منابعی درباره ی موضوع «قرآن کریم، و نیازهای عصر حاضر» معرفی بفرمایید.

منابعی درباره ی موضوع «قرآن کریم، و نیازهای عصر حاضر» معرفی بفرمایید.

تنها کتابی که در همه ی عرصه ها و در همه ی عصرها و جواب گوی نیازهای جدّی و اساسی بشریّت است، قرآن کریمف است. در این راستا، کتاب های زیادی نگاشته شده است و کتابخانه های بزرگ تخصّصی علوم قرآنی نیز به وجود آمده است.
در این مختصر به معربفی چند منبع بسنده می شود که عبارتند از:
1. انتظار بشر از دین، عبدالله جوادی آملی، قم، انتشارات اسراء.
2. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، محمّد رضایی، رشت، انتشارات مبین.
3. شفا و درمان در قرآن، سیّد هادی میر اشرفی، قم، انتشارات لاهیجی.
4. قرآن، انسان، وفاق، محمبد مرادی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5. گفت و گوی تمدّن ها در قرآن و حدیث، محمّد محمّدی ری شهری، قم، انتشارات دارالحدیث.
6. آزادی در قرآن، سیّد محمّد علی ایازی، تهران، انتشارات ذکر.
7. قرآن و فرهنگ زمانه، حسن رضا رضایی، قم، انتشارات مرکز مطالعات.
8. معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن، سیبد محمّد کاظم رجایی با همکاری گروه اقتصاد، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
9. معرفت شناسی در قرآن (تفسیر موضوعی، ج 13)، استاد عبدالله جوادی آملی، قم، انتشارات اسراء.
10. مبانی انسان شناسی در قرآن، عبدالله نصری، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی.
11. قرآن و روان شناسی، محمّد عثمان نجاتی، ترجمه ی عباس عرب، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
12. جهاد در قرآن، سید حسن طاهری خرّم آبادی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
13. وحی و نبوت در قرآن، (تفسیر موضوعی، ج 3)، استاد عبدالله جوادی آملی، قم، انتشارات اسراء.
14. صورت و سیرت انسان در قرآن، همان.
15. حیات حقیقی انسان در قرآن، همان.
16. باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن، عبدالکریم بی آزار شیرازی،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
17. قرآن بر فراز آسمان ها، محمّد مقیمی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی معراجی.
18. دانش عصر فضا، آیت الله حسین نوری همدانی، قم، نشر مرتضی.
19. قرآن و طبیعت گذشته و آینده جهان، عبدالکریم بی آزار شیرازی، تهران، انتشارات زکات علم.
20. قرآن و علم امروز، عبدالغنی الخطیب، ترجمه: اسدالله مبشری، تهران مؤسسه مطبوعاتی عطایی.
21. مبانی جهان شناسی در قرآن، عبدالله نصری، تهران، امیرکبیر.
22. کهکشان ها در قرآن، لطفعلی سلیمی، قم، انتشارات انصاری.
23. ستارگان از دیدگاه قرآن، محمبد صادقی تهرانی، تهران، انتشارات امید فردا.
24. رازهای آسمانی در تفسیر سوره حدید، علی کریمی جهرمی، قم، مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی.
25. شگفتی های پزشکی در قرآن، حسن کریمی یزدی، اراک، دانشگاه آزاد اسلامی.
و …

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید