از نگاه روایات آیا عمل به واجبات مالی نظیر «خمس» و «زکات» موجب بهره‎مند شدن از پاداش الهی می‎گردد یا آنکه صرفاً به عنوان ‌وظیفه‎ای شرعی محسوب می‎شود ؟

از نگاه روایات آیا عمل به واجبات مالی نظیر «خمس» و «زکات» موجب بهره‎مند شدن از پاداش الهی می‎گردد یا آنکه صرفاً به عنوان ‌وظیفه‎ای شرعی محسوب می‎شود ؟

در پاسخ به چند نکته توجه فرمایید:
الف) واجباتی که در شریعت مقدس اسلام، متوجه مکلفین می‎شوند، از حیث صورت و ساختار سه گونه‎اند: 1. واجباتی که ساختار مالی ندارند و موضوع مال و هزینه‎های مادی در آنها مطرح نیست، مانند: نماز و روزه و … .
2. واجباتی که ساختار مالی دارند، مانند: خمس و زکات و…
3. واجباتی که دارای ساختاری مرکب از هزینه‎های مالی و مناسک عبادی‎اند. مانند: حج و جهاد و….
در ضمن روح هر واجب و تکلیفی که عبادی محسوب می‎شود، همان نیت و قصد قربتی است که باید با آن همراه باشد .
ب)‌یکی از مصادیق و موارد حق،‌حق مالی و سایر حقوق اجتماعی است که در اجتماع (جامعه انسانی) امری ثابت است، جز آنکه قرآن کریم،‌هر چیزی را حق نمی‎داند، هر چند که مردم، آن را حق بپندارند، بلکه حق را تنها عبارت از چیزی می‎داند که خدا آن را پذیرفته است؛ (خواه در عالم تکوین و خواه در عالم تشریع). پس «حق» در عالم تشریع و در ظرف اجتماع دینی، عبارت است از چیزی که خدا آن را «حق» دانسته است، مانند: حقوق مالی و حقوق برادران و حقوق پدر و مادر نسبت به فرزندان.[1] ج) واجبات مالی در مقایسه با واجباتی که مالی نیستند از اهمیت خاصی برخوردارند، زیرا این گونه از واجبات از یک طرف به منزله‌ امتحانی‎ هستند که روح تسلیم‎پذیری مؤمنان با آن آزموده می‎شوند و از طرف دیگر واجبات مالی،‌برای این جهت وضع شده‎اند که آنچه مربوط به شؤون مختلف اسلام و مسلمانان است در جهت رشد و ارتقاء هر چه مطلوبتر قرار گیرند و بسیاری از مشکلات مربوط به مسلمانان و جامعه اسلامی، با امکاناتی که از این راه حاصل می‎شود، برطرف گردد.
درباره اهمیت واجبات مالی، به این حدیث امام رضا ـ علیه السّلام ـ توجه شود که فرمود: خداوند سه چیز را در کنار سه چیز فرمان داده است: نماز را در کنار زکات،‌فرمان داده است. پس اگر کسی نماز بگذارد و زکات را نپردازد. نماز او پذیرفته نیست، و شکر خود را در کنار احترام به والدین دستور داده است، پس کسی که به پدر و مادر خود احترام نگذارد، شکر خدا را بجای نیاورده است و تقوای الهی را با صله رحم، امر نموده است پس اگر صله رحم را ترک کند، تقوای الهی را انجام نداده است (برخوردار نیست).[2] بطور کلی می‎توان گفت: افرادی که به خدا و آخرت ایمان دارند و اعمالی را با انگیزه تقرب به خدا انجام می‎دهند و در کار خود خلوص نیت دارند، عمل آنها مقبول درگاه الهی است و استحقاق پاداش و بهشت می‎یابند، اعم از آنکه مسلمان باشند یا غیر مسلمان.[3] اما باید توجه داشت که در بینش توحیدی، آنچه به عنوان استحقاق ثواب الهی در مقابل هر نوع خوبی و کار خیر، تعبیر می‎شود، در حقیقت استحقاق نیست تا انسان را به منزله موجودی طلبکار در مقابل خدا، تلقی کند، بلکه در واقع، شمول لطف و تفضل الهی، در حقّ انسان، به جهت توفیق در کاری خیر، است. از این روست که در یک حدیث قدسی، که از امام رضا ـ علیه السّلام ـ نقل شده است آمده: ای پسر آدم، به مشیت من بود که تو صاحب مشیت شدی، (و آنچه) می‎خواهی و می‎گویی (به قدرت من بود) و به قوت من بود که نیرومند شدی و توانستی واجبات مرا انجام دهی، آنچه از حسنه به تو برسد از ناحیه خداست…[4] دو فریضه خمس و زکات:
امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‎فرماید: خدای متعال،‌ گرفتن صدقه را بر ما حرام نمود و (در عوض آن) خمس را برای ما نازل کرد.[5] و در جایی دیگر فرمود: همانا من، خمس مال را از شما می‎گیرم اما (بدانید که) من از اکثر مردم مدینه، ثروت بیشتری دارم. ولی انگیزه‎ام از جمع‎آوری خمس، تطهیر و پاکیزه ساختن شماست.[6] امام باقر ـ علیه السّلام ـ می‎فرماید: با مالی که خمس آن پرداخت نشد، نمی‎توان چیزی خرید، جز آنکه حق ما (خمس) به ما رسیده باشد.[7] ابوبصیره می‎گوید: به امام باقر ـ علیه السّلام ـ گفتم: ساده‎ترین راه وارد شدن جهنم چیست؟ آن حضرت فرمود: کسی که یک درهم از مال یتیم را بخورد، و مراد از «یتیم» ما هستیم.[8] علی ـ علیه السّلام ـ در ضمن وصیت خود، فرمود: خدا را، خدا را، به شما وصیت می‎نمایم، به پرداخت زکات، زیرا زکات،‌آتش خشم خدا را خاموش می‎کند.[9] و امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود:
کسی که زکات مال خود را نپرداخت، در حین مردن از خدا می‎خواهد که او را برگرداند به دنیا، و می‎گوید: پروردگار من، مرا بازگردانید! امیدوارم، کارهایی را که ترک کرده‎ام جبران کنم.[10] و امام محمد باقر ـ علیه السّلام ـ می‎فرماید «هیچ بنده‎ای از زکات مال خویش جلوگیری نمی‎کند جز آنکه خداوند در قیامت،‌یک افعی،‌از آتش بر گردن او می‎آویزد و پیوسته بر او نیش می‎زند تا از حساب اعمال فارغ شود و این همان سخن خداست که فرمود: «سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه»[11] آنچه از زکات بخل ورزیدند.[12] نتیجه:
با مطالعه و بررسی در آیات قرآن و سنت پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و اهل بیت معصوم آن حضرت، معلوم می‎شود که خدای متعال، احکام شرعی را به اقتضای مصالح بندگان خود، بیان نموده است، و اراده او در مورد واجبات به این نحوه است که انجام دادن آنها (با وجود شرایطی که دارند) بر بندگان او لازم است، و ترک آن واجبات به هیچ روی جایز نیست (مگر کسانی که برای ترک نمودن آن، عذری مشروع داشته باشند). و خدای متعال به اقتضای لطف بی‎پایان خود، هم در کتاب آسمانی قرآن و هم در ضمن احادیث فراوانی وعده داده است که بندگان مؤمن و صالحان و نیکوکاران را از فضل بی‎حساب خود بهره‎مند سازد، و در عوض، انسان‎های عاصی و سرکش را که در گمراهی خود از دنیا بروند به عقوبت خود دچار سازد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. انسان کامل، استاد شهید مرتضی مطهری، ص 117.
2. عدل الهی استاد شهید مطهری، ص 316.
3. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و همکاران، ج 23، فهرست موضوعی.
4. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، مترجم، محمد باقر موسوی همدانی، ج 5، ص21.

پی نوشت ها:
[1] . طباطبایی، محمدحیسن، ترجمه المیزان، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، بی تا، ج 1، ص 339.
[2] . حر عاملی، محمدحسن، وسائل‎الشیعه، بی جا، نشر مؤسسه آل البیت، ج9، ص25.
[3] . مطهری، مرتضی، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا، بی تا، ص317.
[4] . ترجمه المیزان، ج 5، ص25.
[5] . وسائل‎الشیعه، ج 9، ص483.
[6] . همان، ج 9، ص 484.
[7] . همان.
[8] . وسائل‎الشیعه، ج 9، ص483.
[9] . همان، ج 9، ص219.
[10] . همان، ج 9، ص7.
[11] . همان، ج43، ص2.
[12] . همان، ج9، ص22.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید