12خطاي دخترانه در ازدواج

12خطاي دخترانه در ازدواج

دوازده مورد وجود دارد كه دختر خانم ها را در همان شروع انتخاب و تصميم گيري براي ازدواج به اشتباه مي اندازد. خطاهايي كه بايد براي انتخاب همسر مناسب از آنها دوري كنيد.
1ـ تهيه يك فهرست بلند بالا از خصوصيات همسر مورد نظر با تمام جزئيات و ريزه كاري‌ها اشتباه است!
درست است كه بايد فردي را انتخاب كنيد كه خصوصيات او به نظرات شما شبيه باشد، اما اگر بيش از حد محافظه كارانه عمل كنيد و تمام زير و بم او را مورد قضاوت قرار دهيد، بالأخره موردي پيش مي آيد كه با فهرست شما همخواني ندارد و همين موضوع باعث مي شود به دليل مسايل جزئي، فرد مورد نظر را قبول نكنيد.
2ـ اگر تا يك سني ازدواج نكرده ايد و حالا فكر مي كنيد دير شده و ديگران شما را زير ذره بين قرار داده اند و بعد فقط به همين دليل، مي خواهيد خيلي زود به يك خواستگار «بله» بگوييد اشتباه مي كنيد.
3ـ مقايسه هميشه كار را خراب مي كند. اگر دايم خواستگار‌ها را با هم يا ساير افرادي كه اطرافيان هستند و مورد تأيييد شما قرار گرفته اند مقايسه كنيد، مطمئناً نمي توانيد تصميم درستي بگيريد.
4ـ اگر از آن دسته آدم هايي هستيد كه دو دستي به غم و غصه يا گذشته چسبيده ايد، اشتباه مي كنيد! اگر به هر دليل موقعيت هايي را در گذشته از دست داده ايد، ديگر به آن فكر نكنيد. پويا باشيد و خودتان را براي آينده آماده كنيد.
5 ـ بعضي ها به خودشان اجازه نمي دهند كسي را دوست داشته باشند و اين مسئله براي شان مشكلي ايجاد مي كند. مثلاً ممكن است فردي بسياري جهات مورد تأييد شما باشد، اما به هر دليل حرف و حديث بي منطق و دور از عقل ديگران، مورد تأييد خيلي ها قرار نگيرد. در اين شرايط اگر فرصت دوست داشتن و بله گفتن را از خودتان بگيريد، خطاي بزرگي مرتكب شده ايد.
6ـ بعضي از دختر خانم ها اعتماد به نفس پاييني دارند و فكر مي كنند پر از اشكال هستند و مورد تأييد ديگران قرار نمي گيرند، در حالي كه اگر به نكات مثبت خودشان توجه كنند از خيلي ها بهتر به نظر مي رسند.
7ـ در مواردي، دختر خانم ها انتظار دارند فوراً عشق و علاقه اي شديد و رؤيايي بين آن ها و همسر آينده شان به وجود بيايد و به عبارتي طرف مقابل فوراً يك دل نه، صد دل عاشق‌شان بشود. وقتي چنين توقعي دارند و زلزله مورد نظر آنها اتفاق نمي افتد، فوراً دلسرد شده و عقب مي كشند. اگر انتظار داريد در همان برخورد اول يك رابطه شديد عاشقانه به وجود بيايد؛ جلو اين ازدواج، يك پرچم قرمز بزرگ نگه داشته ايد. با اين كار واقع بيني را كنار گذاشته ايد، در حالي كه دنياي ما كاملاً واقعي است!
8 ـ مرد ايده آل زندگي شما با مردهاي به اصطلاح ايده آل فيلم ها فرق مي كند. به عبارتي منتظر چنين موجوداتي نباشيد، چون فيلم فقط به فيلم ها تعلق دارند.
9ـ گاهي دخترها سراغ فردي مي روند كه هيچ شباهتي به آنها ندارد و فقط به يك دليل خاص مورد تأييد آن هاست. يادتان باشد تنها با يك خصوصيت نمي توان زندگي كرد.
10ـ تمركز روي نكات منفي خطاي بزرگي است. يادتان باشد اگر به هر دليلي درباره مردها احساسات منفي در شما وجود داشته آنها را كنار بگذاريد و با ديدگاه مثبت، انتخابي مناسب داشته باشيد.
11ـ بعضي دختر خانم ها كه تحصيل و شغل مناسبي دارند، فكر مي كنند به دليل رفع نياز مالي مي توانند از موضع بالا صحبت كنند و به كمك يك مرد احتياج ندارند. اين دختر خانم ها با اين طرز تفكر سد بزرگي مقابل خودشان ايجاد مي كنند و نمي توانند درست انتخاب كنند، چون مدام ديگران را از خود مي رنجانند.
12ـ ايثار و فداكاري بيش از حد به ديگران بيش از خود فكر كردن و نياز ديگران را به خود مقدم دانستن اشتباه بزرگي است كه بعضي دخترها مرتكب مي شوند. اگر به هر دليل بار مسوليت به دوش شماست قبول، بايد اول به خودتان، نيازهايتان و آينده شخصي تان فكر كنيد و موقعيت ها را از دست ندهيد.
منبع:7 روز زندگي شماره(119)

مطالب مشابه