بهداشت مواد غذایی در خانه

بهداشت مواد غذایی در خانه

بطور معمول کسانی که حامل میکروارگانیسم های ایجاد کننده مسمومیت غذایی هستند ممکن است غذای خود یا خانواده خود را آلوده کنند. باید باکتری های فاسد کننده، کپکها، مگس، پشه، سوسک و موش دور از غذا نگاه داشته شوند. اگر خرده های نان مصرف نشوند یا ظروف نان را از تکه های نان مانده تمیز نکنیم کپک به همه نان سرایت می کند. غفلت در جمع آوری خرده های غذا و مواد غذایی سبب جلب حشرات ناخوانده شده و از این راه مواد غذایی بیشتری آلوده شده یا تلف می گردد. پشه و مگس نیز غذا را می توانند از راه گذاردن تخم های خود آلوده سازند. این تخم ها در گرما به کرم حشرات تبدیل می شوند که به سرعت رشد کرده ماده غذایی را خراب می سازند. پشه و مگس بالغ علاوه بر تخم گذاری غذا را با باکتری ها آلوده می کنند.
یخچال کمک مؤثری به حفظ غذا کرده مانع از اتلاف آن می شود. نه تنها مواد غذایی در یخچال از گرما حفظ می شوند و از این رو میزان رشد باکتری ها کاهش می یابد، بلکه از آن جا که منفذی به خارج ندارند از پشه، مگس، سوسک و موش دور می مانند. اگر در منزل یخچالی وجود نداشته باشد باید از هر راهی که می شود مواد غذایی را دور از گرما نگه داشت. گوشت به ویژه اگر خام باشد در اثر رشد باکتری ها فاسد شده و مصرف آن خطرناک است. اگر نمی توانیم گوشت را به سرعت بپزیم، باید آن را در هوا قرار دهیم، تا سطح آن خشک شود و در نتیجه رشد باکتریها، کاهش یابد. تغیر درجه حرارت غذا، از درجه حرارت اتاق به درجه پخت باید تا آن جا که ممکن است به سرعت انجام شود تا مدت زمانی را که گوشت در درجه حرارتی است که مناسب رشد سریع باکتری ها است به حداقل برسانیم. قابلمه و انواع دیگ هایی که درب قابل نفوذ دارند، مفید هستند و در آزمایش پاستور نشان داده شد که گندیدگی گوشت و سبزی پخته وقتی آغاز می شود که هوا پس از پختن به آن برسد، یعنی فقط در مجاورت هوا انجام گیرد. حتی اگر خورشی را 5 دقیق بجوشانیم ولی در قابلمه را برنداریم حتی در هوای گرم تابستان، برای چند روز سالم خواهد ماند. این قانون عموما برای تمام غذاهایی که در هر وعده باقی می مانند می تواند اجرا شود. اگر این غذا ها را در ظرف های درب دار قرار دهیم و پس از حرارات دادن کامل در آن را برنداریم حتی بدون یخچال هم تا چند روز سالم می ماند.
امروزه بسیاری از غذاها و مواد غذایی در حالت یخ زده خریداری می شوند، که در جعبه هایی دور از مگس و پشه بسته بندی شده اند. این مواد را می توان چند روز در یخچال و یا چند هفته در فریزر نگه داشت. از فریزر می توان برای غذایی که پس از مصرف باقی مانده است استفاده کرد. اما باید همیشه به یاد داشته باشیم که عمل یخ زدن حتی همه باکتری های زنده را از بین نمی برد و وقتی درجه حرارت این غذا به مقدار کافی بالا رفت، رشد باکتری ها آغاز می شود. غذاهایی که از حالت انجماد خارج می شوند باید به سرعت پخته شوند یا دوباره حرارت ببینند.
آموزش اصول تغذیه صحیح
بوسیله آموزش بهداشت و تغذیه باید به مردم در هر سن و سال که باشند فهماند که هیچ وقت برای بکار بستن اصول صحیح تغذیه دیر نبوده است. عادات غذایی بد و غیر صحیح برای هر ملتی بسیار گران تمام می شود. در مواردی که به منظرو تغییر روش و عادات غذایی وارد میدان عمل می گردیم باید رابطه اهمیت آموزش و درآمد کافی را از نظر دور نداشته و بدانیم که مسأله درآمد کافی در مورد تغذیه شاید فعلا بزرگترین مسأله در اغلب ملل دنیا باشد ولی بدیهی است که مسأله آموزش از مسأله درآمد کافی اساسی تر و مهمتر می باشد. مسأله تغییر عادات غذایی مسأله ساده ای نیست زیرا در این قسمت با تغییر عادات و روش ها، افکار و اطلاعات غلط مردم سرو کار داریم. بدیهی است این امر خود مدت مدیدی وقت لازم دارد.
تغییر عادات غذایی مردم مانند هر نوع فعالیت آموزشی دیگر باید خیلی به آهستگی پیش رود، در غیر این صورت نتیجه معکوس خواهد داد. زیرا سنت ها و عقاید با فشار عوض نمی شود ولی با رهبری درست و شکیبایی می توان به تغییر و تکمیل عادات موفق شد.
بهداشت برای خانواده – انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، ص 97

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید