قوم هود چه كسانى بوده اند؟

قوم هود چه كسانى بوده اند؟

پاسخ: قوم هود از اقوام عرب ما قبل تاريخ هستند و از آثار و اخبار آن ها در تاريخ، تنها داستان هايى بازمانده است كه قابل اعتماد نيست.[1] در قرآن كريم  گاه از آن ها به «عاد اوّلى» ياد شده است،[2] از همين جا فهميده مى شود كه «عاد ثانيه» نيز وجود داشته اند كه در احقاف، وادى بين عمان و سرزمين مهره ى،[3] پس از قوم نوح، بوده اند.[4] اوصاف آنان در قرآن كريم عبارت است از: اندام هاى كشيده و قامت هاى بلند[5] قوى و خشن،[6] شهرهاى آباد و زمين هاى سرسبز، باغ ها و نخلستان ها و كشاورزى، و نيز آنان مقام كريم داشتند.[7] اين قوم، در نعمت زندگى مى كردند; اما رفته رفته به بت پرستى گراييدند و از مستكبران اطاعت نمودند; پس خداوند حضرت هود را فرستاد تا آنان را به راه حقّ هدايت كند و به خداپرستى دعوت نمايد و از بت پرستى باز دارد.[8] حضرت هود آن ها را بسيار موعظه كرد و راهنمايى فرمود، ولى نپذيرفتند و سرباز زدند و تنها تعداد كمى ايمان آورده و بيشتر مردم با او به دشمنى برخاستند و او را ديوانه و سفيه ناميدند و از او خواستند عذاب هايى را كه وعده داده، نازل شود; خداى تبارك تعالي تند بادى فرستاد و آنان را هلاك كرد. قرآن كريم عذاب آنان را چنين بيان مى كند: « وَ أَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦)سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧)[9]؛ آن ها هشت روز و هفت شب ادامه داشت؛ پس از آن قامت هاى بلند مردم مانند نخل هاى ريشه كن شده، روى زمين افتادند.»[10] « تندباد آنان را مانند نخل خرما از زمين ريشه كن كرد و در گوشه اى پرتاب مى كرد.»[11] « سرانجام خداوند آن قوم را هلاك كرد و هود و مؤمنان را نجات داد.»[12] حضرت امام باقر(عليه السلام)فرمود: « زمانى كه عمر نوح(عليه السلام) به آخر نزديك شد و نبوّتش پايان يافت، خداوند بر او وحى فرستاد: اى نوح! نبوّت تو به آخر رسيده است، علم ]و دانشى كه نزد تو است [و ايمان و اسم اكبر و ميراث علم و آثار علم نبوّت را در نسل خود قرار ده.»
حضرت نوح(عليه السلام) به سام درباره ى پيامبرى به نام هود، بشارت داد ]بين نوح و هود چند نسل از پيامبران فاصله است [و فرمود: خداوند پيامبرى مبعوث مى كند كه هود نام دارد و قوم خود را به خداپرستى دعوت مى نمايد; اما آن ها پيامبر را تكذيب مى كنند و خداوند آنان را به وسيله ى تندباد هلاك خواهد كرد. هر كس از شما هود را درك كند ]مراد هر كسى از نسل شما در زمان حضرت هود است[، به او ايمان بياورد و از او اطاعت كند تا از عذاب نجات يابد.»[13] حضرت امام صادق(عليه السلام) فرمود: «وقتى حضرت هود به پيامبرى مبعوث شد، گروهى از نسل سام به او ايمان آوردند و بقيه كه ايمان نياوردند، هلاك شدند. حضرت هود به پيامبرى به نام صالح بشارت داد.»[14] نكته:
اقوام بسيارى به علّت جهل و ناسپاسى، طغيان كرده اند و سرانجام به عذاب سخت مبتلا شده اند.

پي نوشت ها:
[1]. ميزان الحكمه، ج4، ص3048.
[2]. نجم: 53/ 50.
[3]. احقاف: 56/ 21.
[4]. اعراف: 7/ 69.
[5]. قمر: 54/ 20؛ الحاقه: 69/ 7.
[6]. فصلت: 41/15; شعراء: 26/ 130.
[7]. شعراء: 26/ 130.
[8]. شعراء: 26/ 130.
[9]. الحاقه: 69/ 7.
[10]. الحاقه: 69/ 7.
[11]. قمر: 54/ 20.
[12]. هود: 11/ 58.
[13]. كمال الدين و تمام النعمه، ص136، حديث5.
[14]. كافى، ج8، ص115، حديث 92.

مطالب مشابه