بازدارند، که زنان هر چه پوشيده تر باشند سعادتمندتر هستند.
(سفينه البحار 2 / 298)
– حضرت علي (عليه السلام) فرموده اند: صبانه المراه انعم لحالها و ادوم لجمالها: حفظ، حراست، پنهان کردن و دور داشتن زن از نامحرم بهترين نعمت و خوشبختي براي اوست و زيبايي، دلربايي و جذابيت او را گسترش مي دهد.

سفارشات

– رسول خدا (ص) فرمودند: براي زن سزاوار نيست که هنگام بيرون رفتن از خانه اش لباسش را جمع و فشرده کند. (محمد محمدي اشتهاردي، پوشش زن در اسلام، ص 19)
– حضرت علي (عليه السلام): زن بايد بخيل باشد چه در خرج کردن پول شوهر و چه نسبت به عفت خود.
(نهج البلاغه)
– رسول خدا فرمود: اگر مردي زني را ديد و ترسيد رؤيت آن زن در او محبتي ايجاد کند فوراً نظر خود را برگرداند و چشم به آسمان بدوزد و با خدا مناجات نمايد.
(محاسن برقي)
– حضرت علي (عليه السلام) فرمود: اگر جواني زني را ديد و دلباخته او گرديد و حس کرد در اين باره ناتوان شده است دو رکعت نماز بخواند و از فضل خدا درخواست نمايد تا خداي آرزويش را در آينده برآورد.
(بحارالانوار)
– «سئل اميرالمؤمنين بما يستعان علي غمض البصر؟ فقال بالخمود تحت سلطان المطلع علي سترک» از اميرالمؤمنين پرسيدند، به چه چيز مي شود چشم را از مناظر شهوت انگيز پوشاند؟ فرمود: با تسليم شدن و تحت نفوذ و محبت در آوردن براي خدائي که پنهان و آشکار را مي داند.
(محاسن برقي)
– قال رسول ا… (صلي ا… عليه و آله و سلم): حماديات النساء غض الابصار حفر الابصار حفر الاعراض فصر الوهازه: بارزترين درجه زنان سه چيز است: پوشيدن چشم از نامحرمان، پوشيدن تمام اندام از بيگانگان، کم و با حيا از منزل بيرون شدن.
(سفينه البحار 2 – 298 به نقل از ص 182 «ازدواج مکتب انسان سازي»)

حد حجاب

– رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) از اسماء در حالي که جامه هاي نازک و بدن نما پوشيده بود روبرگرداندند و گفتند: اي اسماء همين که زن به حد بلوغ رسيد، سزاوار نيست چيزي از بدن او ديده شود مگر اين و آن که حضرت اشاره به مچ دست به پايين و صورتشان نمود.
(سنن ابن داوود، ج 4، ص 62)
– امام صادق (عليه السلام): براي زن مسلمان جايز نيست که روسري و پيراهني بر تن کند که بدنش را نپوشاند.
(وسائل الشيعه، ج 30، ص 5281)
– از امام صادق (عليه السلام) سؤال شد: آيا آرنج زن تا مچ از قسمتهايي است که بايد از نامحرم پوشاند؟ فرمودند: بلي آنچه زير روسري قرار گيرد و همچنين از محل دستبند به بالا بايد پوشانده شود.
(مستدرک حاکم، ج 2، ص 558)
– امام صادق (عليه السلام) در مورد زينتهايي که جايز است زن در مقابل نامحرم ظاهر کند فرمود: صورت، و کف دو دست.
(بحار، ج 104، ص 33 / قرب الاسناد، ص 40)
– از امام صادق (عليه السلام) سؤال شد براي مرد نامحرم نگاه کردن به چه قسمت از بدن زن جايز است؟ فرمودند: چهره، دو کف دست.
(اصول کافي، ج 5، ص 521)
– اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمودند: بر شما لازم است لباس ضخيم (بيرون از منزل، در برابر نامحرم) بپوشيد هر کسي که لباسش نازک است دين او مثل لباسش ضعيف و نازک است.
(وسائل الشيعه، ج 3، ص 357)

سخن گفتن با نامحرم

– زنان نبايد با صداي نرم و لطيف سخن گويند، مردي که داراي قلب بيمار است، طمع مي کند. زنان سخن پسنديده گويند.
(سوره احزاب، آيه 32)
– امام صادق (عليه السلام) فرمودند: امام علي (عليه السلام) به زنها سلام مي کرد ولي کراهت داشت از سلام کردن به زنهاي جوان. مي فرمود: از اين مي ترسم که از صدايش خوشم بيايد و ضرر عمل من بيشتر از اجري که طلب مي کنم، بشود.
(اصول کافي، ج 2، ص 648؛ وسائل الشيعه، ج 12، ص 76؛ بحارالانوار، ج 40، ص 435)
– از گفتگو و اختلاط با زنان بپرهيز، به راستي هيچ مردي با زن نامحرمي در خلوت سخن نمي گويد مگر اينکه در دل او نسبت به وي رغبت پيدا مي کند.
(پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله)، مرات النساء، ص 141 / بهشت خوبان، ص 98)
– پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله): از گفت و گو و اختلاط با زنان بپرهيز، به راستي هيچ مردي با زن نامحرمي در خلوت سخن نمي گويد مگر اينکه در دل او نسبت به وي رغبت پيدا مي کند.
(مرآت النساء، ص 141 / بهشت خوبان، ص 98)
– امام باقر (عليه السلام): سخن گفتن با زن نامحرم از دامهاي شيطان است.
(مستدرک الوسايل، 14 / 273)
– از جمله بيعتهايي که پيامبر (صلي الله عليه و آله) از زنان گرفت اين بود که در خلوت با مردان مسافرت و نشست و برخاست نکنند.
(مستدرک الوسايل، ج 14 / ص 123)
– پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم): کسي که به خدا و روز واپسين ايمان داشته باشد، شب را در جايي که زن نامحرم نفس او را مي شنود به سر نمي برد هيچ مردي با زني خلوت نکند مگر اينکه سومين آنها شيطان باشد.
(ميزان الصلحه، ص 5505)

نظر به نامحرم

– پيامبر گرامي اسلام (ص) در روايتي چنين مي فرمايد: «هر کس به جنس مخالف نگاه آميخته با شهوت بنمايد روز رستاخيز چشمان او را پر از آتش نموده تا اينکه حساب مردم محشر به پايان رسد، آنگاه به حساب او رسيدگي خواهند کرد.»
– حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: «غضوا ابصارکم ترون العجائب» يعني: «هر کس چشم از مناظر شهوت انگيز بپوشاند مناظر ملکوتي در برابر ديدگان او مجسم خواهد شد»
– حضرت داوود (ع) به فرزند خود فرمود: «اي فرزند من، در دنبال شير حرکت کن ولي در پشت زن راه مرو که شيطان لعين گفته است، نگاه کردن کمان قوي منست و تبريست که هرگز راه خطا نمي پويد»
– حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايد: «النظره بعد النظره تزرع في القلب الشهوه و کفي بها صاحبها فتنه: نگاه دوم… نگاهي که بعد از نگاه اول صورت گيرد در قلب تخم شهوت را مي پاشد و کافي است که صاحب نگاه را به فتنه بزرگي دچار نمايد»
(وسائل الشيعه؛ 22)
– حضرت صادق (ع) مي فرمايد: «اول نظره لک و الثانيه عليک و لا لک و الثالثه فيها الهلاک: نظر اول به نامحرم گناهي بر تو نيست، نگاه دوم بر ضرر تو نخواهد بود و کوچکترين بهره اي براي تو ندارد و نظر سوم باعث هلاکت تو خواهد شد.»
(مقدمات النکاح و آدابه)
– يحيي بن زکريا از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) سؤال کردند: اولين مرحله زنا از کجا آغاز مي شود و منشأ آن چيست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: نگاه کردن. قرآن کريم در اين باره مي گويد: «لا تقربوا الزنا: به زنا نزديک نگرديد» – نظر به نامحرم تيري مسموم از تيرهاي شيطان است.)
(الحکم الزاهره، ج 1 / ص 301)
– امام صادق (عليه السلام): چه بسيار نظر به نامحرمي که حسرت و پشيماني طولاني به دنبال دارد.
(الحکم الزاهره، ج 1 / ص 301)
حضرت رسول اکرم فرمود: کسي که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خداوند به او ايماني عطا مي کند که شيريني آن را در قلبش مي يابد.
(الحکم الزاهره، ج 1 / ص 301)
حضرت رسول اکرم فرمود: دور باشيد از نگاه ناروا زيرا چنين نگاهي موجب بذر هوي و هوس مي شود و غفلت آور است. (بحارالانوار ج 72 ص 119)
– يکي از سفارشات امام صادق به عبداله بن جندب اين است: اي پسر جندب براستي که حضرت عيسي بن مريم به اصحاب خود فرمود: از نگاه ناروا بر حذر باشيد زيرا در قلب شهوت مي کارد و همين براي صاحبش فتنه انگيز خواهد بود.
(بحارالانوار، ج 78، ص 284)
– پيامبر فرمود: هر کس چشم خود را از حرام پر کند (نگاه به زنان نامحرم نمايد) خداوند متعال چشم او را روز قيامت از آتش پر مي کند مگر آنکه توبه نمايد و برگردد.
(همان، ص 366)
– پيامبر اکرم (ص) فرمود: شدت مي يابد غضب و خشم خدا بر زن شوهرداري که چشم خود را پر کند از نگاه به مرد اجنبي و يا نامحرمي آن زن را نگاه نمايد.
(بحارالانوار، ج 104 ص 38)
– عمر در سفر حج بود مردي آمد در حاليکه چشمش لطمه ديده بود. عمر گفت: کي سيلي بصورتت زد؟ گفت: علي بن ابيطالب.
گفت: خدا بر تو نظر کرد ولي ديگر از جريان نپرسيد و نگفت چرا سيلي زد. در اين حال علي (ع) تشريف آورد. در حالي که مرد نزد عمر بود. حضرت فرمود: اين مرد طواف مي کرد ولي در طواف نگاه به زنان کرد. و بنا به روايتي حضرت فرمود، ديدم در نگاهش به زنان مردم خيره مي شد.
(ميزان الحکمه، ج 10، ص 70)
– حضرت علي فرمود: چشم پيشوا و سرچشمه تمام فتنه هاست.
(ميزان الحکمه، ج 10، ص 71)
– حضرت علي فرمود: هر کس چشم خود را رها کند (کنترل نکند) تأسف و ناراحتي او زياد مي شود.
(ميزان الحکمه، ج 10، ص 70)
– حضرت علي فرمود: کسي که چشم خود را کنترل نکند، به استقبال مرگ مي رود.
(ميزان الحکمه، ج 10، ص 70)
– پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله): نظر به نامحرم تيري مسموم از تيرهاي شيطان است.
(الحکم الزاهره، 1 / 301)
– امام صادق (عليه السلام): چه بسيار نظر به نامحرمي که حسرت و پشيماني طولاني به دنبال دارد.
(الحکم الزاهره، 1 / 301)
– رسول خدا فرمود: براي هر عضوي بهره اي از زنا است و زناي چشم، نگاه بد (چشم چراني) است.
(ميزان الحکمه ج 10، ص 75)
– ديدگان انسان از دامهاي شيطان است.
– حضرت مسيح (عليه السلام): هر زني که خود را خوشبو کند و بيرون رود تا بويش به مشام ديگران رسد زناکار است و هر چشمي که او را نگرد زناکار است.
– حضرت مسيح (عليه السلام): نبايد به آنچه (زني) که تعلق به تو ندارد خيره شوي و تا زماني که چشم خود را نگه داري هرگز مرتکب زنا نشوي اگر تواني که حتي به جامه زنان نامحرم نگاه نکني چنين کن.
– پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم): هر عضوي از اعضاي انسان را بهره اي از زنا نوشته شده که لاجرم به آن مي رسد. مثلا زناي چشم نگاه کردن، زناي پا راه رفتن، زناي گوش شنيدن.
(ميزان الحکمه، ج 10، ص 70)
– پيامبر اکرم فرمود: «روز قيامت هر چشمي گريان است، مگر سه چشم: چشمي که از ترس خدا بگريد و چشمي که از آنچه خداوند حرام کرده بسته شود و چشمي که شب را در راه خدا به بيداري بگذراند.»
(بحارالانوار، ج 101)
منبع: حريم ريحانه.

مطالب مشابه