ازدواج و تحصيل

ازدواج و تحصيل

ازدواج، يکي از عواملي است که اگر انسان با برنامه و دقت با آن روبرو نشود، مشکلات جدي در روند تحصيل و کسب علم و دانش ايجاد خواهد شد و آفت بزرگي براي آن شمرده خواهد شد چنان که بين اهل علم معروف است که علم و دانش با ازدواج ذبح مي شود يعني آفت زده مي شود و از بين مي رود.
ولي اگر با بصيرت و برنامه ازدواج صورت بگيرد نه تنها مشکلي ايجاد نمي شود بلکه مي تواند در پيشرفت و ترقي مؤثر و مفيد باشد. توجه به نکات و توصيه هاي زير شما را در اين امر ياري خواهد نمود.
1ـ اگر ازدواج براي شما واجب نشده است يعني خوف به گناه افتادن نداريد و در فشار قرار نگرفته ايد و اگر سن شما از سن متعارف ازدواج نگذشته است، بهتر است کمي صبر کنيد تا از لحاظ علمي به جايي برسيد و توان علمي شما بالاتر برود آنگاه با شرايط مناسب تري به اين امر مقدس اقدام نماييد.
2ـ اگر قصد ازدواج داريد، در انتخاب همسر دقت کافي داشته باشيد. همسر مي تواند بهترين كمك تحصيلي و يا بدترين عامل افت تحصيلي باشد.
3ـ همسري انتخاب کنيد که از لحاظ سطح دانش و انگيزه و علاقه به پيشرفت علمي کفو و هم سطح شما باشد.
4ـ همسري انتخاب کنيد که در ايجاد و تقويت انگيزه شما در کسب علم و دانش مؤثر و مفيد باشد.
5ـ خانواده همسر شما دوستدار علم و دانش باشند تا همسر شما را در تحمل سختي ها و مرارت هاي تحصيل ياري کنند نه اين که با جملاتي مثل اين که درس به چه درد مي خورد به دنبال کسب و کار باش موانع را بر سر راه شما افزايش دهند.
6ـ قبل از ازدواج با همسرتان درباره ميزان علاقه مندي و پايبندي خود به تحصيل و هدف و غايتتان صحبت کنيد و از او قول همکاري و تحمل مشقات را بگيريد.
7ـ از افق روشن و آينده درخشان خود صحبت کنيد تا دلگرم شويد و با اميد به آينده سختي هاي امروز را تحمل کنيد.
8ـ برنامه دقيق، منظم و جامعي براي زندگي، کار و تحصيل خود داشته باشيد.
9ـ مراقب باشيد تا تحصيل، شما را از وظايف همسري و وظايفي که در خانواده به عهده شماست غافل نکند.
10ـ تنوع و شادابي و تفريح را در زندگي فراموش نکنيد تا همسر شما تا پايان راه همراه شما بماند.
11ـ از همراهي همسرتان خيلي تشکر و سپاسگزاري کنيد.
12ـ همسرتان را نيز به کسب علم و دانش تشويق کنيد و او را در اين امر ياري کنيد و سکوي پيشرفت يکديگر باشيد زيرا اگر همسرتان نيز مشغول به تحصيل باشد، اولاً موقعيت شما را بيشتر درک مي کند ثانياً فقط شاهد پيشرفت شما نيست بلکه با پيشرفت خود، انگيزه قوي تري در تحمل سختي ها و محروميت ها پيدا خواهد کرد.
13ـ موقعيت خودتان را براي همسر و فاميل هايتان توضيح دهيد تا بيشتر درک کنند و سطح توقعشان را تنظيم کنند.
14ـ براي ايام تحصيل خود ذخيره اقتصادي (وام، قناعت، پس انداز، فعاليت بيشتر و …) داشته باشيد.
عباس آئينه چي – مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

مطالب مشابه