چرا تاكنون كتابي قاطع بر ردّ آيات شيطاني نوشته نشده است؟

چرا تاكنون كتابي قاطع بر ردّ آيات شيطاني نوشته نشده است؟

نويسنده ي كتاب 547 صفحه‌اي آيات شيطاني، شبهاتي درباره ي تحريف قرآن كريم، وحياني نبودن، و تشكيك در نبوّت رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله ـ مطرح كرده است. علماي بزرگ اسلام نيز در مقابل كتاب‌هاي مستدلي درباره ي تحريف نشدن قرآن كريم، وحياني بودن آن و اشتباه نكردن و جابه‌جا نگفتن حتّي يك حرف، از سوي پيامبر اسلام و هم چنين صدق نبوّت خاتم الانبياء به رشته ي تحرير درآورده‌اند. هر چند به نام ردّ بر آيات شيطاني نيست، امّا به همه ي شبهات اين كتاب، به طور دقيق، علمي، عقلي و نقلي جواب داده شده است. در حقيقت، بزگان و مفسّران پيشا پيش به همه ي سلمان رشدي هاي زمان جواب دندان شكن داده اند و از اين روي،  علماي بزرگ نيازي بر نوشتن كتاب بر رد آن احساس نكردند. ولي با اين همه كتاب‌هائي در ردّ كتاب آيات شيطاني نوشته شده است، و در اين مختصر، فقط به نمونه هاي از آن كه در ايران به چاپ رسيده است و يا ترجمه شده‌ است، اشاره مي‌ شود:
1. نقد توطئه آيات شيطاني، عطاء الله مهاجراني، تهران، اطلاعات، اوّل، 1368 ه‍ . ش.
2. ردّ شيطان؛ مصطفي طلاس، ترجمه ي: سعيد خاكرند، تهران، مؤسسه ي مطلع الفجر، بي تا.
3. الرد علي الآيات الشيطانيه؛ هادي مدرسي، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، 1409 ه‍ . ق.
4. آزادي ابراز عقيده يا اهانت به توده‌ها؛ ابوحسين، ترجمه ي: احمد بهپور، تهران، سازمان تبليغات اسلامي )مركز چاپ و نشر) 1371 ه‍ . ش. «اصل كتاب به نام حرية المراي ام اهانة الشعوب مي‌باشد.»
5. دسيسه آيات شيطاني؛ گردآورنده: معاونت فرهنگي سازمان تبليغات، تهران، مركز چاپ و نشر، 1368 ه‍ . ش.
6. تكنو پولي (نمونه‌اي از دين ستيزي تكنو پولي و تهاجم فرهنگي غرب)؛ پوستمن نيل، ترجمه ي: صادق طباطبائي، تهران، سروش، 1372 ه‍ . ش.
7. پرتو آيات رحماني در رد سلمان رشدي و آيات شيطاني؛ صابر گردعازباني، ترجمه: حسين گورژي، مهاباد، هيوا، 1381 ه‍ . ش.
8. ردّيه‌اي بر آيات شيطاني؛ هدايت الله شاهيني، قم، انتشارات خوزستان، 1374 ه‍ . ش.
9. سخن خدا در انتقاد به آيات شيطاني؛ كريم جاهد، تهران، صاحب لر، اول، 1373 ه‍ . ش.
10. شيطان كيست و آيات شيطاني چيست؛ احمد زمرديان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، اول، 1373، دوم، 1375    ه‍ . ش.
11. نقد تفصيلي كتاب آيات شيطاني؛ حسن بلخاري، تهران، حسن افرا، 1380 ه‍ . ش.
12. آيات شيطاني، بارزترين جلوه ي دشمني استكبار جهاني با اسلام ناب محمّدي؛ گردآورنده: مؤسسة فرهنگي قدر ولايت، تهران، مؤسسة فرهنگي قدر ولايت، 1373 ه‍ . ش.
13. آيات الشيطانيه؛ دكتر سيد احمد رفعت.
14. همزات الشيطانيه و سلمان رشدي؛ دكتر نبيل السمان.

مطالب مشابه