اشعار نبوی (۵)

اشعار نبوی (۵)

حدیث لولاک
آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانى
اى اصل قدیم و عقل اَقدم
وى حادث با قدیم توأم
در رتبه تویى حجاب اَقرب
بودى تو نبى و در گِل آدم
ملک و ملکوت در کف تست
چون خاتمى اى نبىّ خاتم
از لطف تو شمّه اى است فردوس
وز قهر تو شعله اى است جهنّم
قدّ ملک است در برت راست
پشت فلک است در درت خم
فهم خرد و زبان گویا
در وصف تو عاجزند و اَبکم
فرمود به شأنت ایزد پاک
لَولاکَ لَما خَلقتُ الأفلاک

وعده
مولوی
مصطفی را وعده کرد الطاف حق
گر بمیری تو نمیرد این سبق
من کتاب و معجزت را حافظم
بیش و کم کن راز قرآن را فضم
هست قرآن مر ترا همچو عصا
کفرها را درکشد چو اژدها
تو اگر در زیر خاکی خفته ای
چون عصایش دان هر آنچه گفته ای

مرآت کبریا
قدسیه مدنی کاشان
طالع شد از سپهر رسالت جمال تو
وخورشید گشته محو جمال و جلال تو
ورخسار دلفروز تو مرآت کبریاست
ذات ازل ستوده به قرآن خصال تو
وگفتار جانفزای تو گفتار ذوالجلال
صد مرحبا به گفته نغز و مقال تو
وظلمت گرفته بود جهان از سحاب کفر
شد روشن از فروغ جمال و کمال تو
وصف بسته اند بهر نیایش فرشتگان
در انتظار صوت اذان بلال تو
وخیل فرشته در شب معراج تو به عرش
استاده اند با ادب اندر قبال تو
وفرخنده آن کسی که ز اخلاص و معرفت
پرهیزد از حرام و پذیرد حلال تو
وبا این امید «قدسیه» جان می دهد که حشر
خوش بنگرد جمال و رخ بی مثال تو
منبع:www.payambarazam.ir

مطالب مشابه