معانی الاخبار

معانی الاخبار

مؤلّف:
شيخ صدوق (م 381 ق)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب حاوي احاديثي است كه جنبه تحريف زدايي از چهره واقعيت ها را دارد. و بازگوكننده تأويل و بيان واقعي الفاظ شبهه انگيزي است كه در آيات قرآن و يا در سنت آمده و داراي چند احتمال است و معمولاً دست آويز بدخواهان شده بود و به همين دليل شيعيان آن مسائل را از ائمه راستين اسلام پرسيده و پاسخ دريافت داشته اند. به راستي اين كتاب همچون چراغ نوراني هدايت جهت شناخت واقعي اسلام و معرفت و بينايي و شناخت حقايق اسلام راستين است. كتاب حاضر درصدد است تا به ديد مسلمين جهت الهي داده و به آنان بصيرت و معرفت ببخشد تا در دامن شيادان دين ساز نيفتند.
جلد اوّل كتاب در 184 باب و جلد دوم در 430 باب تنظيم شده و بيشتر باب ها حدوداً از يك حديث تا ده حديث, تشكيل مي شوند.
مولف علت تأليف كتاب را شناساندن مفهوم صحيح احاديث و روايات ائمه ـ عليهم السلام ـ به مردم ذكر كرده و اين هدف خود را به كلام امام صادق ـ عليه السلام ـ استناد داده كه امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: «… منظور و مقصود سخنان و كلمات مرا درك كنيد, زيرا هر جمله داراي چندين مفهوم مي باشد و هر كس مي تواند آن را به مقصود خود تأويل كرده و دروغ هم نگفته باشد».
از اين رو مؤلّف بر آن است تا مفهوم و منظور اصلي احاديث ذي الوجوه را بيان و به فهم مقصود اصلي ائمه ـ عليهم السلام ـ كمك كند تا اسلام واقعي در بين مسلمانان منتشر شود.
اين كتاب ارزشمند را جناب آقاي شيخ عبدالعلي محمدي شاهرودي به فارسي ترجمه كرده است.
وضعيت نشر:
كتاب معاني الاخبار در دو جلد به زبان عربي به همت نشر دارالكتب الاسلاميه در سال 1372 ه.ش به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه – مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

مطالب مشابه