هدف گذاری و روش های آن

هدف گذاری و روش های آن

زندگي هم چون جاده پر پيچ و خمي است که به مقصدي منتهي مي شود. بدون در نظر گرفتن مقصد و هدف، سراسر زندگي بيهوده خواهد شد. هدف آن است که هميشه ما را در حرکت نگه مي دارد و به آينده اميدوار مي سازد.
از جمله مسائلي که با اهداف زندگي توأم است به قرار زير مي باشند:
1ـ هدف به زندگي جهت و معنا مي بخشد.
2ـ هدف زندگي را جالب تر و مبارزه جويانه تر مي کند.
3ـ هدف موجب جهت دار شدن تصميمات در زندگي مي شود.
4ـ هدف بايد آن قدر مشخص باشد که به طور دقيق بتوان فهميد که براي دست يابي به آن چه بايد کرد.
5ـ براي هدف محدوديت زماني وجود دارد و در زندگي بايد در زمان معيني به برخي موفقيت ها دست يافت، در غير اين صورت ديگر تحقق هدف معني پيدا نمي کند.
6ـ تحقق هدف با کار گروهي بهتر قابل دسترسي است، به ندرت اتفاق مي افتد که شخص بدون ياري ديگران به هدفي دست يابد.
7ـ افراد در زندگي يک مرتبه به هدف دست نمي يابند بلکه دسترسي به هدف گام به گام و به صورت تدريجي است.
در راه رسيدن به اهداف زندگي لازم است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:
1. فرصتي براي تأمل در آن چه انجام مي شود.
2. ارزيابي مجدد ميزان پيش رفت به سوي هدف.
3. مجالي براي مشورت با افراد مورد اعتماد.
4. بررسي مجدد نقشه و راه باقي مانده براي تحقق هدف.
5. بررسي عوامل مؤثر در ايجاد مشکل يا موانع تحقق هدف.
6. طراحي و اجراي نقشه براي از بين بردن موانع راه تحصيل و پيش گيري از عواملي که موجب انحراف باشد.
7. تأمل در پيشنهاد ديگران درباره ي چگونگي ادامه کار و فعاليت.
8. بررسي و مطالعه عواملي که موجب شکست شده است.
9. سعي و تلاش بيشتر در تحقق اهداف بعدي.
10. بررسي ميزان توانمندي و واقع بينانه عمل کردن.
11. نااميد و افسرده نشدن.
12. تغيير موضع و يا داشتن اهداف موازي در موارد ممکن.
– رهنمودهاي عملي براي رسيدن به هدف:
1. تعيين نوع و چگونگي هدف خود
الف) تعيين هدف اصلي و هدف هاي بلند مدت.
ب) تعيين هدف هاي فرعي و نزديک تر (هدف هاي ميان راه) که فرد را به هدف هاي اصلي مرتبط مي سازد.
در تعيين هدف ها به ملاک هاي زير توجه شود:
1. نيازها و توانايي ها و علاقه شخصي.
2. خواسته ها و نيازهاي اجتماعي.
ـ خوب است هدف هاي حياتي دقيق، مشخص و قابل ارزيابي و اندازه گيري باشد.
ج) پس از تعيين هدف هاي فرعي بايد ميزان اولويت هر يک را با کدهاي 1، 2و 3 معين کرد و سپس به هدف هاي مهم تر پرداخت. امام علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «کسي که به غير مهم مشغول شود، مهم تر را از دست مي دهد.»[1] 2. مدت زمان لازم را براي رسيدن به هر يک از اهداف را بايد معين نمود، بدون تعيين زمان لازم، حتي ساده ترين هدف ها دست نيافتني مي شوند.
3. کارها و فعاليت هايي که شما را به هدف هايتان مي رساند در برنامه روزانه و هفتگي خود ـ در زمان معين ـ قرار دهيد. توجه داشته باشيد که در برنامه ريزي علاوه بر کارها و فعاليت ها بايد به خواست ها و نيازهاي شخصي و خانوادگي خود بنگريد و مديريت زمان را با رعايت تعادل بين عبادت، تحصيل، کار، زندگي، تفريح و… به دست بگيريد.
4. اهداف خود را روي کاغذ بياوريد
تجربه نشان داده است اغلب خواسته و اهداف تا زماني که روي کاغذ آورده نشوند به واقعيت نمي پيوندند.
5. هدف هاي خود را در قالب جملات مثبت بگنجانيد
جملات مثبت برانگيزاننده و محرک هستند در حالي که جملات منفي حالت تحرک زايي را ندارند. به طور مثال:
ـ من امروز نمي خواهم سيگار بکشم. (منفي)
ـ من مي خواهم بدن سالم و ريه هاي پاکيزه داشته باشم و خطر بيماري هاي سرطان زا را کاهش دهم. (مثبت)
6. براي هدف هاي خود ارزش قائل شويد
وقتي براي اهداف خود ارزش قائل شويم پس حتماً واجد ارزش گذاري هستند، در آن صورت است که براي تحقق آن ها دست به تلاش مي زنيم.
7. هدف هاي واقع بينانه داشته باشيد
انسان هاي موفق همين کار را کرده اند، شما هم بخواهيد مي توانيد. اما اگر امروز را از هيچ آغاز کنيد و توقع داشته باشيد که تا هفته آينده به همه چيز برسيد اين توقع، واقع بينانه اي نخواهد بود.
8. اهداف خود را تصريح و مشخص کنيد
کافي است که به خود بگوييد مي خواهم مقداري پول جمع کنم. اين که مي خواهيد چقدر پول جمع کنيد؟ پول را براي چه مصرفي مي خواهيد؟ و … بايد به شرح جزييات آن بپردازيد.
9. برنامه خود را مشخص کنيد
صرف نوشتن اهداف، دستيابي به آن ها را تضمين نمي کند. براي رسيدن به اهداف بايد برنامه و استراتژي خاصي را دنبال کنيد.
10. تمام توانايي خود را براي رسيدن به اهداف خود به کار گيريد
در اين راه ابتدا به يک هدف برتر متمرکز شويد و بعد از دست يابي به آن به هدف ديگر بپردازيد.
آثار و پيامدها
ـ در زمان و وقت صرفه جويي مي شود.
ـ از پرداختن به فعاليت هاي حاشيه اي و غير ضروري پرهيز مي گردد.
ـ از امکانات و سرمايه ها به نحو درست و شايسته استفاده مي گردد.
ـ باعث جلوگيري از اضطراب شده و موجب شادي و نشاط و آرامش فرد مي گردد.
ـ در تقويت احساس اعتماد به نفس، نقش مؤثري دارد.
ـ خودباوري را افزايش داده و انگيزه تلاش بيشتر را تقويت مي کند.
ـ توجه به اصل انعطاف پذيري و تعديل برنامه ها.
ـ هدايت فرد در جهت رسيدن به مقصود.
نمونه کارهايي که در جاي خودش مي تواند هدف باشد:
ـ رسيدن به قرب الي الله (هدف عالي)
ـ انتخاب رشته تحصيلي
ـ انجام وظيفه ـ انتخاب شغل
ـ رفتن به دانشگاه يا حوزه
ـ زندگي با خانواده خود يا بطور مستقل
ـ بچه دار شدن و تربيت فرزند
ـ داشتن زندگي آرام
ـ رفتن به مسافرت
[1] غرر الحکم و دررالکلم، ص 253؛ الحياة، ج1، ص 345.
راهنماي آموزشي مهارت هاي اساسي زندگي- جمعي از نويسندگان، ص36

مطالب مشابه