خلفای معاصر امام جواد(ع)

خلفای معاصر امام جواد(ع)

پیشوای نهم حضرت امام جواد – علیه السلام- در مجموع دوران امامت خود با دو خلیفه عباسی یعنی «مأمون» (193 – 218) و «معتصم» (218 – 227) معاصر بوده است و هر دو نفر، ایشان را به اجبار از مدینه به بغداد احضار کردند و طبق شیوه سیاسی ای که مأمون در مورد امام رضا- علیه السلام- به کار برده بود، امام جواد – علیه السلام- را در پایتخت زیر نظر قرار دادند.


مهدی پیشوایی- سیره پیشوایان، ص530

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید