محمد این گونه بود

محمد این گونه بود

محمد صلی الله علیه وسلم هرگز از چیزی عیب و ایراد نمی گرفت .
محمد صلی الله علیه وسلم هرگز از طعامی (که برای خوردن موجود بود) ایراد نمی گرفت، اگر بدان میل داشت تناول می فرمود وگرنه نمی خورد .
محمد صلی الله علیه وسلم قبل از کسی که وی را می دید سلام می کرد .
محمد صلی الله علیه وسلم با فقراء همنشینی می کرد .
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه بر مجلسی وارد می شد در انتهای آن می نشست .
محمد صلی الله علیه وسلم بخشنده ترین مردم بود .
محمد صلی الله علیه وسلم شجاعترین مردم بود .
محمد صلی الله علیه وسلم از دختر باکره ای که در خدر (پرده ای که در یک گوشه ی خانه برای دختران و زنان می زنند) خود است با حیاتر بود .
محمد صلی الله علیه وسلم هرگز از او سوالی نشده است که بگوید: خیر (که نشان دهنده نهایت سخاوت اوست.
محمد صلی الله علیه وسلم در برابر جاهل بردباری و در برابر اذیت صبوری می کرد .
محمد صلی الله علیه وسلم به کسی که طرف صحبت او بود تبسم می زد و او را با دستش می گرفت و از پیش روی او کنار نمی رفت .
محمد صلی الله علیه وسلم کسی که برایش سخن می گفت رو به سویش می کرد، طوری که ان شخص گمان می کرد که محبوبترین مردم نزد اوست .
محمد صلی الله علیه وسلم اگر کسی می خواست با سِرّ با وی سخن گوید، با دقت به او گوش می سپرد .
محمد صلی الله علیه وسلم کسی نمی خواست که با سِرّ با وی سخن گوید مگر اینکه با دقت به سخنانش گوش می سپرد .
محمد صلی الله علیه وسلم دوست نداشت که کسی برای او برخیزد، همچنانکه غلو کردن در مدح خود را نهی می کرد .
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه چیزی را ناپسند می دانست، آن امر در چهره اش نمایان می شد .
محمد صلی الله علیه وسلم هرگز (کسی را) با دستش نزد جز در راه خدا .
محمد صلی الله علیه وسلم به سبب پیروزی، مغرور و سرمست نمی شد .
محمد صلی الله علیه وسلم در دنیا زاهد بود ( دنیا دار نبود .
محمد صلی الله علیه وسلم از دروغ خشمگین می شد .
محمد صلی الله علیه وسلم عملی را دوست می داشت که بر آن مداومت می شد هرچند که مقدار آن کم بود .
محمد صلی الله علیه وسلم بیشتر از هر کسی بر مردم ( هنگام امامت نماز ) را کوتاه می خواند و بیشتر از هر کسی (در نماز فرادى) نماز خود را طولانی می کرد .
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه به محل خوابش می رفت ، دست راستش را زیر گونه ی راست خود قرار می داد و به خواب می رفت.
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه امری واقع می شد که او را مسرور می کرد، بر سجده شکر برای الله تعالی می افتاد .
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه از (شرارت) قومی می ترسید دعا می کرد: ( اللهم إنا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم) “خداوندا ما تو را مقابل سینه های آنها قرار می دهیم و از شرارت آنها به تو پناه می بریم “.
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه چیز دوست داشتنى را می بافت می فرمود : (الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات) “سپاس خدایی که با نعمتش، صالحات تکمیل میشود ” و هرگاه چیز ناپسندى را می یافت می فرمود : ( الحمد لله على کل حال ) “در تمامی احوال حمد و سپاس ازآن خداوند است “.
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه دعا می کرد ابتدا برای خود دعا می کرد .
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه دو رکعت نماز سنت فجر را می خواند، بر پهلوی راستش می خوابید البته در خانه ، نه در مسجد
محمد صلی الله علیه وسلم هرگاه از تدفین میت فارغ می گشت بر بالای قبر وی می ایستاد و می فرمود: از خداوند برای برادرتان طلب مغفرت و ثبات کنید، چرا که او الان مورد سوال واقع می شود .
محمد صلی الله علیه وسلم نمی خوابید مگر اینکه مسواک کنار سر مبارکش بود و هرگاه بیدار می شد مسواک می زدند .
محمد صلی الله علیه وسلم با سه انگشت غذا می خورد و دست خویش را قبل از اینکه پاک کند، می لیسید .
محمد صلی الله علیه وسلم مقدم داشتن راست بر چپ را در طهارت کردن و شانه زدن و کفش پوشیدن و در تمامی اوضاع و احوال خود، دوست می‌داشت .
محمد صلی الله علیه وسلم در تمامی اوقات ذکر الله تعالی می کرد .
محمد صلی الله علیه وسلم نماز سنت ضحی (چاشت) را چهار رکعت می خواند و هر اندازه ‌که می‌خواست آن را افزایش می‌داد
محمد صلی الله علیه وسلم بر روزه گرفتن در روز دوشنبه و پنج شنبه حریص بود .
محمد صلی الله علیه وسلم بر روی حصیر می خوابید و به خواب سبکی راضی بود و بالش او با پوست درختان آن را پر کرده بود .
محمد صلی الله علیه وسلم با وجود اینکه از اخلاق نیکویی برخوردار بود، از خداوند می خواست که اخلاقش را نیکو گرداند و از اخلاق زشت به او پناه می برد، سلام و صلاه خدا بر او باد .
خداوند تبارک و تعالی می فرماید:« ومن یطع الله والرسول فأولئک مع الذین أنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک رفیقاً * ذلک الفضل من الله وکفى بالله علیماً» (نساء 69-70 (
” و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت کند، (در روز رستاخیز) همنشین کسانى خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان؛ و آنها رفیق هاى خوبى هستند، این موهبتى از ناحیه خداست و کافى است که او (از حالِ بندگان، و نیّات و اعمالشان )آگاه است .
و الله تعالی می فرماید:« لقد کان لکم فی رسول الله أسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر وذکر الله کثیراً» (احزاب 21 )
” مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود، براى آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى‏کنند “.
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : براستی که محبوترین شما نزد من و نزدیکترین شما به من در روز قیامت، کسانی از شماست که اخلاقش بهتر باشد .
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هیچ چیز سنگین تر از اخلاق نیک در میزان اعمال مؤمن در روز قیامت نیست و خداوند هرزه گوى بد زبانِ را دشمن می دارد .
و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : کامل‏ترین مؤمنان از لحاظ ایمان کسانى هستند که اخلاق زیبا دارند و بهترین شما کسی است که با خانواده ی خود رفتار بهتر داشته باشد .
و اینجاست که پی به ضرورت شناخت پیامبرمان صلی الله علیه وسلم را بالاتر از هر ضرورت دیگری جهت قوی کردن محبتمان نسبت به وی خواهیم برد ، پس هرگاه او را دوست داشتیم در حقیقت به هدایتش اقتدا کردیم و با آداب و تعالیمش رفتار کردیم و با پیروی کردن از او اهل هدایت از اهل گمراهی جدا می شوند .
برادر مسلمان، بعد از این مطالب از تو می پرسم و می گویم آیا پیامبرت محمد صلی الله علیه وسلم را دوست داری؟ آیا می خواهی او را یاری دهی؟ پس چرا از هدایت او عبرت نمی گیری و به سنتش متمسک نمی شوی و از او پیروی نمی کنی تا جزو یاران او شوی؟؟؟
از خداوند عزوجل می خواهیم که ما را به پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم توفیق فرماید و ما را از هدایت او نفع رساند تا با شفاعت او در قیامت و محبت او صلی الله علیه وسلم در دنیا و آخرت رستگار شویم و ما را در خدمت رساندن به سنت پاک نبوی یاری نماید و ما را تحت لوای مصطفی صلی الله علیه وسلم جمع گرداند.
خداوندا؛ محبت خود و رسولت را در قلب ما از محبت نفس خویش و فرزندانمان و از آب خنک در هنگام تشنگی شدید بیشتر بگردان.
خداوندا ما را مورد شفاعت پیامبرت محمد صلی الله علیه وسلم بگردان و ما را بر رسیدن به حوض او توفیق بفرما، و ملازمت و همراهی او در بهشت را نصیب ما بگردان.
خداوندا درود و سلام و نیز سلام و صلاه پاک و برکت را بر رسول و خلیلت محمد و بر آل و اصاب او بفرست

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید