نحوه پيروزی و غلبه جهانی امام مهدی(عج)

نحوه پيروزی و غلبه جهانی امام مهدی(عج)

آيا امام زمان ـ عليه السلام ـ با اجبار اسلام را در جهان برپا مى كند يا آنكه عملكرد ايشان به نحوه اى است كه اسلام را جهانگير مى كند يعنى تمام جهان به اسلام روى مى آورند؟
از احاديث و روايات بدست مى آيد كه امام زمان ـ عليه السلام ـ اسلام را با اجبار بگونه اى كه مردم هيچ گونه توان مخالفت با حضرت را نداشته باشند و اختيار و اراده انسان نقش در پذيرش اسلام و حكومت مهدى ـ عليه السلام ـ نداشته باشد پياده نخواهد كرد زيرا انسان موجودى است كه هميشه در قلمرو تكليف و اختيار در حركت بوده است در دوران ظهور حضرت نيز همين تكليف و اختيار موجود مى باشد. در احاديث داريم كه در هنگام ظهور قائم نيز برخى از مردم حق را اختيار مى كنند و از مهدى ـ عليه السلام ـ پيروى مى كند و برخى باطل را اختيار مى كند و رو در روى حضرت مهدى ـ عليه السلام ـ مى ايستند كه اينان نابود مى شوند. امام باقر ـ عليه السلام ـ فرموده است: حضرت مهدى ـ عليه السلام ـ به سوى كوفه رهسپار مى شود. در آنجا شانزده هزار نفر مجهز به سلاح در برابر حضرت مى ايستند، آنان قاريان قرآن و دانشمندان دينى هستند كه پيشانى هايشان از بسيارى عبادت پينه بسته، چهره هايشان در اثر شب زنده دارى زرد شده است، نفاق سراپايشان را پوشانده است. آنان يك صدا فرياد بر مى آورند: )اى فرزند فاطمه! از همان راه كه آمده اى باز گرد، زيرا به تو نيازى نداريم، حضرت مهدى ـ عليه السلام ـ در پشت شهر نجف پس از ظهور روز دوشنبه تا شامگاه بر آنان شمشير مى كشد و همه را از دم تيغ مى گذراند و در اين نبرد از ياران حضرت حتى يك نفر زخمى نمى شود( [1].
همانطورى كه از احاديث استفاده مى شود، عملكرد ايشان يعنى رفتار قاطعانه و قدرت شمشير حضرت يكى از عوامل مى تواند باشد كه در پياده كردن اسلام در جهان نقش خواهد داشت ولى عوامل ديگر مانند: آمادگى جهانى، سلاح مدرن، سلاح علم و انتخاب كار گذاران لايق نيز نقش عمده خواهند داشت كه به ذكر هر كدام به طور اختصار پرداخته مى شود:
1- برخورد جدى و قدرتمندانه با ستمگران:
ديگر آن روزگار نخواهد بود كه پيامبران و امامان مردمان را موعظه كنند و بسيارى از مردم گوش فرا ندهد و سرگرم جنايت و فساد باشند بگونه اى كه پيامبران را بكشند و سنّتهاى آنان را محو كنند. )حضرت شمشير در ميان نابكاران مى نهد و از احدى توبه نمى پذيرد(. قال الباقر: )إن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) سار فى امته باللّين، كان يتألف الناس و القائم يسير بالقتل… و لا يستتيب احداً…(
امام باقر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «رسول خدا با امت خويش به نرمى و محبّت رفتار مى نمود ولى امام مهدى ـ عليه السلام ـ با كشتن با آنان برخورد كند…و كسى را به توبه فرا نخواند…»[2] 2- آمادگى جهانى:[3] بطورى كه از روايات استفاده مى شود پيروزى امام زمان ـ عليه السلام ـ به آمادگى جهان نيز بستگى دارد وقتى جهان حالت پذيرش براى حكومت جهانى پيدا كرد و انسان جنگ زده صلح طلب شد پيروزى انقلاب حضرت مهدى ـ عليه السلام ـ تحقق مى پذيرد. در بعضى از روايات آمده است كه پيدايش اين آمادگى جهانى بر اثر يك جنگ وحشتناك است كه انسان جنگ زده بدنبال آب حيات صلح و آرامش مى رود. امام صادق ـ عليه السلام ـ فرموده است: حكومت جهانى و رهبرى واحد تحقق پيدا نمى كند مگر روزى كه در يك جنگ ويرانگر دو سوم بشر نابود شوند.[4] 3- سلاح برتر و مدرن:
در بعض روايات آمده است كه حضرت مهدى ـ عليه السلام ـ از سلاح برتر بهره مند است كه جهان تسليم خواهد شد. پس سلاح ايمان و آلات جنگ مدرن نقش عظيمى مى تواند داشته باشد.[5] 4- سلاح علم و دانش:
در بسيارى از احاديث به اين واقعيّت اشاره مى شود كه امام زمان ـ عليه السلام ـ با قدرت علمى مغزها را متوجّه خود مى نمايد و جهان علم به او ايمان مى آورند. امام صادق ـ عليه السلام ـ فرموده است: تا زمان انقلاب حضرت مهدى ـ عليه السلام ـ علم و دانش تا چهار كلمه ترقى مى كند اما در عصر مهدى ـ عليه السلام ـ تا 74 كلمه ترقى خواهد كرد و اين يكى از اسباب پيروزى است.[6] عوامل پيروزي بر قدرتها:
البته از احاديث استفاده مى شود كه عملكرد قايم ـ عليه السلام ـ يعنى رفتار قاطعانه و قدرت شمشير يكى از عوامل خواهد بود عوامل ديگر مانند آمادگى جهانى، سلاح مدرن، سلاح علم و دانش و انتخاب كار گذاران لايق نيز نقش عمده در پيروزى و گسترش اسلام در ظهور امام زمان ـ عليه السلام ـ خواهند داشت.
در گفتار پيشوايان معصوم ـ عليهم السلام ـ جنگهاى پس از ظهور مهدى (عج) و فتوحات، به قدرت فردى و انسانى و نيروهائى نسبت داده شده است كه از سراسر جهان به يارى حضرت مى شتابند ولى پيروز شدن بر تمام جهان با توجه به پيشرفت علم و صنايع جنگى قبل از ظهور حضرت، كارى است بس دشوار كه علاوه بر قدرت فردى و زمينه هاى اجتماعىِ عصر قيام به امدادهاى غيبى و الهى نيز نيازمند است. خوب است كه از نقش تعيين كننده قدرت فردى و انسانى، نيروهاى مردمى و امدادهاى غيبى كه در پيروزى انقلاب بزرگ جهانى حضرت مهدى (عج) مى باشد با استفاده از احاديث و روايات بطور اختصار مورد بررسى قرار بگيرد:
ديان پسر صلت مى گويد به امام رضا ـ عليه السلام ـ عرض كردم: آيا شما صاحب اين امر هستيد؟ فرمود: )من امام و صاحب امر هستم، ولى نه آن صاحب امرى كه زمين را از عدل و داد پر مى كند آنگاه كه از ستم و بيداد پر شده باشد. چگونه مى توانم صاحب آن امر باشم، در حالى كه ناتوانى جسمى مرا مى بينى؟ حضرت قائم كسى است كه وقتى ظهور مى كند در سن پپران است ولى به نظر جوان مى آيد. اندامى قوى و تنومند دارد بطورى كه اگر دست را به سوى بزرگ ترين درخت دراز كند آن را از ريشه بيرون مى آورد و اگر ميان كوهها فرياد برآورد صخره ها مى شكند و از جا كنده مى شود…([7] در روايات نيز داريم كه با گفتن تكبير مهدى (عج) و لشكريانش ديوارهاى شهر به لرزه در مى آيد و فرو مى ريزد: در هنگام قيام حضرت قائم (عج) دلهاى شيعيان آن حضرت چنان پاره هائى از پولاد مى شوند كه قدرت هر مرد از آنان در روايات به اندازه قدرت چهل مرد بيان شده است. بنابراين قدرت فردى هم در انقلاب مهدى (عج) بى اثر نخواهد بود.
نقش نيروهاى مردمى در انقلاب جهانى حضرت مهدى (عج):[8] در احاديث آمده است كه حضرت مهدى (عج) ه هنگام ظهورش از مردم كمك و يارى مى طلبد و اين بدان سبب است كه هم مردم را به راه سعادت و حق ببرد و قيام جهانى خويش را تا جايى كه ممكن است با دست و توان خود مردم به ثمر برساند. در احاديث مى خوانيم: )مهدى (عج) از مردم يارى مى طلبد. يكى از ياران خود را مى خواهد به او مى فرمايد: به نزد مردم مكّه برو، و بگو اى مكيان! من فرستاده مهدى ام، مهدى مى گويد: ما خاندان رحمتيم، ما مركز رسالت و خلافتيم… مردمان به ما ستم كردند… حق ما را از ما ستاندند. اكنون من از شما يارى مى طلبم به يارى من بشتابيد!([9] (يا ايها الناس! انا نستنصر اللّه، و من أجابنا من الناس)[10] «اى مردمان، ما از خدا يارى مى طلبيم و از هر كسى از مردم كه دعوت ما را بپذيرد و در صف ياران ما درآيد…»
(انا نستنصر اللّه اليوم و كل سليم)[11] ما امروز از خدا يارى مى طلبيم و از هر مسلمانى كه در جهان هست باز هم در حديث مى خوانيم كه: )هنگامى كه قائم قيام كند، خداوند شيعيان را از همه شهرها، نزد او گرد مى آورد([12]از امام باقر ـ عليه السلام ـ نيز روايت شده است كه بانوان نيز در اين قيام بزرگ مشاركت دارند كه فرمود: )چون مهدى فرياد بر آورد كه ما از خدا يارى مى طلبيم و از هر مسلمانى، سيصد و سيزده تن از مردان نزد او آيند كه با آنان پنجاه زن نيز هست، اين جماعت در مكه گرد آيند.([13] اين شمار، شمار نخستين گروه از ياران مهدى است. سپس دسته دسته مردمانى كه جزء ياران او خواهند بود از زن و مرد به آنان خواهند پيوست.
بنابراين در پيروزى انقلاب جهانى حضرت مهدى (عج) نيروهاى مردمى، قدرت فردى و انسانى نقش عمده اى خواهند داشت.
امدادهاى غيبى در انقلاب جهانى مهدى (عج):[14] نقش امدادهاى غيبى، در پيروزى حكومت جهانى مهدى (عج) قابل توجه مى باشد كه حضرت با انجام كراماتى مشكلاتى را از سر راه بر مى دارد و يا به وسيله رعب و ترسى است كه خداوند در دل دشمن ايجاد مى كند و يا اينكه خداوند ملائكه را به يارى حضرت مى فرستد. در برخى روايات نيز سخن از نيروهايى رفته است كه داراى خصوصيات فرشتگان هستند و منتظر ظهور حضرتند تا او را يارى كنند و از )تابوت( حضرت موسى ـ عليه السلام ـ … كه در آن است نيز به عنوان وسيله ديگر براى نصرت و يارى حضرت مهدى (عج) نام برده شده است كه به ذكر برخى از روايات در اين زمينه پرداخته مى شود:
1ـ رعب و ترس: امام صادق ـ عليه السلام ـ مى فرمايد: «قائم ما اهل بيت با ترس و رعب يارى مى شود»[15] و نيز مى فرمايد: «خداوند حضرت قائم (عج) را به سه لشكر يارى مى دهد: فرشتگان، مؤمنان و رعب (ترس انداختن در دل دشمن)[16] از اين روايات و احاديث ديگر نيز استفاده مى شود كه دشمن از حركت لشكريان حضرت مهدى (عج) چنان وحشت زده مى شود كه وقتى لشكريان حضرت از جاى مى خواهد حركت كند كسى جرأت شورش عليه آن ندارد.[1]. مجلسى، بحار الانوار، ج 52.
[2]. محمود بجستانى، چهل حديث سيره مهدوى، نشر معروف، اسوه قم، چاپ سوم مرداد 79، ص 38.
[3]. محمد دشتى، شماره هاى: ب، ج، د از كتاب ايدئولوژى و عقايد اسلامى، چاپخانه مهر قم، انتشار مهرماه 1360، ص 230ـ228.
[4]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 207، ح 44.
[5]. مجلسى بحارالانوار، ج 52 ص 321.
[6]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 327.
[7]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52 (مؤسسه وفا، بيروت ـ لبنان) ص 322.
[8]. اين قسمت گرفته شده از كتاب خورشيد مغرب، محمد رضا حكيمى (چاپ و نشر فرهنگ اسلامى، چاپ ششم، زمستان 68) ص 295ـ290.
[9]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، همان، ص 307.
[10]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، همان، ص 238.
[11]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، همان، ص 223.
[12]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، همان، ص 291، حديث 37.
[13]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، همان، ص 223.
[14]. اين قسمت گرفته شده از كتاب چشم اندازى از حكومت مهدى، نجم الدين طبسى (نشر سازمان تبليغات اسلامى، چاپ دوم، تابستان 1377، از فصل پنجم تا آخر فصل).
[15]. مستدرك الوسايل، ج 12، ص 335 و ج 14، ص 354.
[16]. مجلسى، بحارالانوار، ج 52، همان، ص 343.
@#@
2ـ فرشتگان و جنّيان: على ـ عليه السلام ـ مى فرمايد: )خداوند حضرت مهدى (عج) را با فرشتگان جن و شيعيان مخلص يارى مى كند.([1] امام باقر ـ عليه السلام ـ نيز مى فرمايد: )فرشتگانى كه در جنگ بدر به پيامبر(صلى الله عليه وآله) يارى دادند هنوز به آسمان باز نگشته اند تا اينكه حضرت صاحب الامر را يارى رسانند و تعدادشان پنج هزار فرشته مى باشد.([2] 3ـ فرشتگان زمين: محمد بن مسلم مى گويد: از امام صادق ـ عليه السلام ـ درباره ميراث علم و اندازه آن پرسيدم حضرت پاسخ داد كه خداوند در شرق و غرب عالم دو شهر دارد كه در آن گروهى سكونت دارند و هر چند موقعى يك بار با آنان ديدار مى كنم و آنان از ظهور قائم مى پرسند.
گروهى از آنان از روزى كه به انتظار قائم (عج) بوده اند سلاح خود را به زمين نمى گذارند. آنان از خداوند مى خواهند كه حضرت را به آنان بنماياند. در هنگامى كه امام مهدى قيام مى كند آنان همراه او مى باشند… اجتماع آنان متشكل از پير و جوان است… اين گروه از انديشه و دستورات امام آگاه بوده و آن را اجرا مى كنند… اين سپاهيان را به جنگ هند، ديلم، روم، بربر، فارس، جابرسا و جابلقا كه دو شهر در شرق و غرب است مى فرستد. تمام پيروان اديان را به اسلام، يكتاپرستى و ولايت ائمه ـ عليهم السلام ـ دعوت مى كنند كه در صورت اجابت، مردم رهايى مى يابند و اگر تخلف كردند به قتل مى رسانند كه در تمام شرق و غرب عالم همگان ايمان مى آورند.[3] 4ـ تابوت موسى ـ عليه السلام ـ : هنگام ظهور ولى عصر (عج) حضرت عيسى ـ عليه السلام ـ فرود مى آيد و كتابها را از انطاكيه گردآورى مى كند خداوند بر روى او از چهره )ارم ذات العماد( پرده بر مى دارد و كاخى را كه حضرت سليمان پيش از مرگش ساخت آشكار مى سازد و حضرت دارائيهاى كاخ را گردآورى مى كند و آن را بين مسلمانان تقسيم مى نمايد و تابوتى را كه خداوند به )اربيا( دستور انداختن آن را در درياى طبرستان داده بود خارج مى سازد، در آن تابوت آنچه را كه خاندان موسى و هارون به يادگار گذاشته اند موجود است و نيز الواح و عصاى موسى و قباى هارون و ده صاع از غذايى كه بر بنى اسرائيل فرود مى آمد و مرغهاى بريانى كه بنى اسرائيل براى آيندگان خود ذخيره كرده اند در آن مى باشد آنگاه به كمك آن تابوت شهرها را مى گشايد همانگونه كه پيش از او نيز چنين كردند.[4] بنابراين در پيروزى انقلاب جهانى امام زمان قدرت فردى و انسانى، نيروهاى مردمى و امدادهاى غيبى نقش دارند همچنانكه از روايات و احاديث اين مطالب روشن گرديد.
سلاح جنگي امام زمان :
در روايات گوناگونى، از معصومان، كه به حد تواتر نيز رسيده اند، آمده است:
وقتى شر و فساد دامنگير عالم بشود; نشانه هاى ظهور آشكار مى شود و ظلم و ستم همه جا را فرامى گيرد. امام زمان(عج)، بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعى، قيام مى كند و زمين را پر از عدل و داد مى سازد.
بر عبارت، (يملأ الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً)[5]تصريح شده است. اما به راستى حضرت ولى عصر(عج) چگونه عدالت را حاكم مى سازد؟ چگونه قدرت هاى قاهر و ستمگر را مغلوب خواهد كرد; چگونه تبهكاران را از بين خواهد برد؟[6] در آيات و روايات فراوانى آمده است كه، امام زمان (عج) حكومت را از دست كفار و مشركان مى گيرد و آن را به دست صالحان مى سپارد. اما در عصرى كه قدرتهاى جهنمى مخرب ترين سلاح هاى شيميايى و هسته اى را توليد و استفاده مى كنند، چگونه مى توان تصور مبارزه با آنان را در سر گذراند؟
آنچه روشن است، آين كه امام زمان (عج) بى شك از راه مصالحه وارد نمى شود و ذره اى در برابر ستمكاران كوتاه نمى آيد. امام صادق ـ عليه السلام ـ مى فرمايند:
قائم و اصحابش آن قدر نبرد مى كنند، كه ديگر مشركى نماند.[7] نسبت به كيفيت اين جنگ و ابزار آن، در روايات بسيارى تعبير (بالسيف)[8]; يعنى (با شمشير)، آمده است. اكنون سخن اين جا است كه چگونه با شمشير مى توان بر هزاران پوند بمب هاى هسته اى، كه حتى تعدادى اندك از آن هم براى ويران ساختن كره ى زمين كافى است، مقابله كرد؟ در اين باره چندين پاسخ وجود دارد، كه به بيان پاره اى از آنها مى پردازيم:
الف) برخى در پاسخ مى گويند: (همان طور كه در روايات هم آمده است، امام زمان(عج) با همان شمشير، قيام خواهد كرد; ولى اين قيام زمانى خواهد بود كه منابع انرژى، همچون: نفت، گاز و… و ذخاير آن پايان يافته باشد و استفاده از ابزارها و اختراعاتى كه متكى به اين انرژى ها هستند، ناممكن شود. در اين حال، بشر به همان وضع نخستين بازمى گردد، و آنگاه تسلط بر قدرت هاى جهانخوار با شمشير، چندان دور از ذهن نخواهد بود.[9] ب) در برابر نظر فوق، ديگران در پاسخ معتقدند كه، خروج امام زمان(عج) با شمشير، كنايه از نبرد است و اين روايات در مقام بيان نوع سلاح نيست; بلكه از آن جهت كه در زمان صدور اين روايات، سلاحى جز شمشير براى مخاطبان قابل تصور نبوده است، از اين تعبير استفاده كرده اند. معناى مدنظر از اين تعبير، شايد چنين بوده است كه جنگ و خونريزى از برنامه هاى لاينفك انقلاب حضرت مهدى(عج) است. اما، حال اين كه، چگونه حضرت بر قدرت هاى بزرگ ستمگر، چيره خواهد شد، پاسخ هاى ديگرى داده اند، كه آنها را بررسى مى كنيم.
1. برخى مى گويند: در عصر ظهور، ستمگرانِ زمانه با سلاح هايى كه خود ساخته اند، به جنگ با يكديگر مى پردازند و خداوند آنان را به خود مشغول مى كند; بنابراين، وقتى قدرت آنان به دست خودشان از بين رفت و ضعيف شدند، آنگاه امام زمان(عج) ظهور مى كنند و بساط آنان را بر مى چينند. چنان كه در روايتى از امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ آمده است:
لايخرج المهدى حتى يقتل ثلث و يموت ثلث و يبقى ثلث.[10] اگر فعل (يقتل) رامجهول بخوانيم; يعنى، حضرت مهدى(عج) قيام نمى كند; مگر در زمانى كه يك سوم از جمعيت دنيا كشته شده باشد و يك سوم بر اثر بيمارى و مرگ طبيعى از بين رفته باشد و تنها يك سوم باقى مانده باشد; بديهى است كه در اين حال، چيره شدن بر اين جمعيت آسان خواهد شد. اين دسته، روايت مزبور را مؤيد گفتار خود مى دانند.[11] 2. امّا نسبت به پاسخ هايى كه بيان كرديم، بهترين پاسخ همين است كه، سيره خداوند در اتمام حجت خود بر بندگانش چنان بوده است كه، هميشه رسولان خود را متناسب با وضع خاص همان عصر مى فرستاده است; مثلاً، در عصر سحر و جادو، موسى را مى فرستد; در عصر طب، عيسى را; در عصر سخنورى، محمد مصطفى(صلى الله عليه وآله) را و… .
خداوند در قرآن مى فرمايد: (و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم);[12] يعنى هيچ رسولى را نفرستاديم; مگر به زبان همان قوم خويش تا (آنچه را كه گفته ايم) برايشان بيان كند.
در عصر ظهور نيز، دنياى علم و فناورى ديدگان را خيره مى سازد و عقل را درحيرت فرو مى برد. در چنين وضعى بهترين وسيله اتمام حجت و مبارزه، همان راه علم است. در اين هنگام اگر شخصى پديدار شود، كه بزرگ ترين دروازه هاى دانش را بگشايد و پايه هاى دانش هاى پيشين را متزلزل سازد; بى شك همگان در برابر او خاضع مى شوند و حتى اگر بخواهند با سلاح آتشين با او به نبرد برخيزند; سلاح هايشان در برابر اعجاز علمى و سلاح هاى ساخته شده ى او، پشيزى نخواهد بود.
امام زين العابدين ـ عليه السلام ـ در يك بيان رمزگونه مى فرمايند:
دانش بيست و هفت حرف است و همه ى آنچه را كه فرستادگان پيشين آورده اند، دو حرف بيش تر نبوده است; بنابراين، مردم تا به امروز، چيزى بيش از اين دو حرف را نمى دانند; امّا وقتى قائم آل محمد(عج) قيام فرمايد، بيست و پنج حرف ديگر را او هويدا خواهد ساخت و آن را در ميان مردم گسترش مى دهد و دو حرف پيشين را هم ضميمه مى سازد تا دروازه هاى دانش كاملاً گشوده شود و همه ى بيست و هفت حرف آشكار شود.[13] [1]. ارشاد القلوب، ديلمى، ص 268.
[2]. مستدرك الوسايل، ج 2، ص 448.
[3]. بحارالانوار، ج 27، ص 41. ج 54، ص 334.
[4]. غايت المرام، ص 697. الشيعه و الراجعة، ج 1، ص 136.
[5]. طبرسى، الاحتجاج، ج 1، ص 68 و ج 2، ص 290; ديلمى، ارشاد القلوب، ج 2، ص 314; شيخ مفيد، اعلام الورى، ص 398; شيخ صدوق، الامالى، ص 26; طبرى، دلائل الامامة، ص 235 و 255; مطهر حلى، العدد القويه، ص 89 و 91; صدوق، علل الشرايع، ج 1، ص 161; شيخ طوسى، الغيبه، ص 80 و اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 438.
[6]. انبياء/ 105; صف/ 9; نور: 54; قصص/ 4 .
[7]. اثبات الهداه، ج 7، ص 345.
[8]. كلينى، الكافى، ج 1، ص 407 و ج 5، ص 279.
[9]. حسين حيدرى كاشانى، حكومت عدل گستر در دست مهدى منتظر، ص 240 ـ 270.
[10]. حسين حيدرى كاشانى، همان، ص 240.
[11]. ابراهيم امينى، دادگستر جهان يا مهدى موعود.
[12]. ابراهيم/ 4.
[13]. علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 336.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید