چه ادعیه‎ای باعث خشنودی و خرسندی امام زمان‌ می‎شود؟

چه ادعیه‎ای باعث خشنودی و خرسندی امام زمان‌ می‎شود؟

رضایت و خشنودی حضرت مهدی ‌علیه‌السلام، رضایت و خشنودی خداوند متعال است. برابر با آنچه از ناحیه مقدس امام عصر وارد شده است، هماهنگی با اهل بیت در میدان عمل، موجب تقرب به خداوند متعال و جلب رضایت بیشتر وجود نازنین امام عصر می‌شود. در روایتی از ناحیه مقدس امام عصر آمده است:
فلیعمل کل امرء منکم بما یقرب به من محبتنا و یتجنب ما یدنیه من کراهتنا و سخطنا.[۱] هر یک از شما باید به‌گونه‎ا‎ی عمل کند که موجب تقرب به محبت ما شود و از آنچه موجب خشم و رنجش خاطر ما می‌‎شود، دوری گزیند.

بررسی و مرور روایات نشان می‌‎دهد، عقلانیت و خردورزی، رضایت اهل بیت را فراهم می‌‎آورد؛ چراکه در پی آن، پرورش بصیرت و معرفت است.
همچنین انس، الفت و ندبه با دعاهای مأثور و مداومت بر آنها ـ به‌ویژه در زمان غیبت ـ مورد توصیه و تأکید اهل بیت بوده است.
مرور روایات نشان می‌دهد خواندن دعای معرفت در عصر غیبت مورد توجه و عنایت ائمه بوده است. به همین سبب وقتی زراره برای کسب تکلیف از امام صادق علیه‌السلام درباره اعمال عصر غیبت سؤال می‌کند امام در پاسخ، خواندن دعای معرفت را توصیه می‌فرماید. دعای معرفت به شرح زیر است:

اللهم عرفنی نفسک فانّک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانّک اِن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک؛ اللهم عرفنی حجتک فانّک ان لم تعرفی حجتک ضللت عن دینی.[۲] خدایا! خودت را به من بشناسان، چون اگر خویش را به من نشناسانی پیامبرت را نمی‌شناسم؛
خدایا! فرستاده‌ات را به من بشناسان، چون اگر او را به من نشناسانی، حجتت را نمی‌شناسم؛
خدایا! حجت خود را به من ب‌شناسان وگرنه گمراه خواهم شد و از دینم منحرف می‌گردم.

افزون بر این دعا ادعیه فراوان دیگری وجود دارد که ارتباط و مداومت آنها و توسل به امام زمان به‌وسیله آنها قطعا موجب رضایت امام زمان خواهد بود؛ این ادعیه در کتاب‌هایی چون مفاتیح‌الجنان و صحیفه مهدیه گردآوری شده است.
پی‌نوشت‌ها
۱. احتجاج، طبرسی، ج۲، ص۳۲۳.
۲. کافی، کلینی، ج۲، ص۵۶.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید