حجاب از نگاه دیگران

حجاب از نگاه دیگران

فرانتس فانون (جامعه شناس و فیسلوف فرانسوی) در مورد انقلاب الجزایر

– هر چادری که دور انداخته شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشاید و پس از دیدن هر چهره ی بی حجابی، امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود.
– دیدن در برخورد با زن محجبه، یک طرفه است و طرف مقابل نمی تواند او را ببیند و زنی که دیده نمی شود تسلیم نمی گردد و خود را عرضه نمی کند . (انقلاب الجزیره یا بررسی جامعه شناسی یک انقلاب، فرانتس فانون، ص 14)

خروشچف (رئیس جمهور اسبق اتحاد جماهیر شوروی)

– آینده شوروی در خطر است و جوانان هرگز آتیه امید بخشی ندارند، چرا که بی بند و بار و اسیر شهوات گشته اند. (محمد قطب، اسلام و تجدید حیات معنوی، ص 203)

تولستوی (فیلسوف روسی در کتاب موسوم به حکم النبی محمد (ص))

– ازدیاد و انتشار طلاق در اروپا که افکار عامه را متوجه به خود کرده، مسبب آن، تمدن فاسد و اختلاط جنسی و نبودن حجاب است که زن به واسطه معاشرت با مردی که موافق میل اوست، از زوج اولی بی میل می گردد و محبت صادقانه که اساس رابطه عائله است، در اروپا نادر است. به همین قیاس، قانون طلاق در ازدیاد و رواج است. از این بیان معلوم است که کثرت طلاق به سبب حجاب نیست، غالبا طلاق مستند به این است که شوهر از انس و محبت زن خود دست کشیده و برای خود، کس دیگری را رفیق و طرف عشق قرار دهد که آن هم از آثار بی حجابی است نه از آثار حجاب. (حجاب آزادی یا اسارت، ص 196)

هولاک آلیس

بدون وجود پاکدامنی، نه می توانیم آن خلوص و صفای نابی را که تجلی نهائی عشق است به دست آوریم و نه می توانیم ارزش آن را به درستی درک کنیم. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 41)

ماهاتما گاندی (رهبر انقلاب هند)

زن با اینکه به ظاهر در صدد آزادی برآمد ولی در خطر جدیدی قرار گرفت و آن خطر بازیچه قرار گرفتن و وسیله هوسرانی های مرد شدن است. من ترجیح می دهم که نسل انسان نابود شود تا اینکه بماند و با تبدیل زن با ظریفترین مخلوق الهی به یک وسیله عیاشی و شهوترانی مرد، از هر حیوانی پست تر گردد. اگر من زن بودم علیه دعوی مرد دائر بر اینکه زن به دنیا آمده تا بازیچه او باشد سخت عصیان می کردم. ای زنان اگر آرایش کردن شما به خاطر جلب شهوت مردها است از این کار خودداری کنید و زیر بار ننگ چنین خفتی نروید. (کتاب روح بشری، ص 211)

ادوارد یاکوب (جهانگرد و طبیب آلمانی)

در ایران در بازار به زنانی با چادر برمی خورید که به هنگام صحبت کردن از طرز تکلم آنها می توان به مقام بلندشان پی برد. زنان ایرانی در خروج از منزل آزادی بسیاری دارند و علی رغم جدار مستور خود به همه امور اعمال نفوذ دارند حتی در کارهای سیاسی، در سقوط برخی حکام و وزراء سر نخ را باید از آنها جست.

چارلی چاپلین (کارگردان و بازیگر)

– دخترم هیچکس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند…
– برهنگی بیماری عصر ماست به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش از آن توست. (چارلی چاپلین پدر تو (نامه ای به دخترم))

ویلیام جیمز

– مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بدون آنکه بداند، حس می کند که این خودداری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد. حیا (و در نتیجه عزیز بودن زن و معشوق واقع شدن او برای مرد) پاداش های خود را پس انداز می کند و در نتیجه نیرو و شجاعت مرد را بالا می برد و او را به اقدامات مهم وا می دارد و قوایی را که در زیر سطح آرام حیات ما ذخیره شده است بیرون می ریزد. (به نقل از لذات فلسفه (ویل دورانت) و به نقل از اخلاق جنسی (استاد مطهری))

ایمانوئل کانت (فیلسوف)

در عشق جنسی، عاشق معشوق را تنها به دید یک شیء اشتها آور می نگرد. به محض آنکه معشوق در اختیار قرار گرفته شد و آن رغبت آرام گردید، دیگر دور انداخته می شود، مثل دور انداختن لیموئی که کاملا مکیده شده یعنی رابطه جنسی به تنهائی و بدون عشق (حقیقی) تحقیر طبیعت انسانی است. (فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 35)

خانم ساچیکور مور آتا (دکترای الهیات اهل ژاپن)

لطف زن به با حجاب بودن اوست، اصولا طبع هر انسانی طالب کشف تنوع هاست. وقتی زنان به شکل امروزی بی حجاب باشند، چیزی برای جلب توجه مرد باقی نمی گذارند. هر چیز با اهمیتی هرگاه چندین بار رویاروی قرار گیرد، اهمیت خود را از دست می دهد این موضوع در تحکیم روابط زناشویی نقش بسیار مهم و مؤثری دارد. (کتاب بهشت و جوانان، ص 263. اسدالله محمدی نیا، به نقل از کتاب حجاب گل، ص 38)

مری پایفر (روانشناس آمریکائی)

امروز دختران بسیار بیشتر تحت ستم قرار دارند، آنان در فرهنگی بسیار خطرناکتر، تحت سیطره رسانه ها، و روابط جنسی قرار دارند، پا به سن می گذارند… و در حالی که زندگی پر خطری را سپری می نمایند، از حفاظت کمتری برخوردار می گردند. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 18)

ویل دورانت (مورخ معروف)

– زنان دریافتند که دست و دلبازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند. (به نقل از کتاب مسئله حجاب شهید مطهری، ص 70 و 73)
– حیا یکی از لطیف ترین دلفریبی های زن است. زنان بی شرم و حیا جزء در موارد زودگذر، برای مردان جذاب نیستند. (به نقل از کتاب قرآن و مقام زن، سید علی کمالی، ص 233)
– آنچه بجوییم و نیابیم عزیز می گردد. زیبایی به قدرت میل بستگی دارد. میل با اقناع و ارضاء، ضعیف و با منع و جلوگیری، قوی می گردد.
– ما میراث اجتماعی خود را با این فساد انبوه به هدر خواهیم داد. (به نقل از کتاب مسئله حجاب شهید مطهری، ص 70 و 73)

پلینت روث

رواج فرهنگ برهنگی نه تنها آن را به صورت عادی و یک چیز بی اهمیت در نمی آورد، بلکه عطش روحی را افزایش می دهد.

دیوید هیوم (فیلسوف)

– پاکدامنی ضامن مقام پدری مردان برای فرزندانشان می باشد. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 44)

ژان ژاک روسو (فیلسوف)

شبیه شدن زنان به مردان، باعث تسلط مردان بر آنها می شود. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 47، به نقل از کتاب مشهور امیل)

جان اف کندی (رئیس جمهور اسبق آمریکا)

– نسل جوان اروپایی و آمریکایی هوسبازند و من برای نسل آینده آمریکا بیمناکم.

آلفرد هیچکاک (کارگردان)

– زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و رویبندی که به کار می بردند، خود به خود جذاب می نمودند و همین مسئله، جاذبه نیرومندی به آنها می داد، اما به تدریج با تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند، حجاب و پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود، از میان می رود و همراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.
– من معتقدم زن باید مانند فیلمی پرهیجان و پر آنتیک باشد، بدین معنی که ماهیت خود را کمتر نشان دهد و بگذارد مرد برای کشف او بیشتر به خود زحمت دهد. (به نقل از مسئله حجاب، شهید مطهری، ص 73)

مستر همفر (جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی)

وی که سالهای زیادی از طرف انگلیس برای محو اسلام در کشورهای مسلمان جاسوسی کرده، می گوید:
باید زنان مسلمان را فریب داد و از زیر چادر بیرون کشید – با این بیان که چادر یک عادت است از خلفای عباسی و یک برنامه اسلامی نیست – پس از آنکه زنان را از چادر و عبا بیرون آوردیم باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آنها بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد. (آنچه باید یک زن بداند، ص 458)

سیمون دوبوار (فیلسوف و همسر ژان پل سارتر که یکی از رادیکال ترین فمنیست ها محسوب می شود)

وی پاکدامنی را امری طبیعی می دانست و معتقد بود پاکدامنی یکی از چند خصوصیت زنانه ای هست که حقیقتاً اساس بیولوژیکی دارد و زنان را حفاظت می کند. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 47)

ویکتور هوگو (نویسنده معروف)

– می گویند بردگی در اروپا از بین رفته است اما بردگی همچنان ادامه دارد و بر زنان تحمیل می شود و نامش فحشاست. (کتاب تسبیح هزار دانه)
– اصولا زن عفیف، زیبا و دلپسند است، وجاهت توأم با وقار و عفت، به زن قدرتی می دهد که قوی ترین مردان را یارای مقاومت در برابر او نیست، بلکه آنها را به خضوع و تعظیم در مقابل خویش وادار می سازند.

ترولوپ (رمان نویس)

یکی از دلائل نویسنده شدن او این بوده که به دختران بیاموزد که عفت گوهری است که ارزش حفاظت دارد.(کتاب زندگینامه، به نقل از کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 28)

خانم اوریزان ماروث

مرد فطرتاً طالب دختری است که مانند بنفشه محبوب و سلیم الطبع و در عین سادگی و عفاف، دارای کمال، لطف و دلبری باشد، زنی که دارای صفات و ملکات فاضله بوده و نام زن شایسته اوست، هرجا و به هر حالت که باشد مورد تقدیس و احترام مرد واقع می شود. (زن در عصر جدید ص 102)

جیمز اتلس

در حالی که در عصر ویکتوریا بر خواهش های نفسانی مردم سرپوش گذاشته می شد، در عصر ما این خواهش ها تا مرز خشونت پیش رفته است. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 26)

جرجی زیدان (نویسنده معروف)

اگر مقصود از حجاب، پوشانیدن تن و بدن است، این وضع پیش از اسلام و حتی پیش از ظهور دیانت مسیح معمول بوده و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی، در اروپا معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است. (تاریخ تمدن اسلام)

خانم ایفیلین کوبالاد (نویسنده انگلیسی که بالاخره به اسلام گروید)

در مقام و بزرگی زن در اسلام همین بس که مسلمین او را «حرم» که از احترام و حرمت گرفته شده می خوانند (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003)

سالی کلاین (فمنیست)

… در حقیقت آنچه (در سالهای اخیر) به دست آمد آزادی زیاد زنان نبوده بلکه مشروعیت بخشیدن زیاد به بی بند و باری مردان بوده… (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 63)

برتراند راسل

از لحاظ هنر مایه تأسف است که به آسانی بتوان به زنان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد بدون آنکه غیر ممکن گردد.

سارل ژردن (جهانگرد و فیلسوف فرانسوی (قرن 18 – 17)

مشکل می توان تشخیص داد که آیا بانوان آریا برای آزرم و عفت یا به منظور افتخار و عزت یا غرور و تکبر به سوی حجاب می روند. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003)

فرانسس بنتون

قواعد و مقررات در رابطه با حفظ پاکدامنی ممکن است متغیر باشد… اما پاکدامنی یک مفهوم ثابت و مطلوب است. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 73)

شلیت (فارغ التحصیل فلسفه از آمریکا)

– امروز رعایت وقار در پوشش همانند واخوره بودن در زمینه مسائل جنسی تلقی می شود و زنان برای اینکه اثبات کنند این گونه نیستند، مجبورند از پوشش های نامناسب استفاده کنند در حالی که زنان هنگام استفاده از پوشش های نامناسب در مقابل غریبه ها معمولا احساس نارضایتی می کنند. (کتاب فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 36)
– پاکدامنی ثابت می کند که اخلاقیات بهتر از بی بند و باری می تواند به روابط جنسی کمک کند پاکدامنی حتی می تواند فرمان خداوند باشد، زیرا این مفهوم را می رساند که ما انسانها به گونه ای طراحی شده ایم که هرگاه مانند حیوانات بی هیچگونه خویشتن داری و پایبندی به اصول رفتار نماییم، همانند آنها لذت نمی بریم. (کتاب فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 63)
– زنانی که می خواهند برای اثبات آزادی مثل مردان هرزگی کنند در نهایت صدمه می خورند.
– زنان پاکدامن علاوه بر زیبایی درونی، از زیبایی عینی و بیرونی بیشتری نسبت به بقیه زنان برخوردار هستند. افرادی که در برابر غریبه ها تقریبا برهنه هستند چیزی برای نشان دادن به محبوب خود باقی نمی گذارند. (کتاب فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 41)
– گرچه پاکدامنی در ادیان مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما تمام آنها با این موضوع که پاکدامنی و تقدس به طور تنگاتنگ در هم تنیده شده اند، اتفاق نظر دارند. همگی معتقدند در حضور قدسی، باید خود را پوشاند.
– این بازگشت به پاکدامنی در پوشش، تنها متعلق به کشورهای اسلامی نیست. چنین به نظر می رسد که در آمریکا نیز یک انقلاب متقابل در زمینه پوشش از حدود سال 1989 آغاز شده است. مجله تایم از موج عظیم گرایش به پاکدامنی سخن به میان می آورد و نشریه پوشش زنان گزارش می دهد که تقاضا برای لباسهای پوشیده، سال به سال افزایش می یابد و این افزایش به سبب تغییراتی است که در حال و هوای اجتماعی پدید آمده. (کتاب فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 70)
– گمان نمی کنم در دورانی زندگی می کنیم که در آن شرم و حیا وجود ندارد. ما انسان هستیم و انسانها همیشه از چیزی خجالت می کشند. فقط موضوع مناسب را اشتباه گرفته ایم. از سیگار کشیدن خجالت می کشیم ولی از لباس های نازک دختران جوان خجالت نمی کشیم. (کتاب فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 28)
منبع: حریم ریحانه.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید