قوم هود چه کسانى بوده اند؟

قوم هود چه کسانى بوده اند؟

پاسخ: قوم هود از اقوام عرب ما قبل تاریخ هستند و از آثار و اخبار آن ها در تاریخ، تنها داستان هایى بازمانده است که قابل اعتماد نیست.[1] در قرآن کریم  گاه از آن ها به «عاد اوّلى» یاد شده است،[2] از همین جا فهمیده مى شود که «عاد ثانیه» نیز وجود داشته اند که در احقاف، وادى بین عمان و سرزمین مهره ى،[3] پس از قوم نوح، بوده اند.[4] اوصاف آنان در قرآن کریم عبارت است از: اندام هاى کشیده و قامت هاى بلند[5] قوى و خشن،[6] شهرهاى آباد و زمین هاى سرسبز، باغ ها و نخلستان ها و کشاورزى، و نیز آنان مقام کریم داشتند.[7] این قوم، در نعمت زندگى مى کردند; اما رفته رفته به بت پرستى گراییدند و از مستکبران اطاعت نمودند; پس خداوند حضرت هود را فرستاد تا آنان را به راه حقّ هدایت کند و به خداپرستى دعوت نماید و از بت پرستى باز دارد.[8] حضرت هود آن ها را بسیار موعظه کرد و راهنمایى فرمود، ولى نپذیرفتند و سرباز زدند و تنها تعداد کمى ایمان آورده و بیشتر مردم با او به دشمنى برخاستند و او را دیوانه و سفیه نامیدند و از او خواستند عذاب هایى را که وعده داده، نازل شود; خداى تبارک تعالی تند بادى فرستاد و آنان را هلاک کرد. قرآن کریم عذاب آنان را چنین بیان مى کند: « وَ أَمَّا عَادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَهٍ (۶)سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَ ثَمَانِیَهَ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِیهَا صَرْعَى کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَهٍ (٧)[9]؛ آن ها هشت روز و هفت شب ادامه داشت؛ پس از آن قامت هاى بلند مردم مانند نخل هاى ریشه کن شده، روى زمین افتادند.»[10] « تندباد آنان را مانند نخل خرما از زمین ریشه کن کرد و در گوشه اى پرتاب مى کرد.»[11] « سرانجام خداوند آن قوم را هلاک کرد و هود و مؤمنان را نجات داد.»[12] حضرت امام باقر(علیه السلام)فرمود: « زمانى که عمر نوح(علیه السلام) به آخر نزدیک شد و نبوّتش پایان یافت، خداوند بر او وحى فرستاد: اى نوح! نبوّت تو به آخر رسیده است، علم ]و دانشى که نزد تو است [و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوّت را در نسل خود قرار ده.»
حضرت نوح(علیه السلام) به سام درباره ى پیامبرى به نام هود، بشارت داد ]بین نوح و هود چند نسل از پیامبران فاصله است [و فرمود: خداوند پیامبرى مبعوث مى کند که هود نام دارد و قوم خود را به خداپرستى دعوت مى نماید; اما آن ها پیامبر را تکذیب مى کنند و خداوند آنان را به وسیله ى تندباد هلاک خواهد کرد. هر کس از شما هود را درک کند ]مراد هر کسى از نسل شما در زمان حضرت هود است[، به او ایمان بیاورد و از او اطاعت کند تا از عذاب نجات یابد.»[13] حضرت امام صادق(علیه السلام) فرمود: «وقتى حضرت هود به پیامبرى مبعوث شد، گروهى از نسل سام به او ایمان آوردند و بقیه که ایمان نیاوردند، هلاک شدند. حضرت هود به پیامبرى به نام صالح بشارت داد.»[14] نکته:
اقوام بسیارى به علّت جهل و ناسپاسى، طغیان کرده اند و سرانجام به عذاب سخت مبتلا شده اند.

پی نوشت ها:
[1]. میزان الحکمه، ج4، ص3048.
[2]. نجم: 53/ 50.
[3]. احقاف: 56/ 21.
[4]. اعراف: 7/ 69.
[5]. قمر: 54/ 20؛ الحاقه: 69/ 7.
[6]. فصلت: 41/15; شعراء: 26/ 130.
[7]. شعراء: 26/ 130.
[8]. شعراء: 26/ 130.
[9]. الحاقه: 69/ 7.
[10]. الحاقه: 69/ 7.
[11]. قمر: 54/ 20.
[12]. هود: 11/ 58.
[13]. کمال الدین و تمام النعمه، ص136، حدیث5.
[14]. کافى، ج8، ص115، حدیث 92.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید