چگونه مي توان با اعتماد به نفس در مقابل شكست ها و محروميت ها مقاوم شد؟

چگونه مي توان با اعتماد به نفس در مقابل شكست ها و محروميت ها مقاوم شد؟

مقدمه:
اعتماد به نفس كيميايي است كه ناتوان ترين انسان ها را توفيق هاي بزرگي مي دهد و دشوارترين راه ها را هموار مي كند. اعتماد به نفس چيزي جز ارزيابي مجموعة شكست ها و موفقيت هاي فرد و درس گرفتن از آنها نيست. اعتماد به نفس در هر فرد، تصويري است كه او از خود دارد. اگر تصوير او مطابق با فرمايش آداب المتعلمين ص 16 «مَنْ جَدَّ وَجَدَ» «هر كه تلاش كرد يافت» باشد اعتماد به نفس خواهد يافت.
هرگز انديشة شكست را به ذهن خود راه ندهيد. ذهن خود را با تفكر موفقيت عادت دهيد، هميشه با خود بيانديشيد كه در كاري كه در پيش گرفته ايد موفق خواهيد شد. فكر اين كه با شكست مواجه مي شود در شما اضطراب ايجاد كرده و به پيشرفت كار صدمه مي زند و در بسياري از موارد به شكست منتهي مي گردد.
مثبت بيانديشيد: انديشة روشن، توانايي مي بخشد. افكار تيره و در هم باعث از كارافتادگي و ناتوانايي آدمي است. كسي كه ميل به انجام هيچ كاري را ندارد، مغزش تحت تاثير افكار منفي، حس حقارت و تنفر قرار گرفته و بايد با انگيزه اي مثبت شستشو داده شود.
درست قضاوت كنيد: قضاوت درست يعني داشتن تفكر منطقي، افكار متين و منظم كه به تصميم گيري صحيح منجر مي شود. قضاوت درست فرد را براي تصميم گيري صحيح ياري مي كند و كسب موفقيت، بستگي تام به اين نوع تصميم گيري صحيح دارد، بنابراين بايد هر عامل بازدارندة تصميم گيري صحيح را از ميان برداريم.
خود را بهتر بشناسيد: شناسايي خود نقش مهمي در بالا بردن اعتماد به نفس در شما دارد. روحيات، ويژگي ها و توانمندي هاي خود را خوب بشناسيد و با مديريت خود وارد فعاليت مورد نظر شويد.
توانايي غلبه بر احساس: قضاوت درست و عاقلانه در گرو توانايي غلبه بر احساس است. افراد بسياري را ديده ايم كه در اثر تسلط بر انديشه و رفتار خود به نتايج فوق العاده پرثمري رسيده اند و چه بسيار كساني كه عدم تسلط بر نفس، به شكست و ناكامي شان كشانده است. بسياري از شكست ها و محروميت ها حاصل افكار منفي و نااميد كننده است.
باور كنيد خواستن توانستن است: بسياري از مردان بزرگ، با تلاش و كوشش به جاهاي بزرگ رسيده اند، اين عبارات كه من نمي توانم، كاري از دست من ساخته نيست، يا ديگري بهتر از من انجام مي دهد، شايد نتوانم به آخر آن برسم و… همه از باورهاي نادرست در حل مساله و مساله گشايي است. اين افكار و باورهاي غلط جلوي پيشرفت و فعاليت شما را خواهد گرفت. از اين رو بايد باور كنيد كه چون مي خواهيد پس مي توانيد آن را انجام دهيد.
وقتتان را صرف كارهاي بي فايده نكنيد: شعار وقت از طلا باارزش تر است را همه حداقل براي يك بار شنيده ايم و باور داريم كه وقت به سرعت از دست ما مي رود و قابل بازگشت نيست. گذشته ها گذشت؛ فرصت را غنيمت بشماريد. در بسياري از موارد ثانيه ها سرنوشت سازند. مثلاً در دوي 100 متر اگر يك دونده تنها چند صدم ثانيه زودتر از ديگران از خط پايان بگذرد ميليون ها دلار و قهرماني به او خواهد رسيد. اگر انسان بتواند به زمان مانند يك قهرمان دوي 100 متر نگاه كند در استفاده مفيد از فرصت موفق تر خواهد بود. اضافه بر آن براي پرداختن به يك فعاليت بايد روي خودِ كار هم ارزش گذاري كرد و بر اساس اولويت ها اقدام كرد.
از همه كوشش و قدرت تصور و خيالتان براي رسيدن به هدف استفاده كنيد: برخي از محققان بر اين عقيده هستند كه تلاش فكري براي رسيدن به هدف عيني هم كاربرد چشم گيري داشته كه تفاوت چنداني با تلاش جسمي ندارد. از اين رو تصور پيروزي و پيشرفت در رسيدن به هدف نقش اساسي دارد.
هميشه به خود القا كنيد كه شكست را نمي خواهيد: پذيرش شكست در ابتدا يا اثناي كار فعاليت را كند و راه رسيدن به هدف را دشوار مي سازد. بايد هميشه به خود القا كنيد كه شكست نخواهيد خورد و تازه هر شكستي را با اعتماد به نفس و تلاش و پشتكار مي توان جبران كرد. حضرت امير ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «لا تيأسُ من الزمان اذا منع از زمانه هنگامي كه از تو دريغ كند نا اميد مشو[1].»

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. از حال بد به حال خوب، ديويد برنز، ترجمة مهدي قراچه داغي.
2. پل ژاگو، غلبه بر كمرويي، ترجمة حسين بني احمد.
3. راه هاي افزايش اعتماد به نفس، سيندي پيچ، اندرو پيچ، ترجمة منصور حكيم جوادي.

پي نوشت:
[1] نهج البلاغه، صبحي الصالح، موسسه دارالهجره، چاپ اول، ص688، حكمت 386.

مطالب مشابه