صحّت پيروی از مذهب تشيّع

صحّت پيروی از مذهب تشيّع

در مجلس باشكوهي كه با حضور علماي اهل تسنن و شيعه تشكيل شده بود پس از گفتگوهايي بين آنها، يكي از علماي اهل تسنن از يك عالم شيعي سؤال كرد:
اكنون اگر بنا باشد، از يكي از پنج مذهب (حنفي، حنبلي، مالكي، شافعي و جعفري) پيروي كنيم، از كدام پيروي كنيم بهتر است.
عالم شيعي: اگر انصاف را رعايت كنيد، بايد از مذهب جعفري پيروي كرد، زيرا مذهب جعفري، برگرفته از مكتب امام جعفر صادق ـ عليه السّلام ـ و اهل‌بيت پيامبر ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشد، قطعاً امام صادق ـ عليه السّلام ـ به احكام اسلام كه نشأت گرفته از قرآن و سنّت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است، آگاه‌تر مي‌باشد، زيرا اهل خانه به آنچه در آن خانه هست، آگاهتر مي‌باشند، و پيروان آن آب را از سرچشمة زلالش، برگرفته‌اند (و قبلاً دربارة اين مطلب، در مناظره 74، مشروحاً سخن گفتيم)
براي تكميل اين بحث، متن فتواي تاريخي مفتي و استاد اكبر دانشگاه الازهر مصر، «شيخ محمود شلتوت» را، كه از دفتر ايشان براي «جمعيت دارالتّقريب بين المذاهب الاسلاميّه» صادر شده و در سال 1379 هـ . ق در مجلة «رسالة الاسلام» دارالتقريب مصر، انتشار يافته است، خاطرنشان مي‌سازيم:
فتواي تاريخي شيخ محمود شلتوت
شيخ محمود شلتوت در بخشي از اين فتوا مي‌نويسد:
همانا مذهب جعفري، معروف به مذهب شيعة دوازده امامي، مذهبي است كه تعبّد (اعتقاد و پيروي) به آن، مانند ساير مذاهب اهل تسنّن، شرعاً جايز است، بنابراين بر مسلمانان سزاوار است كه به اين مطلب آگاه شوند، و از تعصّب بيجا به مذاهب مخصوصي، پرهيز كنند، و تعصب در پيروي از مذهب خاصي نداشته باشند، همة (علماي بزرگ اين مذاهب) مجتهدند، و فتواي آنها در پيشگاه خداوند قبول است، و افرادي كه مجتهد نيستند، مي‌توانند از آنها تقليد نمايند، و به احكام آنها كه در فقه خود، مقرر نموده‌اند، عمل كنند، و در اين راستا، فرقي بين عبادات و معاملات نيست.[1] دانشمندان و اساتيد بزرگي از اهل تسنن مانند: محمد فخّام استاد سابق دانشگاه الازهر، عبدالرحمن النّجاري، مدير مساجد قاهره، عبدالفتّاح عبدالمقصود، استاد و نويسندة زبردست مصر و فتواي تاريخي مذكور از شيخ محمود شلتوت را تأييد كردند، «محمد فخّام» مي‌گويد:
خداوند شيخ شلتوت را رحمت كند، كه به اين مطلب بسيار بلند و پر اهميت توجه كرد، و آن فتواي جاودانه و قهرمانانه و صريح خود را داد كه: عمل به مذهب شيعه دوازده امامي، نظر به اين‌كه يك مذهب فقهي اسلامي است و براساس قرآن و سنّت و دليل استوار، پي‌ريزي شده، جايز است.
و «عبدالرحمن النّجاري» (مدير مساجد قاهره) مي‌گويد:
ما هم اكنون براساس فتواي شيخ شلتوت، فتوا مي‌دهيم، بي‌آنكه فتواي خود را به مذاهب چهارگانه اهل تسنّن، منحصر سازيم، شيخ شلتوت، امام و مجتهد است و رأي او هماهنگ با عين حقيقت مي‌باشد.
و «عبدالفتّاح عبدالمقصود» مي‌نويسد:
مذهب شيعه دوازده امامي، شايستگي آن را دارد كه در رديف مذاهب اهل تسنّن، پيروي گردد، و بر اهل تسنّن هيچگونه ايراد و انتقادي نيست كه از مذهبي پيروي نمايد كه بر ساير مذاهب برتري دارد، وقتي دريافتيم كه منبع اصلي آن مذهب (شيعه) حضرت امام علي ـ عليه السّلام ـ باشد، همان كسي كه بعد از رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ، از همگان به دين اسلام، آگاه‌تر بود.<[1] . يكصد و يك مناظره، محمد محمدي اشتهاردي، ص 346.
عالم سني با عالم شيعي

مطالب مشابه