سیاست و مردم داری

سیاست و مردم داری

1. قال الامام علی –
علیه السلام – : مِلاکُ السِّیاسَهِ العَدلُ.

«میزان الحکمه، ح 9016»

امام علی – علیه السلام – فرمود: ملاک و اساس سیاست، عدالت است.

2. قال الامام علی – علیه السلام – : مِن أماراتِ الدَّولَهِ
الیَقظَهُ لِحِراسَهِ الاُمورِ.

«غررالحکم، ح 9360»

امام علی – علیه السلام – فرمود: از نشانه های (پایداری) دولت، هوشیاری در
سامان دادن کارها است.

3. قال الامام علی – علیه السلام – : إنَّ اللَّهَ جَعَلَنی إماماً
لِخَلقِهِ فَفَرَضَ عَلَی التَّقدیرِ فی نَفسی و مَطعَمی و مَشرَبی و مَلبَسی
کَضُعفاءِ النّاسِ.

«الکافی، ج 1، ص 410»

امام علی – علیه السلام – فرمود: خداوند مرا پیشوای خلقش کرده و واجب کرده
بر من که بر خود سخت بگیرم و در خوردن و آشامیدن و لباس، مانند مستمندان باشم.

4. قال الامام علی – علیه السلام – : حُسنُ السِّیاسَهِ یَستَدِیمُ
الرِّئاسَهَ.

«میزان الحکمه، ح 8998»

امام علی – علیه السلام – فرمود: سیاست نیکو، موجب پایندگی و دوام ریاست
است.

5. قال الامام علی – علیه السلام – : رَأسُ السِّیاسَهِ استِعمالُ
الرِّفقِ.

«میزان الحکمه، ح 9019»

امام علی – علیه السلام – فرمود: پایه سیاست، مدارا کردن است.

6. قال الامام علی – علیه السلام – : ثَباتُ الدُّوَلِ بِإقامَهِ
سُنَنِ العَدلِ.

«غررالحکم، ح 4715»

امام علی – علیه السلام – فرمود: پایداری دولت ها به برپاداشتن راه و رسم
دادگری است.

7. قال الامام علی – علیه السلام – : مَنْ سَما إِلَی الرِّیاسَهِ
صَبَرَ عَلی مَضَضِ السِّیاسَهِ.

«میزان الحکمه، ح 9002»

امام علی – علیه السلام – فرمود: هر کس بر مسند سیاست نشیند، باید بر رنج
سیاست صبر کند.

8. قال الامام علی – علیه السلام – : مَن کَثُرَ جَمیلُهُ أجمَعَ
النّاسُ عَلی تَفضیلِهِ.

«عیون الحکم و المواعظ، ح 8218»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آن که نیکی ها و فضایلش فراون شود، مردم
بر برتری اش اتّفاق کنند.

9. قال الامام علی – علیه السلام – : حُسنُ السّیرَهِ جَمال
القُدرَهِ و حِصنُ الإمرَهِ.

«غررالحکم، ح 4847»

امام علی – علیه السلام – فرمود: رفتار نیکو، نشان زیبایی قدرت و پناهگاه
زمام داری است.

10. قال الامام علی – علیه السلام – : مِن دَلائِلِ الدَّولَهِ
قِلَّهُ الغفلَهِ.

«غررالحکم، ح 9410»

امام علی – علیه السلام – فرمود: از نشانه های (پایداری) دولت، کمی غفلت از
کارها است.

11. قال الامام علی – علیه السلام – : إیّاکَ و الاِسِئثارَ بِما
النّاسُ فیهِ اُسوهٌ.

«نهج البلاغه، نامه 53»

امام علی – علیه السلام – فرمود: بپرهیز از آن که چیزی را به خود مخصوص کنی
که مردم همه در آن یکسانند.

12. قال الامام علی – علیه السلام – : اِجعَل لِرأسِ کُلِّ أمرٍ
مِن أمورِک رأساً مِنهُم، لا یَقهَرُهُ کَبیرُها و لا یَتَشتَّتُ عَلَیه کَثیرُها.

«نهج البلاغه، نامه 53»

امام علی – علیه السلام – فرمود: برای سامان دادن به هر یک از کارهایت،
سرپرستی از میان آنان بگمار که بزرگی کار، او را مقهور خود نسازد و بسیاری آن،
آشفته اش نکند.

13. قال الامام علی – علیه السلام – : لا یَکُنْ لَک إلَی النّاسِ
سَفیرٌ إلّا لِسانَک و لا حاجِبٌ إلّا وَجهَک.

«نهج البلاغه، نامه 67»

امام علی – علیه السلام – فرمود: میان تو و مردم رابطی جز زبانت و پرده ای
جز چهره ات نباشد.

14. قال الامام علی – علیه السلام – : ألزِمِ الحَقَّ مَن لَزِمَهُ
مِن القَریبِ و البَعیدِ و کُن فی ذلِکَ صابِراً مُحتَسِباً واقِعاً ذلِکَ مِن
قَرابَتِکَ و خاصَّتِکَ حَیثُ وَقَعَ.

«نهج البلاغه، نامه 53»

امام علی – علیه السلام – فرمود: حق را، از آنِ هر که بود، نزدیک یا دور،
بر عهده گیر و در این راه شکیبا باش و آن را به حساب خداوند بگذار، هر چند این
رفتار با نزدیکان و خویشاوندانت باشد.

15. قال الامام علی – علیه السلام – : أنصِفوا النّاسَ مِن
أنفُسِکُم وَ اصْبِرُوا لِحَوائجِهِم … و لاتُحشِّمُوا أحَداً عَن حاجَتِهِ و لا
تَحبِسُوهُ عَن طَلِبَتِهِ.

«نهج البلاغه، نامه 51»

امام علی – علیه السلام – فرمود: داد مردم را از خود بستانید و در برآوردن
نیازهایشان شکیبا باشید … کسی را برای نیازش شرمگین نسازید و از خواسته اش باز
مدارید.

16. قال الامام علی – علیه السلام – : فَاخفِضْ لَهُ جَناحَکَ و
ألِنْ لَهُم جانِبَکَ وَ ابسُطْ لَهُم وَجَهَکَ و آسِ بَینَهُم فِی اللَّحظَهِ و
النَّظرَهِ.

«نهج البلاغه، نامه 27»

امام علی – علیه السلام – فرمود: بال های محبت خود را بر آنان بگستر و با
آنان نرم خو و گشاده رو باش و مساوات را در توجّه و نگاه خود (به آنان)، مراعات
کن.

17. قال الامام علی – علیه السلام – : طَلَبُ التَّعاوُنِ عَلی
إقامَهِ الحَقِّ دِیانَهٌ و أمانَهٌ.

«عیون الحکم و المواعظ، ح 5563»

امام علی – علیه السلام – فرمود: درخواست همکاری برای برپا کردن حق، نشانه
دیانت و امانت (داری) است.

18. قال الامام علی – علیه السلام – : مِن واجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ
عَلَی العِبادِ النَّصیحَهُ بِمَبلَغِ جُهدِهِم وَ التَّعاوُنُ عَلی إقامَهِ
الحَقِّ بَینَهُم.

«نهج البلاغه، خطبه 216»

امام علی – علیه السلام – فرمود: از حقوقی که خدا بر بندگان واجب کرده،
خیرخواهی به اندازه توان و یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق در میان خود است.

19. قال الامام علی – علیه السلام – : ألا إنَّ الذّلَّ فِی طاعَهِ
اللَّهِ أقرَبُ إلَی العِزِّ مِنَ التَّعاوُنِ بِمَعصِیَهِ اللَّهِ.

«تحف العقول، ص 217»

امام علی – علیه السلام – فرمود: آگاه باشید که خواری در راه اطاعت خدا، به
عزّت نزدیک تر است از یاری کردن یکدیگر برای نافرمانی خدا.

20. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : إنَّ اللَّهَ تَعالی
یُحِبُّ مِنَ العامِلِ إذا عَمِلَ أن یُحسِنَ.

«میزان الحکمه، ح 14371»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: خدای تعالی دوست دارد وقتی کسی
کاری می کند، آن را به خوبی انجام دهد.

21. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : مَنْ عَمِلَ عَلی
غَیرِ عِلمٍ، ما یُفسِدُ أکثَرُ مِمّا یُصلِحُ.

«تحف العقول، ص 47»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: هر کس کاری را بدون شناخت انجام
دهد، تباه کاری او بیشتر است از آنچه سامان می دهد.

22. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : مَن قضی لأخیهِ
المُؤمِنِ حاجَهً کانَ کَمَن عَبَدَ اللَّهَ دَهرَهُ.

«أمالی شیخ طوسی، ص 481»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: کسی که حاجت برادر مؤمن خود را
برآورده سازد، مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد.

23. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : مَنْ کانَ یُؤمِنُ
بِاللَّهِ و الیَومِ الآخِرِ فَلْیَفِ إذا وَعَدَ.

«الکافی، ج 2، ص 364»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: هر که به خدا و روز معاد ایمان
دارد باید به وعده خود عمل کند.

24. قال الامام علی – علیه السلام – : ما أیقَنَ بِاللَّهِ مَن لَم
یَرعَ عُهُودَهُ و ذِمَّتَهُ.

«غررالحکم، ح 9577»

امام علی – علیه السلام – فرمود: به خدا یقین ندارد کسی که عهد و پیمان خود
را فرو گذارد.

25. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : لا یَزالُ النّاسُ
بِخَیرٍ ما أمَرُوا بِالمَعرُوفِ و نَهَوا عَنِ المُنکَرِ و تَعاوَنُوا عَلَی
البِرِّ وَ التَّقوی .

«تهذیب الأحکام، ج 6، ص 181»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: مردم همیشه در خیر خواهند بود تا
وقتی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در نیکی و پرهیزکاری یکدیگر را یاری
می رسانند.

26. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : قُلِ الحَقَّ و لا
تأخُذکَ فِی اللَّهِ لَومَهُ لائمٍ.

«کنزالعمّال، ح 43555»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: حق را بگو و در راه خدا از ملامت
هیچ ملامت گری، نهراس.

27. قال الامام علی – علیه السّلام – : دَولَهُ الکَریمِ تَظْهَرُ
مَناقِبُهُ، دَولَهُ اللَّئیمِ تَکشِفُ مَساوِیَهُ وَ مَعایِبَهُ.

«غرر الحکم، ح 7828 و 7829»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: جوانمرد اگر به دولت برسد، مناقبش آشکار
گردد، و فرومایه اگر به دولت رسد، بدی ها و عیوبش آشکار گردد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید