مطالعه کارآمد

مطالعه کارآمد

قانون بيشترين بازده
در زمينه مطالعه و درس خواندن قانوني حاکميت دارد. بر اساس اين قانون مقدار کاري که مي کنيد (اندازه اي که ياد مي گيريد، اندازه اي که مي نويسيد يا هر کار ديگري که مي کنيد) با مدت زماني که صرف اين کار مي کنيد رابطه مستقيم دارد. مسلماً بسياري از دانشجويان به شکلي ناکارآمد مطالعه مي کنند به طوري که ساعات طولاني مطالعه آن ها فايده چنداني زيادي در برندارد. و اين در حالي است که اگر مطالعه به درستي انجام شود، مي توانيد با صرف وقت کمتر مطالب بيشتري بياموزيد. براي اين که موفق شويد بايد وقت صرف کنيد. اما اگر قرار است که چنين کنيد چرا به درستي رفتار نکنيد و چرا از کارتان لذت نبريد؟
شروع ساده
براي اغلب اشخاص دست به کار شدن دشوار است. ممکن است با خود قرار بگذاريد که ساعت هشت شب به مدت يک ساعت مطلبي را بنويسيد. ساعت هشت به نظرتان مي رسد بد نيست اگر فنجاني چاي براي خودتان تدارک ببينيد. ساعت هشت و پانزده دقيقه گوشي تلفن را بر مي داريد تا چند لحظه با کسي صحبت کنيد. در ساعت هشت و نيم برنامه جالبي از تلويزيون پخش مي شود. ساعت نه به اخبار گوش مي دهيد. ساعت نه و بيست دقيقه يکي از دوستانتان زنگ مي زند. ساعت نه و نيم… .
اين ها که بر شمرديم تجارب شايعي هستند و به ندرت کسي را پيدا مي کنيد که نظير اين برنامه ها را تجربه نکرده باشد. مهم ترين تفاوت ميان دانشجويان خوب و بد در شروع کردن درس خواندن آن هاست.
اشکال شروع به کار نکردن دو سويه است، يکي آن که به اندازه کافي کار صورت نمي گيرد و دوم اين که از وقت استفاده غير رضايت بخش مي شود.
براي اين که دست به کار شويد بايد کاري کنيد که شروع ساده داشته باشيد. درست همان طور که موتور اتومبيل شما براي اين که نرم و راحت کار کند بايد ابتدا گرم شود، ما هم وضع مشابهي داريم. گاهي اوقات براي اين که شروع کنيم بايد استارت بزنيم. اما وقتي به حرکت در آمديم کارمان ساده تر مي شود و به راحتي بيشتري مي توانيم ادامه دهيم.
چهار اقدام براي دست به کار شدن
1. محيط کاري مناسب ايجاد کنيد. چيزي بدتر از اين نيست که محيط کار ملال انگيز باشد. محل مشخصي از اتاق را به کارتان تخصيص دهيد. کاري کنيد که اين محل تا حد امکان جذاب باشد. اتاق را با تصاوير زيبا، با گل و يا با هرچه از آن لذت مي بريد تزيين کنيد.
2. کاري را که بايد انجام دهيد فهرست کنيد. ممکن است به بهانه هاي مختلف نخواهيم کارمان را انجام دهيم، و يکي از بهانه ها هم اين است که از خود مي پرسيم از کجا شروع کنيم. «آيا اين کار را انجام بدهم يا آن کار را؟» همين بهانه کافيست که کار ديگري انجام دهيم. از قبل مشخص کنيد چه کاري است که مي خواهيد انجام دهيد. بهترين کاري که مي توانيد بکنيد اين است که فهرستي تهيه کنيد. مشخص کنيد که به چه ترتيبي مي خواهيد اين کار را انجام دهيد. جاه طلبي بيش از اندازه نداشته باشيد: براي خودتان هدف هاي مشخصي در نظر بگيريد، و بعد اگر وقت زيادي آورديد کار ديگري انجام دهيد.
3. منافع مطالعه کردن را در ذهن خود محفوظ نگه داريد. هر اندازه شروع کارتان را ساده کنيد باز هم موانع و مشکلاتي پيش خواهد آمد. براي غلبه بر مشکلات احتمالي بايد منافع و امتيازات کاري را که انجام مي دهيد در ذهن داشته باشيد.
4. وقتي کارتان را تمام مي کنيد، صحنه را براي شروع بعدي دلپذير سازيد. بسياري از اشخاص وقتي کارشان را تمام کردند، محل کار و مثلاً ميز کارشان را شلوغ و درهم به حال خود رها مي سازند. اين طرز برخورد شروع کار بعدي را با دشواري رو به رو مي سازد. راه حل ساده است. چند دقيقه آخر کارتان را صرف مرتب کردن ميز کارتان بکنيد تا براي شروع روز بعد صحنه خوشايندي داشته باشيد.
کار را لذت بخش کنيد
از بهترين زمان روز خود استفاده کنيد
ممکن است براي مطالعه کردن امکان انتخاب چنداني نداشته باشيد و يا ممکن است برايتان مهم نباشد که چه زماني کارتان را انجام مي دهيد. اما اغلب اشخاص در ساعات به خصوصي از روز بهتر مطالعه مي کنند. بعضي ها کار در صبح را مي پسندند و بعضي ها شب ها بهتر مطالعه مي کنند. ببينيد شما چه وقت را ترجيح مي دهيد.
ساعات مطالعه را کوتاه نگه داريد
بعضي ها از آن جهت شروع به مطالعه نمي کنند زيرا معتقدند اگر مي خواهند مطالعه کنند بايد ساعات طولاني و بدون وقفه اين کار را انجام دهند. اين خود بهانه خوبي است تا هرگز دست به کار نشوند. بهتر اين است که هدف هاي ساده تري انتخاب کنيد و دست به کار شويد. توصيه ما اين است که زمان مطالعه را با توجه به شرايط خود و کاري که مي خواهيد انجام دهيد در وقفه هاي زماني کوتاه در نظر بگيريد.
تنوع را در نظر بگيريد.
وقتي مي خواهيد کاري را شروع کنيد و مطالعه اي انجام دهيد زمان انجام دادن کار را به فاصله هاي کوتاه زماني تقسيم کنيد و بگذاريد که کارتان تنوع داشته باشد.
برنامه ريزي و سازمان دهي
براي مطالعه هدفي را در نظر بگيريد
مشخص کنيد که چرا مي خواهيد درس بخوانيد يا مطالعه کنيد. تصميم بگيريد که خواهان چه اطلاعاتي هستيد، به اولويت هايتان بها بدهيد و ببينيد با اطلاعاتي که جمع آوري مي کنيد چه کار مي خواهيد انجام دهيد. اگر مي خواهيد براي سفر مثلاً به کشور پرتغال، زبان پرتغالي بخوانيد، به هنگام مطالعه و فراگيري به مطالب و جنبه هايي بها بدهيد که در طول سفر به آن احتياج داريد، به هنگام خواندن هر کتابي به اين توجه داشته باشيد که از خواندن آن مي خواهيد به کجا برسيد.
برنامه هاي بزرگ را به بخش هاي کوچکتر تقسيم کنيد
برنامه هاي بزرگ اغلب مشکلاتي ايجاد مي کنند و ممکن است که تحت تأثير بزرگي و عظمت آن ها هرگز دست به کار نشويد.
هيچ برنامه اي بيش از اندازه بزرگ نيست، و برنامه هاي بزرگ انجام دادني نيستند مگر آن که با آن ها برخورد سازمان يافته کنيد. طرح هاي بزرگ را به بخش هاي کوچکتر تقسيم کنيد و بعد اجزاء ساده شده را يکي يکي انجام دهيد.
برنامه انتخاب کرده را به انتها برسانيد
بسياري از اشخاص وقتي برنامه اي را در دستور کار خود دارند، هنوز آن را تمام نکرده به اين نتيجه مي رسند که مي خواهند برنامه ديگري را که ظاهراً جذاب تر هم هست شروع کنند. از اين رو از برنامه اولي دست مي کشند و به سر وقت برنامه بعدي مي روند. با اين سياست ديري نمي گذرد که انواع برنامه هاي ناتمام روي دست شما باقي مي ماند. چه بهتر تا قبل از آن که برنامه قبلي را تمام نکرده ايد، به سراغ برنامه جديد نرويد.
تمام کردن دوره مطالعه
کاري کنيد که به آنچه مطالعه کرده ايد راحت دسترسي داشته باشيد
در پايان دوره مطالعه مطالب و دستاوردهايتان را دسته بندي و يادداشت کنيد. توجه داشته باشيد که بهترين يادداشت، يادداشتي است که هرگاه خواستيد بتوانيد به آن دسترسي پيدا کنيد. کافي نيست بگوييد «من قبلاً در اين زمينه يادداشت برداري کردم اما حالا نمي دانم که آن را کجا گذاشته ام.» براي بايگاني کردن به روش هاي ساده و مؤثر احتياج داريد.
کار ديگري که مي توانيد انجام دهيد اين است که يادداشت هاي خود را در جاي معيني قرار بدهيد. وقتي کاري را تمام مي کنيد، وقتي يادداشتي بر مي داريد، آن ها را در همان جا بگذاريد که بايد نگهداري کنيد.
در پايان هر کار به خودتان پاداش بدهيد
اگر از کاري که مي کنيد لذت ببريد، آن را بهتر انجام مي دهيد. از آن گذشته براي انجام دادن دوباره آن هم اشتياق بيشتري خواهيد داشت. براي اين که بيشتر مطالعه کنيد، در پايان هر برنامه مطالعه به خود پاداش بدهيد. مثلاً مي توانيد با خود قرار بگذاريد که اگر روز تعطيل آخر هفته سه ساعت مطالعه کرديد، به سينما مي رويد. با اين روش مطالعه کردن با اقدامي لذت بخش همراه مي شود. براي مؤثر واقع شدن اين برنامه سعي کنيد که پاداش ها مختصر باشد و بتوان بلافاصله به آن ها دسترسي يافت.
خلاصه مطالب
1. مطالعه منظم خوشايند و مفيد است.
2. اصول مطالعه مؤثر ساده است. اما حتي در مواقعي با تجربه ترين دانشجويان آن را نديده مي گيرند.
3. قانون بيشتري بازده موضوع مهمي است حتي اگر به طرز مؤثر و کارآمد درس بخوانيد لازم است که زمان قابل ملاحظه اي را صرف آن کنيد.
4. چهار روش براي ساده کردن مطالعه:
الف. محيط کاري خود را دلپسند کنيد.
ب. فهرستي از کارهايي که بايد انجام دهيد تهيه نماييد.
ج. مزايا و منافع مطالعه را در ذهن داشته باشيد.
د. ميز کارتان را در پايان برنامه مرتب کنيد.
5. کاري کنيد که مطالعه جالب و جذاب باشد.
الف. از بهترين اوقات روز استفاده کنيد.
ب. به کارتان تنوع بدهيد.
6. به هنگام مطالعه هدف اصلي را در نظر داشته باشيد.
7. برنامه هاي بزرگ را به بخش هاي کوچکتر تقسيم کنيد.
8. برنامه هايتان را به پايان برسانيد.
9. در پايان کار دستاوردها و يادداشت هايتان را بايگاني کنيد.
10. در پايان هر دوره مطالعاتي به خودتان، پاداش بدهيد.
کيليان باتلر و توني هوپ – ترجمه مهدي قراچه داغي، راهنماي سلامت روان، ص 414 – 418

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید