شوهر داری

شوهر داری

مسأله شوهرداری تنها در انحصار غذا پختن و شستن لباس و برگزاری مسائل جنسی نمی باشد. مطالعه در روایات اسلامی و بررسی و تحقیق در مسائل اجتماعی و خانوادگی این واقعیت را آشکار می سازد که نقش خاص زن بسیار گسترده و وسیع است؛ زن می تواند همسر خود را در مسیر پیشرفت و تکامل قرار داده و همه استعدادهای تکاملی او را یکی پس از دیگری به فعلیت در آورد و از او موجودی مقاوم و شکست ناپذیر بسازد. این امر محقق نمی شود مگر با انجام دادن وظایف و به کار بستن توصیه های زیر:
1. به شوهرت احترام بگذار و با او خوشرفتاری کن.
2. مطیع شوهر و مخصوصاً در برابر تمایل جنسی او تسلیم باش.
3. برای همسرت آرایش و خودآرایی و از لحاظ جنسی او را اشباع کن.
4. بدون اجازه شوهرت از خانه بیرون نرو.
5. به دستور امام صادق ـ علیه السلام ـ در هنگام خشم و غضب به شوهرت بگو دست من در دست تو است، خواب به چشم خود راه نمی دهم تا از من راضی شوی.
6. به همسرت خدمت کن تا مشمول روایت امام صادق ـ علیه السلام ـ باشی که فرمود: هیچ زنی نیست که شربت آبی به دست شوهر بدهد مگر این که این عمل برای او بهتر است از عبادت یکسال که روزهایش را روزه بدارد و شب ها را به خانه قیام کند و خداوند برای او شهری در بهشت بسازد و شصت گناهش را ببخشاید.
7. در برابر سختی ها و ناملایمات صبور باش.
8. خطاها و درشتی های همسرت را با گذشت و بزرگواری خودت اصلاح کن.
9. در همه حال با همسرت سازگار باش و مدارا کن.
10. نسبت به او با وفا باش.
11. با صداقت با او رفتار کن.
12. بهانه جویی، عیب جویی، ناسزا گویی، قهر و ملامت و سرزنش را فراموش کن.
13. به فامیل های شوهرت احترام بگذار.
14. از کار اشتباه خود عذرخواهی کن.
15. نظافت و پاکیزگی خود، بچه ها و خانه را بسیار مراعات کن.
16. از سخنان نا امید کننده و سرد پرهیز نما.
17. سپاسگزار باش نه طلبکار و برای کارهای ساده و کوچک تشکر فراوان کن.
18. با توقعات زیاد و نابجا و حرف های نامناسب به شوهرت اذیت و آزار نرسان.
19. از شوهرت دلجویی کن و غم خوار او باش.
20. به کارهای شخصی، کسبی و امور بیرون او دخالت نکن و مشوق کسب حلال او باش.
21. از به هم ریختگی و آشفتگی منزل شدیداً گریزان باش.
22. ابداً به غیر شوهرت به فکر مرد دیگری نباش و هیچ گاه در نزد همسرت از مرد دیگری تعریف و تمجید نکن و او را با دیگری مقایسه نکن.
23. بروز شهوت در مرد بیش از زن است با او همراهی کن.
24. فن آشپزی را یاد بگیر و با غذاهای خوب و مورد علاقه همسرت از او پذیرایی کن تا به فرموده امام صادق ـ علیه السلام از بهترین زنان باشی که فرموده است: بهترین زنان شما زنی است که خوشبو باشد و بتواند خوب غذا بپزد.
25. در امور منزل، ذوق و سلیقه به خرج بده.
26. در حفظ اموال او کوشا باش و از ولخرجی و خرج تراشی بپرهیز.
27. از شوهرت تعریف و تمجید کن چنان که او خود را قدرت مندترین و توامندترین مرد بداند. و از تحقیر او جداً بر حذر باش.
28. علایق همسرت را بشناس و به آن ها بپرداز و از چیزهایی که او را ناراحت می کند بپرهیز.
29. از حساسیت های بی مورد و افراطی و تجسس در کارهای او بپرهیز.
30. در سختی های زندگی و مشکلات مالی دلدار او باشد. روحیه پرهیز از اسراف، قناعت داشته باشید و توکل به خدا را به او تلقین کن و در امور دینی مشوق او باش.
31. کمک کن دوستان خوبی را برای معاشرت انتخاب کند و دور دوستان و خانواده های بد را خط بکشد.
32. به فرزندانت احترام به ایشان را عملاً آموزش ده.
منابع کمکی:
1- آئین همسرداری داری، آیت الله امینی.
2- اخلاق در خانواده، حسین انصاریان.
3- اخلاق در خانواده، سید علی حسینی.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید