بهداشت مواد غذايی در خانه

بهداشت مواد غذايی در خانه

بطور معمول کساني که حامل ميکروارگانيسم هاي ايجاد کننده مسموميت غذايي هستند ممکن است غذاي خود يا خانواده خود را آلوده کنند. بايد باکتري هاي فاسد کننده، کپکها، مگس، پشه، سوسک و موش دور از غذا نگاه داشته شوند. اگر خرده هاي نان مصرف نشوند يا ظروف نان را از تکه هاي نان مانده تميز نکنيم کپک به همه نان سرايت مي کند. غفلت در جمع آوري خرده هاي غذا و مواد غذايي سبب جلب حشرات ناخوانده شده و از اين راه مواد غذايي بيشتري آلوده شده يا تلف مي گردد. پشه و مگس نيز غذا را مي توانند از راه گذاردن تخم هاي خود آلوده سازند. اين تخم ها در گرما به کرم حشرات تبديل مي شوند که به سرعت رشد کرده ماده غذايي را خراب مي سازند. پشه و مگس بالغ علاوه بر تخم گذاري غذا را با باکتري ها آلوده مي کنند.
يخچال کمک مؤثري به حفظ غذا کرده مانع از اتلاف آن مي شود. نه تنها مواد غذايي در يخچال از گرما حفظ مي شوند و از اين رو ميزان رشد باکتري ها کاهش مي يابد، بلکه از آن جا که منفذي به خارج ندارند از پشه، مگس، سوسک و موش دور مي مانند. اگر در منزل يخچالي وجود نداشته باشد بايد از هر راهي که مي شود مواد غذايي را دور از گرما نگه داشت. گوشت به ويژه اگر خام باشد در اثر رشد باکتري ها فاسد شده و مصرف آن خطرناک است. اگر نمي توانيم گوشت را به سرعت بپزيم، بايد آن را در هوا قرار دهيم، تا سطح آن خشک شود و در نتيجه رشد باکتريها، کاهش يابد. تغير درجه حرارت غذا، از درجه حرارت اتاق به درجه پخت بايد تا آن جا که ممکن است به سرعت انجام شود تا مدت زماني را که گوشت در درجه حرارتي است که مناسب رشد سريع باکتري ها است به حداقل برسانيم. قابلمه و انواع ديگ هايي که درب قابل نفوذ دارند، مفيد هستند و در آزمايش پاستور نشان داده شد که گنديدگي گوشت و سبزي پخته وقتي آغاز مي شود که هوا پس از پختن به آن برسد، يعني فقط در مجاورت هوا انجام گيرد. حتي اگر خورشي را 5 دقيق بجوشانيم ولي در قابلمه را برنداريم حتي در هواي گرم تابستان، براي چند روز سالم خواهد ماند. اين قانون عموما براي تمام غذاهايي که در هر وعده باقي مي مانند مي تواند اجرا شود. اگر اين غذا ها را در ظرف هاي درب دار قرار دهيم و پس از حرارات دادن کامل در آن را برنداريم حتي بدون يخچال هم تا چند روز سالم مي ماند.
امروزه بسياري از غذاها و مواد غذايي در حالت يخ زده خريداري مي شوند، که در جعبه هايي دور از مگس و پشه بسته بندي شده اند. اين مواد را مي توان چند روز در يخچال و يا چند هفته در فريزر نگه داشت. از فريزر مي توان براي غذايي که پس از مصرف باقي مانده است استفاده کرد. اما بايد هميشه به ياد داشته باشيم که عمل يخ زدن حتي همه باکتري هاي زنده را از بين نمي برد و وقتي درجه حرارت اين غذا به مقدار کافي بالا رفت، رشد باکتري ها آغاز مي شود. غذاهايي که از حالت انجماد خارج مي شوند بايد به سرعت پخته شوند يا دوباره حرارت ببينند.
آموزش اصول تغذيه صحيح
بوسيله آموزش بهداشت و تغذيه بايد به مردم در هر سن و سال که باشند فهماند که هيچ وقت براي بکار بستن اصول صحيح تغذيه دير نبوده است. عادات غذايي بد و غير صحيح براي هر ملتي بسيار گران تمام مي شود. در مواردي که به منظرو تغيير روش و عادات غذايي وارد ميدان عمل مي گرديم بايد رابطه اهميت آموزش و درآمد کافي را از نظر دور نداشته و بدانيم که مسأله درآمد کافي در مورد تغذيه شايد فعلا بزرگترين مسأله در اغلب ملل دنيا باشد ولي بديهي است که مسأله آموزش از مسأله درآمد کافي اساسي تر و مهمتر مي باشد. مسأله تغيير عادات غذايي مسأله ساده اي نيست زيرا در اين قسمت با تغيير عادات و روش ها، افکار و اطلاعات غلط مردم سرو کار داريم. بديهي است اين امر خود مدت مديدي وقت لازم دارد.
تغيير عادات غذايي مردم مانند هر نوع فعاليت آموزشي ديگر بايد خيلي به آهستگي پيش رود، در غير اين صورت نتيجه معکوس خواهد داد. زيرا سنت ها و عقايد با فشار عوض نمي شود ولي با رهبري درست و شکيبايي مي توان به تغيير و تکميل عادات موفق شد.
بهداشت براي خانواده – انتشارات انجمن اولياء و مربيان، ص 97

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید