شوهر داری

شوهر داری

مسأله شوهرداري تنها در انحصار غذا پختن و شستن لباس و برگزاري مسائل جنسي نمي باشد. مطالعه در روايات اسلامي و بررسي و تحقيق در مسائل اجتماعي و خانوادگي اين واقعيت را آشکار مي سازد که نقش خاص زن بسيار گسترده و وسيع است؛ زن مي تواند همسر خود را در مسير پيشرفت و تکامل قرار داده و همه استعدادهاي تکاملي او را يکي پس از ديگري به فعليت در آورد و از او موجودي مقاوم و شکست ناپذير بسازد. اين امر محقق نمي شود مگر با انجام دادن وظايف و به کار بستن توصيه هاي زير:
1. به شوهرت احترام بگذار و با او خوشرفتاري کن.
2. مطيع شوهر و مخصوصاً در برابر تمايل جنسي او تسليم باش.
3. براي همسرت آرايش و خودآرايي و از لحاظ جنسي او را اشباع کن.
4. بدون اجازه شوهرت از خانه بيرون نرو.
5. به دستور امام صادق ـ عليه السلام ـ در هنگام خشم و غضب به شوهرت بگو دست من در دست تو است، خواب به چشم خود راه نمي دهم تا از من راضي شوي.
6. به همسرت خدمت کن تا مشمول روايت امام صادق ـ عليه السلام ـ باشي که فرمود: هيچ زني نيست که شربت آبي به دست شوهر بدهد مگر اين که اين عمل براي او بهتر است از عبادت يکسال که روزهايش را روزه بدارد و شب ها را به خانه قيام کند و خداوند براي او شهري در بهشت بسازد و شصت گناهش را ببخشايد.
7. در برابر سختي ها و ناملايمات صبور باش.
8. خطاها و درشتي هاي همسرت را با گذشت و بزرگواري خودت اصلاح کن.
9. در همه حال با همسرت سازگار باش و مدارا کن.
10. نسبت به او با وفا باش.
11. با صداقت با او رفتار کن.
12. بهانه جويي، عيب جويي، ناسزا گويي، قهر و ملامت و سرزنش را فراموش کن.
13. به فاميل هاي شوهرت احترام بگذار.
14. از کار اشتباه خود عذرخواهي کن.
15. نظافت و پاکيزگي خود، بچه ها و خانه را بسيار مراعات کن.
16. از سخنان نا اميد کننده و سرد پرهيز نما.
17. سپاسگزار باش نه طلبکار و براي کارهاي ساده و کوچک تشکر فراوان کن.
18. با توقعات زياد و نابجا و حرف هاي نامناسب به شوهرت اذيت و آزار نرسان.
19. از شوهرت دلجويي کن و غم خوار او باش.
20. به کارهاي شخصي، کسبي و امور بيرون او دخالت نکن و مشوق كسب حلال او باش.
21. از به هم ريختگي و آشفتگي منزل شديداً گريزان باش.
22. ابداً به غير شوهرت به فکر مرد ديگري نباش و هيچ گاه در نزد همسرت از مرد ديگري تعريف و تمجيد نکن و او را با ديگري مقايسه نكن.
23. بروز شهوت در مرد بيش از زن است با او همراهي کن.
24. فن آشپزي را ياد بگير و با غذاهاي خوب و مورد علاقه همسرت از او پذيرايي کن تا به فرموده امام صادق ـ عليه السلام از بهترين زنان باشي که فرموده است: بهترين زنان شما زني است که خوشبو باشد و بتواند خوب غذا بپزد.
25. در امور منزل، ذوق و سليقه به خرج بده.
26. در حفظ اموال او کوشا باش و از ولخرجي و خرج تراشي بپرهيز.
27. از شوهرت تعريف و تمجيد کن چنان که او خود را قدرت مندترين و توامندترين مرد بداند. و از تحقير او جداً بر حذر باش.
28. علايق همسرت را بشناس و به آن ها بپرداز و از چيزهايي که او را ناراحت مي کند بپرهيز.
29. از حساسيت هاي بي مورد و افراطي و تجسس در کارهاي او بپرهيز.
30. در سختي هاي زندگي و مشكلات مالي دلدار او باشد. روحيه پرهيز از اسراف، قناعت داشته باشيد و توكل به خدا را به او تلقين كن و در امور ديني مشوق او باش.
31. كمك كن دوستان خوبي را براي معاشرت انتخاب كند و دور دوستان و خانواده هاي بد را خط بكشد.
32. به فرزندانت احترام به ايشان را عملاً آموزش ده.
منابع كمكي:
1- آئين همسرداري داري، آيت الله اميني.
2- اخلاق در خانواده، حسين انصاريان.
3- اخلاق در خانواده، سيد علي حسيني.

مطالب مشابه