از صاحب خانه اجازه بگیر

از صاحب خانه اجازه بگیر

آورده اند که نیمه شبی عمر برای سرکشی در کوچه های مدینه حرکت می کرد به درب خانه ای رسید که صدای آواز و لهو بگوش می خورد. از دیوار خانه بالا رفت و سر در خانه طرف کرد با صدای خشن به او نهیب داد ای فاسق چه می کنی؟ حیا نمی کنی؟ و از این قبیل تندیها. صاحبخانه که مردی آگاه و زیرک بود پاسخ داد ای خلیفه اگر من یک گناه کردم تو چند گناه مرتکب شدی. اول اینکه مگر خدای نفرموده است از پشت دیوار به خانه در آمدن را لما تدخلوا البیوت من ظهورها چرا تو از پشت دیوار آمدی و حال آنکه پرودگار امر فرموده از درب خانه ها وارد شوید. ادخلو البیوت من ابوابها دوم آنکه: خدا در قرآن می فرماید لا تدخلو البیوت الا باذن اهلها اجازه بگیر از صاحب خانه، بدون اذن حرام است سر بگذارد برود در خانه مردم هر چند قوم و خویش باشد بالاتر بگوییم هر چند خانه پدرت باشد، خانه پدرت که می خواهی بروی اذن بگیر چه بسا زن پدرت در نزد او باشد بوضعی که خوش ندارد، یا اینکه آدمی با استیناس وارد خانه گردد ممکن است زن در حالی باشد که دوست ندارد شوهر او را با آن حال ببیند.
سوم: خدا در قرآن فرموده که فلسلموا علی اهلها در هر خانه ای که وارد می شوید بر اهل آن خانه سلام کنید، خدا امر کرده است حتی در خانه خودت هم همین است. اگر از امت محمد (صلی الله علیه و آله) هستی بشنو از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده: شش چیز است که من تا آخر عمر از کف نمی دهم یکی سلام بر کسانی که از نظر سن از آن حضرت کوچکتر بودند و یکی سلام بر اطفال، ابتدا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هر که را می دید سلام می کرد کوچک باشد یا بزرگ پیاده باشد یا سواره، این چیزها در کار نبود انتظار سلام از هیچکس نداشت، خلاصه از در که وارد خانه می شوی سلام کن حال همسرت باشد یا فرزندت یا پدر و یا مادرت، مستحب است، کسی که وارد می شود باید سلام بکند و این مسئله را هم ذکر کرده اند که اگر شخصی وارد خانه اش شد کسی در خانه نباشد بگوید السلام علیکم و رحمه الله و برکاته یا بگوید چنانچه روایت دارد اگر وارد خانه شدی و کسی نبود بگو السلام علینا و ربنا یا السلام علینا و علی عبادالله الصالحین – خلاصه بدون سلام داخل هیچ مکانی مشو حتی خانه خالی.
چهارم: خدا در قرآن می فرماید: لا تجسسوا جستجو و کنجکاوی در کار مردم نکن، از سوراخ و گوشه درب از بالای بام نگاه نکن که در خانه چه کار می کنند چه کار داری از زندگی مردم سر در آوری هر کس در خانه اش آزاد است تجسس در امور مردم حرام است

مطالب مشابه