قُرب الاسناد

قُرب الاسناد

مؤلف این کتاب عبدالله بن جعفر حمیرى از بزرگان علماى قرن سوّم هجرى است. در این مجموعه، احادیثى که با واسطه کمترى از معصوم نقل شده و سلسله سند کوتاهترى دارند نقل شده است. این شیوه گزینش احادیث از آن جهت مورد توجّه است که زیاد شدن واسطه ـ حتّى اگر مورد اعتماد و مُوَثَّق باشند ـ احتمال اشتباه در نقل حدیث را افزایش مى دهد.
کتاب قرب الاسناد موجود در دسترس ما شامل سه بخش مستقل است: قرب الاسناد عن الإمام الصاّدق علیه السلام، قرب الاسناد عن الإمام الکاظم علیه السلام وقرب الاسناد عن الإمام الرضا علیه السلام.
گفتنى است در آثار رجالى از قرب الاسناد عن الإمام الجواد وعن القائم علیهماالسلام نیز نامبرده شده است که به دست ما نرسیده است.
بخش دوّم این کتاب (یعنى قرب الاسناد عن الامام الکاظم علیه السلام) همان کتاب مسائل على بن جعفر است که به روال آثار فقهى تنظیم و عنوان گذارى شده است.
بیشتر احادیث این کتاب را احادیث فقهى ـ در ابواب مختلف ـ تشکیل مى دهد. علّامه مجلسى و شیخ حرّ عاملى نیز احادیث این کتاب را در بحارالأنوار و وسائل الشیعه نقل کرده است.
قرب الاسناد شامل 1387 حدیث است که با تصحیح و تحقیق مؤسسه آل البیت همراه با فهارس فنى در یک جلد چاپ شده است.
سایت دارالحدیث

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید