آیهالله العظمی گلپایگانی (ره) و زکات قرآن

آیهالله العظمی گلپایگانی (ره) و زکات قرآن

قرآن‌هایی که به آیهالله‌العظمی گلپایگانی(ره)هدیه می‌شد، این مرجع فقید، مقید بودند آن‌ها را بخوانند. پس‌از یک دور تلاوت، قرآن‌ها را به دارالقرآن هدیه می‌کردند و می‌فرمودند: زکات قرآن به این است که خوانده شود؛ زیرا در قیامت، قرآن از ما باز خواست می‌کند. ایشان در ماه رمضان هفت الی هشت دور، قرآن را ختم می‌کردند.

گنجینه معارف/1/480

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید