عالم برزخ و تجسّم اعمال (3)

عالم برزخ و تجسّم اعمال (3)

توضیحات :
امروز و هر روز تا لحظه ای که زنده هستی روز بذر افشانی و کاشتن عمل در نفس ناطقه ی انسانی است که اَلدُّنیَا مَزرَعَهُ الآخِرَه ، که انسان هر لحظه با اوهام، افکار، گفتارها و کردارها و در یک کلمه با ((اعمال خود)) ، دارد خودش را می سازد که تکرار هر عمل موجب ملکه شدن آن عمل برای نفس می شود و این ملکات نفسانی، منشأ و موادّ صُوَر برزخی برای نفس انسان می شوند. که از آن به تجّسم اعمال در عالم برزخ و قیامت نام برده می شود. هر طور که انسان خودش را بسازد، همان طور محشور می شود و نباید با کسی دعوا داشته باشد چرا که راه سعادت و شقاوت مشخّص است و انسان با اختیار خود عملی را انجام می دهد. پس ببین خود را چگونه می سازی و بر اساس آن چگونه محشور خواهی شد. باید تلاش و جَهد نمایی که در مسیر صراط مستقیم پیغمبر و آل پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم باشی و با صورت انسانی که صورت این بزرگواران علیهم السّلام است، محشور شوی. حدیث شریف معراج خاتم الأنبیاء صلّی الله علیه و آله و سلّم، که در آن مشاهدات و شنیده های فراوانی را تلقّی نموده اند، بیان مقداری از حقیقت زندگانی پس از مرگ انسان است . قسمتی از این حدیث شریف، مربوط به تمثّل و تجسّم اعمال انسان است که در عالم برزخ و قیامت برای شخص متمثّل می شود. یعنی هر عملی را که شرع مقدّس انسان را به آن امر و یا از آن نهی فرموده است مطمئنّاً و بلا شک به صلاح و منفعت
انسان است .
هر چند انسان با تکیه بر عقل ناقص و نظر مشوب به وهم و خیال خود، می گوید چرا گفته می شود فلان عمل واجب است و باید آن را انجام داد و اگر انجام ندهم مگر چه می شود و یا چرا فلان عمل حرام است و باید آن را انجام نداد و اگر انجام دهم مگر چه می شود ؟ از انجام بعضی واجبات و اعمال و دستورات شرعی خسته می شود و می گوید : سخت است و حوصله ندارم و از انجام دادن برخی محرّمات و منهیّات شرعی لذّت می برد.
آن که گفته شد هر عملی را که شرع مقدّس انسان را به آن امر و یا از آن نهی فرموده است مطمئنّاً و بلا شک به صلاح و منفعت انسان است؛ برای این است که چون خداوند متعال خالق همه ی عوالم وجودی و خالق انسان است، تنها اوست که به خیر و شر امور انسان آگاهی محض و کامل دارد . زیرا می داند انسان چه موجودی است و چه قابلیّت هایی دارد .
بنابراین انجام بعضی اعمال و ترک برخی اعمال دیگر را بر او واجب نمود یعنی اعمالی را واجب و اعمالی را حرام نمود. هر چند در انجام عملی واجب، سختی ظاهری و جسمی به انسان برسد امّا در واقع انجام این عمل در نفس ناطقه انسانی آن چنان اثری می گذارد که با چیزی از عالم مادّه نمی توان آن اثر را بیان نمود و لذا برای ما مثال زده می شود که مثلاً اگر کسی فلان عمل واجب و خوب را انجام دهد، برای او یک باغ در بهشت قرار داده می شود و اگر کسی فلان عمل حرام را انجام دهد، مثل این است که از درون او آتش زبانه می کشد. چون اذهان ما با مادّیات و اجزاء عالم مادّه سر و کار دارد و با آنها خو گرفته است، این گونه مثال ها را خوب متوجّه می شویم و می گوییم فهمیدیم . آیا فهم و ادراک این که آتش از درون شخص زبانه می کشد به این راحتی است و یا این که ما جرأت می کنیم برای چند ثانیه دست خود را در آتش نگه داریم چه رسد به این که آتش از درون شخص زبانه بکشد. بعضی این روایات را سَرسَری گرفته و می گویند این خبر ها نیست، کی رفته و دیده و خبر داده، اینها برای این است که ما را بترسانند.
باید به این اشخاص گفت : جناب رسول الله خاتم الأنبیاء صلّی الله علیه و آله و سلّم، بهترین و والاترین مخلوق خداوند متعال که به عنوان معلِّم حقیقی نظام هستی که خود معلَّم به تعلیم الهی است، در سفر معراج خود این حقائق و واقعیّات و صورت باطنی اعمال را مشاهده فرمودند و از این رو بر انجام واجبات و ترک محرّمات بسیار تأکید فرمودند تا جایی که برای هدایت و سعادت همه ی انسان ها بویژه مسلمانان، اذیّت ها و سرزنش های مشرکان و کافران و منافقان را تحمّل نمودند و همگان را به صراط مستقیم الهی دعوت می فرمودند تا شاید به راه راست هدایت شوند و خود را خوب بسازند و با صورت انسانی محشور شوند.
اگر دستوری داده شده که فلان عمل واجب است و باید انجام داد و فلان عمل حرام است و باید ترک کرد، نباید با دین خدا معارضه نمود و به مخالفت برخواست. همان طور که گفته شد، خداوند که انسان را خلق کرد تنها اوست که به خیر و شرّ مسیر زندگی او آگاهی دارد و لذا برای این که انسان این مسیر سیر استکمالی خود از نقص به کمال را درست طی کند، انبیاء و اولیاء علیهم السّلام را فرستاد تا به عنوان بشیر و نذیر مردم باشند و با بعضی از انبیاء علیهم السّلام کتب الهی فرستاد و در مرحله ی پایانی این ارسال انبیاء و انزال کتب، بهترین و محبوب ترین خلق خود یعنی حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم را مبعوث فرمود و بهترین و کامل ترین کتاب و دستور العمل زندگی یعنی قرآن را با ایشان انزال فرمود.
کسی که وسیله ای می خرد، ابتدا نگاه می کند سازنده ی آن وسیله نحوه ی استفاده از آن را چگونه بیان کرده است و بعد از آن وسیله به درستی و در جای مناسب استفاده می نماید. یعنی ابتدا دستورالعمل استفاده از آن وسیله را مطالعه می کند .
خداوند متعال هم دستورالعمل زندگی انسان را در کتاب شریف و عظیم قرآن بیان فرموده است و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را به عنوان معلّم این کتاب الهی و انسانی برای هدایت انسان برگزید.
حدیث شریف معراج خاتم الأنبیاء صلّی الله علیه و آله و سلّم، که در آن مشاهدات و شنیده های فراوانی را تلقّی نموده اند، بیان مقداری از حقیقت زندگانی پس از مرگ انسان است . قسمتی از این حدیث شریف، مربوط به تمثّل و تجسّم اعمال انسان است که در عالم برزخ و قیامت برای شخص متمثّل می شود.
از آنجا که بیشتر مخاطبان این پایگاه، دانشجویان محترم و عزیز می باشند، مطالب توضیحی خود را بیشتر پیرامون این عزیزان مطرح می نماییم ؛
خواهران و برادران دانشجو ؛ از قبول حقیقت این تجسّم اعمال استبعاد و استنکاف نداشته باشید . چرا که اینها مشاهدات عینی و علمی معلّم حقیقی عالم، خاتم الأنبیاء علی الإطلاق صلّی الله علیه و آله و سلّم است که آنها را در قالب حدیثی عرشی بیان فرمودند و به صورت کتابی در موضوع تجسّم برخی اعمال در آمده است. چطور شما کتاب های درسی خود را که شامل فرضیات، نظریات و افکار و احتمالات علمی یک نویسنده و یا دانشمند است را بدون این که شناخت کافی از آن شخص داشته باشید، بی هیچ استبعاد و استنکاف مطالعه می نمایید و مطالب آن را می پذیرید و چه بسا در فهم برخی قواعد و اصول علمی در برخی از کتب درسی مثل فیزیک، جبر، مکانیک، هَندسه، علم شریف ریاضیات و … دچار مشکل شوید و از استاد و معلّم و هم کلاسی خود تقاضای کمک و راهنمایی نمایید و یا برای فهم یک قانون و فرمول علمی چقدر وقت می گذارید و تمرین می کنید تا به نتیجه برسید. اگر مسئله ای درسی از نظر فهم و ادراک شما قابل قبول نبود، و یا پذیرش آن سخت می نمود، می توانید بگویید من این مسئله را قبول ندارم و یا این که این قانون و روش علمی غلط و نادرست است ؟ چرا ؟! چون من آن را نفهمیدم و باور ندارم. با وجود همه ی سختی ها تمام تلاش خود را بر این قرار می دهید تا این مسئله را خوب و دقیق بفهمید تا درموقع امتحان از پاسخ به سؤال مربوطه به درستی برآیید. برای فهم یک مسئله گاهی ساعت ها وقت می گذارید تا آن را درست و دقیق بفهمید.
حال برای فهم حقیقت وجودی خود و فهم و ادراک آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السّلام که غذای روح و حقیقت وجودی انسان و کتاب و ابزار درسی ما در مسیر تحصیل سعادت دنیا و برزخ و آخرت هستند، چقدر وقت می گذاریم ؟فَأینَ تَذهَبُون؟ نمی خواهیم ارزش این علوم را که در پیشرفت و راحتی زندگی انسان بسیار مؤثّراند، نادیده بگیریم. امّا حقیقت زندگی انسان آن است که با انجام دستورات دینی و مطالعه ی کتاب زندگی خود، خود را برای ابد درست و در مسیر انسانی و الهی بسازد. البتّه همان طور که برای فهم و ادراک کتب درسی دانشگاهی به استاد نیاز است، برای فهم، ادراک و بازشدن دقیق حقیقتِ ظاهر و باطن آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السّلام هم، به وجود استاد و روحانی اصیل و حقیقی نیاز مبرم می باشد. چرا که این آیات و روایات، بیان حقائق و لطائف و علوم و اسرار حقیقی عوالم وجودی و نشئه ی طبیعت است که تنها ذوات مقدّسه ی معصومین علیهم السّلام و در مراتب نازله ی آنها علمای حقیقی و اصیل اند که می توانند این اصول و امّهات مسیر انسانی را به انسان تعلیم بدهند.

مطالب مشابه