آیا مؤمن و فاسق با یکدیگر برابرند؟!!!

آیا مؤمن و فاسق با یکدیگر برابرند؟!!!

وجود مبارك حضرت حق در يكى از آيات سوره ى مباركه ى سجده پرسش زير را مطرح كرده و به آن پاسـخ مى دهد:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ

آيا كسى كه مؤمن است همچون كسى است كه از فرمانِ [ خداى ] بيرون رفته ؟!  هرگز برابر نيستند!!!

سبب اين كه خود به آن پاسـخ مى دهد اين است كه :

غير او به حقايقى كه در اين پرسش نهفته است آگاهى ندارد . و پس از آن در آيات ديگر ، تفسير و توضيحى نسبت به آيه اى كه حاوى پرسش و پاسـخ است مى آورد.

حضرت حق در اين آيه ى شريفه مى پرسد :

آيا كسى كه مؤمن است ، يعنى اعتقاد به خدا و قيامت دارد و داراى فضايل اخلاقى است و كارهاى پسنديده انجام مى دهد ، با كسى كه از مدار طاعت حق بيرون افتاده ، و از فضاى پاك انسانيت خارج شده ، و از حوزه ى امن خدا گريخته و به ناچار اسير شيطان ها و ديوان و غولان و هوا و هوس شده ، و از اعتقاد به خدا و قيامت تهى گشته ، و به رذايل اخلاقى دچار آمده و به كارهاى ناپسند روى آورده مساوى ويكسان است؟

پاسـخ مى دهد : هرگز اين دو نفر برابر و مساوى نيستند ; زيرا

مؤمن در اوج ارزش و فاسق در نهايت پستى است

مؤمن مقرب حضرت حق و فاسق در دورى از درگاه دوست است

مؤمن سزاوار پاداش و فاسق مستحق كيفر و عذاب است

مؤمن اهل نجات و فاسق محروم از نجات است.

زیبایی های اخلاق، استاد حسین انصاریان

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید