چه کسانی از علمای اهل‌ سنّت، به ولادت امام مهدی (عج) اعتراف کرده‌اند؟

چه کسانی از علمای اهل‌ سنّت، به ولادت امام مهدی (عج) اعتراف کرده‌اند؟

گروهی از علمای اهل ‌سنت، به ولادت فرزندی برای امام‌ حسن‌ عسکری علیه‌السلام به‌نام «مهدی» اعتراف نموده‌اند. اینک اسامی برخی از آنها را ذکر می‌نماییم:
۱. علامه شمس‌الدّین قاضی‌بن‌خلکان شافعی؛
۲. علامه صلاح‌الدّین خلیل‌بن‌أبیک صفدی؛
۳. ابن‌اثیر جزری؛
۴. علامه میرخواند؛
۵. علی‌بن‌حسین مسعودی؛
۶. محمدفرید وجدی؛
۷. ابوالفداء اسماعیل‌بن‌علی شافعی؛
۸. سبط‌بن‌جوزی؛
۹. محمدبن‌طلحه شافع؛
۱۰. شمس‌الدین محمد‌بن‌طولون حنفی؛
۱۱. میرزامحمدبن‌رستم بدخشی شافعی؛
۱۲. احمدبن‌حجر هیتمی شافعی؛
۱۳. محمدبن‌یوسف گنجی شافعی؛
۱۴. عارف عبدالوهاب شعرانی حنفی؛
۱۵. محیی‌الدین ابن‌عربی؛
۱۶. مؤمن‌بن‌حسن شبلنجی شافعی؛
۱۷. شیخ‌ سلیمان قندوزی حنفی؛
۱۸. شیخ‌ محمدبن‌علی صبان شافعی؛
۱۹. صفی‌الدّین عبدالمؤمن بغدادی؛
۲۰. زین‌الدّین عمربن‌وردی؛
۲۱. ابوالعباس احمدبن‌علی قلقشندی شافعی؛
۲۲. ابوعبدالله یاقوت حموی؛
۲۳. محمدامین بغدادی معروف به سویدی؛
۲۴. ابن‌خلدون؛
۲۵. ابوالفتح محمد‌بن‌عبدالکریم شهرستانی؛
۲۶. نورالدّین‌ابن‌صباغ مالکی؛
۲۷. نورالدّین عبدالرحمن جامی حنفی؛
۲۸. ملاعلی قاری حنفی مکی؛
۲۹. فضل‌بن‌روزبهان؛
۳۰. جمال‌الدّین محمدبن‌یوسف زرندی حنفی؛
۳۱. احمدامین مصری؛
۳۲. صدرالدّین حموینی؛
۳۳. عطار نیشابوری؛
۳۴. جلال‌الدّین بلخی رومی؛
۳۵. صدرالدّین قونوی؛
۳۶. حسین‌بن‌محمد دیار بکری مالکی؛
۳۷. احمدبن‌یوسف ابوالعباس قرمانی حنفی؛
۳۸. شمس‌‌الدّین ذهبی شافعی؛
۳۹. فخر رازی شافعی؛
۴۰. شیخ‌عبدالله‌بن‌محمد شبراوی مصری شافعی؛
۴۱. ابن‌عماد دمشقی حنبلی؛
۴۲. محمدبن‌عبدالرسول برزنجی شافعی؛
۴۳. ابوالبرکات نعمان‌بن‌محمود آلوسی حنفی؛
و دیگران.
پی‌نوشت‌ها
1. وفیات الاعیان، ج۴، ص۱۷۶.
2. اوافی بالوفیات، ج۳، ص۳۳۶.
3. الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۴۵۴.
4. روضه‌ الصفا، ج۳، ص۵۹.
5. مروج الذهب، ج۴، ص۱۱۲.
6. دائره‌المعارف، ج۶، ص۴۳۹.
7. المختصر فی اخبار البشر، ج۱، ص۳۶۱.
8. تلبیس ابلیس، ص۱۱۸.
9. مطالب السئول فی مناقب آل الرسول، ج۲، ص۱۵۲.
10. الشذرات الذهبیه، ص۱۱۷.
11. مفتاح النجا، ص۱۰۴.
12. صواعق المحرقه، ص۲۰۸.
13. کفایه الطالب، ص۳۱۲.
14. الیواقیت و الجواهر، ج۲، ص۱۲۷.
15. فتوحات مکیه، باب ۳۶۶.
16. نورالابصار، ص۳۴۱.
17. ینابیع الموده، ج۳ ص۳۰۶.
18. اسعاف الراغبین در حاشیه نور‌الابصار، ص۱۵۴.
19. مراصد الاطلاع، ج۲، ص۶۸۵.
20. تمه المختبصر فی اخبار البشر، ج۱، ص۳۱۹.
21. نهایه الارب، ص۱۱۸.
22. معجم البلدان، ج۳، ص۱۷۳.
23. سبائک الذهب، ص۷۸.
24. تاریخ ابن‌خلدون، ج۳، ص۳۶۱.
25. ملل و نحل، ج۱، ص۱۹۸.
26. الفصول المهمه، ص۲۷۳.
27. شواهد النبوه، ص۴۰۴.
28. المرقاه فی شرح المشکاه، ج۱۰، ص۳۳۶.
29. دلائل الصدق، ج۲، ص۳۷۰.
30. معارج الوصول.
31. صحی الاسلام، ج۳، ص۲۱۰.
32. فرائد السمطین، ج۲، ص۱۳۲.
33. به نقل از ینابیع الموده، ج۳، ص۳۵۰.
34. همان.
35. همان.
36. تاریخ الخمیس، ج۲، ص۲۸۸.
37. اخبار الدول و آثار الاول، ج۱، ص۳۵۳.
38. العبر فی خبر من غبر، ج۱، ص۳۸۱.
39. الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه، ص۷۸و۷۹.
40. الاتحاف بحب الاشراف، ص۱۷۹.
41. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۳، ص۲۶۵.
42. الإشاعه لأشرط الساعه، ص۱۴۹.
43. غالیه الواعظ، ج۱، ص۷۸.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید