زیباترین احادیث پیامبر بزرگ اسلام

زیباترین احادیث پیامبر بزرگ اسلام

مؤمن‌ نزد خدا از بعض‌ فرشتگان‌ او عزيزتر است‌ .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 3937)

لغزش‌ دانشمند به‌ زودى‌ مشهور شود ، و لغزش‌ نادان‌ را جهل‌ مستور دارد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 357 ، ح‌ 1703)

به‌ زيارت‌ قبرها رويد ، كه‌ آخرت‌ را به‌ ياد شما مى‌آورد .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ ما جاء فى‌ الجنائز ، ح‌ 1558)

زنا مايه‌ فقر است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 5 ، ص‌ 313 ، ح‌ 12989)

خدا را از فضل‌ او طلب‌ كنيد ، كه‌ خدا دوست‌ دارد كه‌ از او بخواهند .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3494)

از خدا علمى‌ سودمند بخواهيد ، و از علمى‌ كه‌ سود ندهد به‌ خدا پناه‌ بريد .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الدعاء ، ح‌ 3833)

در نادانى‌ تو همينقدر بس‌ كه‌ هر چه‌ دانى‌ آشكار كنى‌ .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 288 ، ح‌ 1367)

بدترين‌ مردم‌ آن‌ كس‌ است‌ كه‌ آخرت‌ خويش‌ به‌ دنيا فروشد ، و بدتر از او كسى‌ است‌ كه‌ آخرت‌ خويش‌ به‌ دنياى‌ ديگرى‌ فروشد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 381 ، ح‌ 1799)

بدترين‌ مردم‌ علماى‌ بدند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 191 ، ح‌ 290.6)

مؤمن‌ آيينه‌ مؤمن‌ است‌ ، و مؤمن‌ برادر مؤمن‌ است‌ و در كسب‌ و كارش‌ به‌ او كمك‌ مى‌كند و از پشت‌ سر مراقب‌ و محافظ اوست‌ .

(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الادب‌ ، ح‌ 4272)

قرض‌دار در قبر خويش‌ در بند است‌ ، و جز پرداخت‌ قرض‌ وى‌ ، او را رهايى‌ نمى‌بخشد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 288 ، ح‌ 1368)

قرض‌دار در قبر خويش‌ در بند است‌ ، و جز پرداخت‌ قرض‌ وى‌ ، او را رهايى‌ نمى‌بخشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 232 ، ح‌ 15486)

همه‌ چيز حتى‌ ماهى‌ دريا براى‌ دانشمند آمرزش‌ مى‌خواهد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 145 ، ح‌ 28737)

دو گروه‌ از مردمند كه‌ اگر صالح‌ بودند ، مردم‌ به‌ صلاح‌ آيند و اگر فاسد بودند ، به‌ فساد گرايند ، دانشوران‌ و زمامداران‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 191 ، ح‌ 290.7)

نماز چهره‌ شيطان‌ را سياه‌ كند ، و صدقه‌ دادن‌ پشت‌ او را بشكند ، و دوستى‌ در راه‌ خدا ريشه‌ او را مى‌شكند ، و وقتى‌ چنين‌ كرديد از شما به‌ فاصله‌ شرق‌ و غرب‌ دورى‌ كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 284 ، ح‌ 18893)

بيمارى‌ تازيانه‌ خدا در زمين‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ بندگان‌ خويش‌ را ادب‌ مى‌كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 306 ، ح‌ 6680)

هر كه‌ علم‌ براى‌ رضاى‌ خدا جويد ، نزد خدا از مجاهد فى‌ سبيل‌ الله‌ بهتر است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 143 ، ح‌ 28727)

خوشا آنكه‌ عيوبش‌ او را از عيوب‌ مردم‌ مشغول‌ دارد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 143 ، ح‌ 44175)

ظ‌لم‌ سه‌ قسم‌ است‌ : ظ‌لمى‌ است‌ كه‌ خدايش‌ نمى‌آمرزد ، و ظ‌لمى‌ هست‌ كه‌ مى‌آمرزدش‌ ، و ظ‌لمى‌ هست‌ كه‌ از آن‌ نمى‌گذرد . اما ظ‌لمى‌ كه‌ خدا نمى‌آمرزد شرك‌ است‌ خدا گويد: ” حقا كه‌ كه‌ شرك‌ ظ‌لمى‌ بزرگ‌ است‌ ” ، و اما ظ‌لمى‌ كه‌ خدا مى‌آمرزد ستم‌ بندگان‌ به‌ خودشان‌ ميان‌ خود و پرودگارشان‌ است‌ ، اما ظ‌لمى‌ كه‌ خدا از آن‌ نمى‌گذرد ظ‌لم‌ بندگان‌ به‌ يكديگر است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 498 ، ح‌ 7588)

دانشمندى‌ كه‌ از علم‌ او سود برند ، از هزار عابد بهتر است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 143 ، ح‌ 28723)

. نسبت‌ به‌ زنان‌ مردم‌ عفت‌ كنيد تا زنانتان‌ عفيف‌ بمانند ، با پدران‌ خويش‌ نيكى‌ كنيد تا فرزندانتان‌ با شما نيكى‌ كنند ، هر كس‌ برادرش‌ به‌ عذرخواهى‌ پيش‌ وى‌ آيد ، بايد عذر وى‌ را ، حق‌ باشد يا باطل‌ ، بپذيرد و اگر نپذيرد بر سر حوض‌ به‌ نزد من‌ نيايد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 5 ، ص‌ 316 ، ح‌ 13011)

فرزندان‌ خويش‌ را شنا و تيراندازى‌ آموزيد ، و زنان‌ را نخ‌ رشتن‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 443 ، ح‌ 45342)

مؤمن‌ كم‌ خرج‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 142 ، ح‌ 685)

نيك‌ خويى‌ كن‌ كه‌ از مردم‌ هر كه‌ نكوخوى‌ تر ، دينش‌ نكوتر .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 11 ، ح‌ 5187)

هر كه‌ دوست‌ دارد خدا هنگام‌ سختى‌ و مصيبت‌ دعاى‌ وى‌ اجابت‌ كند ، هنگام‌ گشايش‌ دعا بسيار كند .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3304)

وعده‌ دادن‌ چون‌ دين‌ به‌ گردن‌ گرفتن‌ است‌ ، واى‌ بر آنكه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ كند ، واى‌ بر آنكه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ كند ، واى‌ بر آنكه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ كند .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 424 ، ح‌ 20.5)

عفت‌ زينت‌ زنان‌ است‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 425 ، ح‌ 20.8)

مؤمن‌ آن‌ است‌ كه‌ مردم‌ او را بر مال‌ و جان‌ خويش‌ امين‌ شمرند .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 3924)

مؤمن‌ هوشيار و دقيق‌ و محتاط است‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 626 ، ح‌ 3089)

ساعتى‌ انديشيدن‌ ، بهتر از شصت‌ سال‌ عبادت‌ كردن‌ است‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 436 ، ح‌ 2059)

مطالب مشابه

3 دیدگاه

 1. kelideservat
  1397-10-04 در 12:24 - پاسخ

  مفید بود !
  سپاس از سایت خوب تان !

 2. 7324
  1398-02-01 در 19:14 - پاسخ

  □واقعا ممنون بابت زحماتی که کشیدین
  ان شاء الله که خدا کمکتون کنه و کمک تمام مردم□

 3. 7324
  1398-02-01 در 19:15 - پاسخ

  □خیلی ممنون بابت زحمات □
  □ ان شاء الله خدا اجر تون بده همین همه مردم رو□