اگر چنين هستيد صبر کنيد، ازدواج نکنيد

اگر چنين هستيد صبر کنيد، ازدواج نکنيد

عنوان: اگر چنين هستيد صبر کنيد، ازدواج نکنيد
1- اگر در خانواده پدري و زندگي مجردي خود، مسئوليت کاري را به عهده نمي گيريد يا در مسئوليت محوله تعلل مي ورزيد. (تنبلي و بي مسئوليتي)
‏2- اگر با پدر، مادر، برادر و خواهر خود (که به نظر شما منطقي بوده يا اخلاق دلخواه شما را ندارند ‏) ارتباط سازنده و راضي کننده نداريد و نتوانسته ايد تعامل قابل قبولي ايجاد نمائيد. (عدم تعامل و ارتباط اجتماعي صحيح با ديگران)
‏3- اگر در زندگي، مرتب شغل خود را عوض کرده ايد با دوستان زيادي به خاطر مشکلاتي قطع رابطه نموده ايد، رشته تحصيلي خود را تغيير داده يا ترک تحصيل کرده ايد، علائق خود را نيمه کاره رها کرده ايد و ثبات فکري، احساسي و رفتاري نداريد.(عدم ثبات فکري، احساسي و رفتاري)
‏4- اگر تصور مي کنيد؛ افکار، احساس و رفتار همسرتان را در آينده به دلخواه خود تغيير مي دهيد. (خطاي شناختي)
5- اگر به دنبال همسر مناسبي هستيد به نحوي که درزندگي مشترکتان در آينده با هيچ گونه مشکلي مواجه نشويد. (خطاي شناختي)
6- اگر در پي کسب لذت و علائق خود، کارها و
مسئوليت هايتان بر دوش ديگران قرار مي گيرد. (اصالت، لذت، و عدم مسئوليت پذيري)
7- ‏اگر فقط منطق و طرز نگرش خويش را قبول داريد و در برابر ديگران حالت دفاعي يا حالت تهاجمي مي گيريد و قادر به درک افکار، احساس و رفتار ديگران نيستيد. (واکنش دفاعي و خود ميان بيني)
‏8- اگر نقاط ضعف و نقاط قوت خود را به صورت شفاف نمي بينيد. (عدم خودآگاهي)
9-اگر تاکنون با نظرات، انتقادات و پيشنهادات ديگران، تغييري در رفتارهاي شما ايجاد نشده است. (عدم مديريت خود يا خود مديريتي)
10- اگر مسائل کاري شما مانع ارتباط دوستانه،و ارتباط دوستان شما مانع ارتباط صميمي در خانواده(خانواده پدري) مي شود يا مسائل و مشکلات شخصي شما در تمام حوزه هاي زندگيتان تأثير مي گذارد و در هم تنيده مي گردد. (مشکل در تقسيم وظايف و تعارض نقش ها)
11- اگر به هيچ وجه قادر به تغيير برنامه هاي از قبل طراحي شده خود نيستيد(حتي اگر شرايط تغيير کند) و بسيار متعصب، خشک و غير قابل انعطاف هستيد. (عدم انعطاف پذيري لازم)
12-اگر قادر به درک احساسات، رفتار و افکار خانواده ، دوستان و همکارانتان(که متفاوت از شما عمل مي کنند)، نمي باشيد. (عدم آگاهي اجتماعي)
13- اگر بيشتر به جاي گوش کردن، صحبت مي کنيد و بيشتر از آنکه سعي کنيد ديگران را بفهميد سعي داريد که ديگران شما را درک کنند.(عدم مديريت رابطه)
‏14- اگر بسيار هيجان طلب هستيد و صرفاً، هيجانات شما را به سويي مي کشاند و قادر به تعويق انداختن خواسته هايتان نيستيد. (خود يا اگو ضعيف، هوش هيجاني پائين)
15- اگر براي رفتار، احساس و گفتار خود روش و
برنامه اي نداريد و منفعلانه و واکنشي نسبت به ديگران عکس العمل نشان مي دهيد. ( ‏رفتار بي تعقل يا انعکاسي، مشکل در شيوه حل مسئله)
16- اگر عادت داريد به جاي حل مشکلات از آنها
‏فرار کنيد يا اجتناب بورزيد ‏يا واکنش شما به مسائل بي تفاوتي هست. (پاسخ اجتنابي به رويدادها)
17- ‏اگر در آينه نگاه ديگران، شما فردي غرغرو،
‏سرزنش گر، وابسته، احساساتي، بدبين، گوشه گير،
پرخاشگر، دمدمي مزاج، خودخواه، گوشت تلخ، غمگين يا تکانشي(کسي که يکباره بدون مقدمه و از روي احساس دست به عملي مي زند و پيامدهاي آن را نمي سنجد) به نظر مي آئيد. (اختلال شخصيت)
18- اگر فکر مي کنيد، از ميان چند ميليارد ساکنين کره زمين، فقط و فقط يک شخص مناسب شماست و ارزش ازدواج دارد و در غير اين صورت زندگي شما بي معنا شده و بايد بميريد يا تا آخر عمر مجرد بمانيد.(خطاي شناختي، عدم کنترل احساس، هوش هيجاني ضعيف)
19- اگر بدون اينکه خود را دقيقاً ارزيابي کنيد و بشناسيد، دنبال همسر مناسب مي گرديد. (عدم شناخت خود)
20- اگر وضعيت فعلي تان راضي کننده نيست و براي رهايي و فرار از موقعيت، اقدام به ازدواج مي کنيد. (مشکل در شيوه حل مسئله)
منبع:نشريه پيام پزشک، شماره 47.

مطالب مشابه