آرزو های طولانی

آرزو های طولانی

1. قال الامام علی – علیه السّلام – : انَّ أخوفَ ما أخافُ
علیکم خصلتان: اِتِّباعُ الهَوی و طُولُ الأمَل، و أمّا اتّباعُ الهَوی فیصُدُّ عن
الحق، و أمّا طول الأمَل فَیُنسِی الاخره.

«تحف العقول، ص 224»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: بیش از هر چیز از دو خصلت بر
شما نگران و ترسانم: هواپرستی و آرزوی دراز، چرا که هواپرستی حق را مسدود می کند و
آرزوی دراز آخرت را از یاد می برد.

2. قال الامام علی – علیه السّلام – :
إتَّقُوا باطل الامل فرُبَّ مستقبلِ یومٍ لیس بمستدبره و مغبوط فی أول اللیل قامتْ
بَواکیه فی آخره.

«غررالحکم، ص 86»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: از آرزوهای باطل (نادرست و
بیهوده) بپرهیزید، زیرا چه بسیارند کسانی که روز را آغاز کرده، به آخر نمی برند و
چه بسیارند کسانی که در آغاز شب به آنها غبطه خورند و در پایانش بر آنها بگریند.

3. قال الامام علی – علیه السّلام – : و
اعلموا عباد الله أنَّ الأملَ یُذهبُ العقلَ و یُکذِّبُ الوَعدَ و یحثُّ علی
الغفله و یورِثُ الحسرَهَ.

«تحف العقول، ص 162»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: ای بندگان خدا! بدانید که
آرزو عقل را بر باد می دهد، وعده های دروغین داده و غفلت می آورده و باعث حسرت می گردد.

4. قال الامام علی – علیه السّلام – :
أطولُ الناس أملاً أسوَئُهم عَمَلاً.

«غررالحکم، ص 110»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسانی که آرزوی طولانی تری
دارند، بدکردارترین مردم هستند.

5. قال الامام علی – علیه السّلام – : ما
أطال عبدٌ الأملَ إلاّ أساءَ العَمَل.

«بحارالانوار، ج 70، ص 166»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هیچ بنده ای آرزویش را
طولانی نکرد، مگر این که کردارش را زشت نمود.

6. قال الامام علی – علیه السّلام – :
اکثرُ الناس أملاً أقلُّهم للموت ذکراً.

«غررالحکم، ص 118»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسانی که دارای آرزوهای
بیشتری هستند، کمتر به یاد مرگ می افتند.

7. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله
– : یهرُمُ ابنُ آدم و تشبُّ منه اثنتان: الحرصُ و الأمل.

«مجموعه ورّام، ص 205»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: آدمیزاد پیر می شود
و دو چیز در او جوان می گردد: یکی حرص و آز و دیگری آرزوی دراز.

8. قال الامام علی – علیه السّلام – :
إعلموا أن الأمل یُسِهی العقل و یُنسِی الذکر فأکذِبُوا الأملَ فانّه غُرورٌ
صاحبُهُ مغرور.

«نهج البلاغه، خطبه 85»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: بدانید که آرزو عقل را گمراه
کرده و باعث فراموشی یاد خدا می گردد، پس آرزو را دروغ انگارید، زیرا آرزو فریب
دهنده و آرزومند فریب خورده است.

9. قال الامام علی – علیه السّلام – :
الأملُ یُنسِی الأجل.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آرزو موجب فراموش کردن مرگ
می شود.

10. قال الامام علی – علیه السّلام – :
أصدقُ شئ الأجل، أکذبُ شئ الأمل.

«غررالحکم، ص 109»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: راست ترین چیز، مرگ است و
دروغ ترین چیز، آرزو است.

11. قال الامام علی – علیه السّلام – :
من جَری فی میدان أمله عُثِرَ بأجله.

«بحارالانوار، ج 73، ص 166»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر که در میدان آرزوی خود
بتازد، به اجل خود با سر در افتد.

12. قال الامام علی – علیه السّلام – :
لو رأی العبدُ أجلَه و سرعته إلیه لأبغَضَ الأملَ و تَرَکَ طلب الدنیا.

«عیون اخبار الرضا – علیه السّلام -، ج 1، ص 43»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: اگر بنده مرگش را ببیند و
شتاب او را به سوی خویش درک کند، حتماً دشمن آرزو گشته و دنیا طلبی را رها می کند.

13. قال الامام علی – علیه السّلام – :
ما أقرب الأجلَ مِنَ الأمل.

«غررالحکم، ص 379»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: چقدر مرگ از (تحقق) آرزو،
نزدیک تر است.

14. قال الامام علی – علیه السّلام – :
… و استَقرَبوا الأجلَ فبادرُوا العملَ و کذّبوا الأملَ فلاحَظُوا الأجل.

«نهج البلاغه، خطبه 113، ص 353»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: دوستان خدا مرگ را نزدیک
دانسته، به انجام عمل نیکو شتافتند و آرزو را دروغ پنداشته، و فرا رسیدن مرگ را در
نظر گرفتند.

15. قال الامام علی – علیه السّلام – :
… و مِن عِبَرِها أنّ المرء یُشرِفُ عَلی أمله فیقتطِعُه حُضورُ أجله فلا أملٌ
یُدرَک و لا مؤمَّلٌ یُترَک.

«نهج البلاغه، خطبه 113، ص 353»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: از جمله عبرت های دنیا آن
است که هنگامی که انسان به تحقق آرزوی خود نزدیک می شود، فرا رسیدن مرگ ناامیدش می
گرداند، پس نه به آرزوی خود می رسد و نه ( از مرگ) رهایی می یابد.

16. قال الامام علی – علیه السّلام – :
لا تکن مِمَّنْ یَرجُوا الآخرهَ بغیر العمل و یُرَجِّی التوبهَ بطولِ الأمل.

«نهج البلاغه، حکمت 142»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: از کسانی نباش که بدون کردار
نیک، آرزوی بهشت می کند و با آرزوهای طولانی توبه و بازگشت را به تأخیر می اندازد.

17. قال الامام علی – علیه السّلام – :
معاشرَ الناس إتّقوا الله فکَمْ مِن مُؤَمَّلٍ ما لا یَبلُغُه و بانٍ ما لا
یسکُنُهُ.

«نهج البلاغه، حکمت 336»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: ای مردم! از خدا بترسید، چه
بسا آرزومندی که به آنچه دل بسته نمی رسد و چه بسا کسی که خانه ای می سازد اما در
آن ساکن نمی گردد.

18. قال الامام علی – علیه السّلام – :
أما رأیتم الذین یأملون بعیداً و یبنُون مشیداً و یجمعون کثیراً کیف أصبحتْ بُیوتُهم
قبوراً …

«نهج البلاغه، خطبه 132»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آیا ندیدید کسانی را که
آرزوی دور و دراز داشتند و خانه های استوار ساختند و مال فراوان گرد آوردند، چگونه
خانه هایشان تبدیل به قبرهایشان شد و دارائی شان تباه و اموالشان نصیب وارثان
گردید.

19. قال الامام علی – علیه السّلام – :
من أیقن أنّه یُفارِق الأحبابَ و یسکُنُ التُرابَ و یُواجِه الحسابَ و یستغنی عمّا
خَلَّفَ و یفتقرُ الی ما قدَّم کان حَریّاً بقصر الأمل و طولِ العمل.

«بحارالانوار، ج 73، ص 167»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که یقین کند از دوستان
جدا خواهد شد و در دل خاک خواهد خفت و حساب و کتابی در پیش رو دارد و آنچه بر جای
می نهد به کارش نخواهد آمد و به آنچه پیش فرستاده نیازمند است، سزاوار است که آرزو
را کوتاه و دامنه کردار نیک را دراز گرداند.

20. قال الامام الباقر – علیه السّلام –
: تزوَّدْ من الدنیا بقصرِ الأمل.

«بحارالانوار، ج 78، ص 164»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: با کوتاه کردن آرزو، (برای
آخرتت) از دنیا توشه برگیر.

21. قال الامام الباقر – علیه السّلام –
: إستجلبْ حلاوه الزُّهاده بقصر الأمل.

«بحارالانوار، ج 78، ص 164»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: با کوتاه کردن آرزو، شیرینی
زهد و پارسایی را به دست آور.

22. قال الامام علی – علیه السّلام – :
بادِرُوا العمل و أکذِبُوا الأمل و لاحِظُوا الأجل.

«غررالحکم، ص 168»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: به کردار نیک مبادرت ورزید و
آرزو را تکذیب کنید و چشم به راه مرگ باشید.

23. قال الامام علی – علیه السّلام – :
إیاک و طولَ الأمل فکَمْ مِن مغرورٍ أفتَتَنَ بطول امله و أفسَدَ عَملَه و قَطَعَ
أجلُه فلا أملَه أدرَک و لا مافاتَه إستدرَک.

«غررالحکم، ص 95»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: از آرزوی دراز بر حذر باش،
چه فراوانند فریب خورندگانی که با آرزوی دراز فریب خوردند و کردارشان تباه و
عمرشان به سر رسید، پس نه به آرزوی خود دست یافتند و نه آنچه از دست دادند جبران
نمودند.

24. قال رسول الله – صلّی الله علیه و
آله – : لابن مسعود: قصِّر أمَلَک فاذا أصبحتَ فقل: إنّی لا اُمسِیَ و إذا أمسیتَ
فقل: إنّی لا اُصبِحُ.

«بحارالانوار، ج 77، ص 101»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – به ابن مسعود فرمود: آرزویت
را کوتاه گردان و چون صبح شد بگو: من روز را به شب نخواهم رساند و چون شب در آمد
بگو: من تا صبح زنده نخواهم بود.

25. قال الامام علی – علیه السّلام – :
الأملُ لا غایهَ له.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: برای آروز، پایانی نیست.

26. قال الامام علی – علیه السّلام – :
إتَّقوا خِداعَ الآمال فکَم مِن مؤمِّل یومٍ لم یُدرکهُ.

«غررالحکم، ص 86»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: از فریبندگی آرزوها بپرهیزید،
زیرا بسیارند کسانی که در آرزوی روزی بودند که به آن دست نیافتند.

27. قال الامام علی – علیه السّلام – :
الأمل کالسَّراب یغرُّ مَنْ رءآه و یُخلِفُ مَن رجاه.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آرزو چون سراب است که بیننده
را می فریبد و امیدوار را مأیوس می سازد.

28. قال الامام علی – علیه السّلام – :
الأمل خادعٌ غارٌّ ضارٌّ.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آرزو گمراه کننده، فریب
دهنده و زیان رساننده است.

29. قال الامام علی – علیه السّلام – :
الأمانیُّ هِمَّه الجُهّال.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آرزوی باطل، همت جاهلان است.

30. قال الامام علی – علیه السّلام – :
لأمانیُّ تُعِمی عیون البصائر.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آرزوهای باطل، چشم بصیرت را
کور می کنند.

31. قال الامام علی – علیه السّلام – :
الأمل سلطانُ الشیاطین عَلی قلوبِ الغافلین.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: آرزو مایه سلطه و چیرگی
شیطان ها بر دل غافلان و بی خبران است.

32. قال الامام علی – علیه السّلام – :
ایاک و الثقهَ بالآمال فانّها مِن شِیَم الحَمقی.

«غررالحکم، ص 94»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: از اعتماد کردن به آرزوها
بپرهیز که راه و روش انسان های نادان است.

33. قال الامام الصادق – علیه السّلام –
: «کَم مِن نعمهٍ لله عَلی عبدِهِ فی غیر أمله وَ کَم مِن مؤمِّلٍ أملاً الخیارُ
فی غیره.

«بحارالانوار، ج 71، ص 152»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: چه بسیار نعمتی که خداوند
به بنده اش دهد، بی آن که آرزویش کرده باشد و چه بسا کسی که آرزوی چیزی داشته و
خلاف آن نصیبش شده است.

34. قال رسول الله – صلّی الله علیه و
آله – : أربعُ خصالٍ من الشِّقاء: جُمودُ العین و قَساوهُ القلب و بُعدُ الأمل و
حُبُّ البقاء.

«بحارالانوار، ج 70، ص 164»

رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – فرمود: چهار خصلت از شقاوت
و بدبختی است: خشکی چشم، قساوت قلب (سنگدلی) و آرزوی دراز و دوستیِ باقی ماندن در
دنیا.

35. قال الامام علی – علیه السّلام – :
أشرف الغِنی ترکُ المُنی.

«بحارالانوار، ج 70، ص 166»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شریف ترین دارائی و بی نیازی،
ترک آرزوها است.

36. قال الامام الصادق – علیه السّلام –
: طُوبی لِمن لَم تُلهِه الأمانیّ الکاذبه.

«بحارالانوار، ‌ج 78، ص 280»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: خوشا به حال کسی که آرزوهای
پوچ، او را سرگرم و غافل نکرده باشد.

37. قال الامام علی – علیه السّلام – :
الأجل حصاد الأمل.

«غررالحکم، ص 13»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: مرگ، درو کننده آرزوها است.

38. قال الامام الکاظم – علیه السّلام –
: لو ظهرتِ الآجالُ إفتضحتِ الآمالُ.

«أعلام الدین، ص 305»

امام کاظم – علیه السّلام – فرمود: وقتی اجل‌ها آشکار شود
(زمان مرگ فرا برسد)، آرزوها رسوا و مفتضح می‌شوند.

39. قال الامام علی – علیه السّلام – :
خُذ بالثِّقه مِنَ العمل و إیاک و الإغترارَ بالأمل و لا تُدخِلْ علیک الیوم هَمَّ
غَدٍ … و لو أخلیتَ قلبک مِنَ الأمل لَجَددتَ فی العمل.

«بحارالانوار، ‌ج 73، ص 112»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: با اطمینان و استواری کار (نیک)
را انجام ده و از فریفته شدن به آرزو بپرهیز و امروز غم فردا را به دل راه مده …
و اگر دل خود را از آرزو تهی کردی، هر آینه در عمل (نیک) کوشا شوی.

40. قال الامام علی – علیه السّلام – :
إتَّقُوا باطل الامل فرُبَّ مستقبلِ یومٍ لیس بمستدبره و مغبوط فی أول اللیل قامتْ
بَواکیه فی آخره.

«غررالحکم، ص 86»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: از آرزوهای باطل (نادرست و
بیهوده) بپرهیزید، زیرا چه بسیارند کسانی که روز را آغاز کرده، به آخر نمی برند و
چه بسیارند کسانی که در آغاز شب به آنها غبطه خورند و در پایانش بر آنها بگریند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید