کتاب شناسی امام سجاد (علیه السلام)

کتاب شناسی امام سجاد (علیه السلام)

شهیدی، سیدجعفر، زندگی نامه امام زین العابدین(علیه السلام)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373، 208 صفحه.
این کتاب به قلم محققانه زنده یاد استاد شهیدی، تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. نویسنده کوشیده است با دقت نقادانه خود، به بیان زندگی حضرت علی بن حسین (علیه السلام) بپردازد و تا آنجا که ممکن است، حقایق تاریخی را از مشهورات نامستند، جدا سازد. این نگاه محققانه و منتقدانه که در کمتر اثری دیده می شود، بر ارزش این کتاب می افزاید. این اثر 21 فصل دارد. القاب و نام های حضرت سجاد (علیه السلام)، صحت تاریخی قضیه شهربانو، تولد امام و نقد روایات در این باب، اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه مسلمانان در دوران نوجوانی ایشان، ماجرای کربلا و حضور امام (علیه السلام) در این حادثه عظیم، اسارت امام و همراهی ایشان با کاروان اسیران، وقایع مسیر کوفه تا شام از جمله موضوع های موجود در این کتاب است.
زنده یاد شهیدی در وصف کتاب حاضر در مقدمه کتاب چنین می نویسد:
اکنون که توفیقی دست داد تا این کتاب را فراهم آورم، کوشش فراوان به کار رفت که بر منطق و مدرک تکیه کنم، نه بر عاطفه و احساس. من در این کتاب ها آنچه نوشته ام، چیزی است که تاریخ نویسان و جامعه شناسان اسلامی و حتی غیر مسلمان، آن را پذیرفته اند. چیزی ننوشته ام که درک واقعیت آن برای مردم روزگار ما آسان نباشد و از سوی دیگر، نتیجه عملی بر آن مترتب نگردد. از میان همه نوشته ها، آن را گزیده ام که تاریخ درست یا نزدیک به درست، ضبط کرده است.
منابع
1-احمدی، حبیب الله، امام سجاد(علیه السلام)؛ الگوی زندگی، قم، فاطیما، 1382، 268صفحه.
2-ارفع، کاظم، امام زین العابدین(علیه السلام)، تهران، فیض کاشانی،1379، 57 صفحه.
3-ایمانی بامچی، حسین، یادگار عاشورا؛ حضرت سجاد(علیه السلام)، قم، عصر ظهور،255،1377صفحه.
4-بابایی آملی، ابراهیم، سیره علمی و عملی امام سجاد(علیه السلام)، قم، نجبا، 144،1381 صفحه.
5-ترابی، احمد، امام سجاد(علیه السلام)؛جمال نیایشگران، مشهد، آستان قدس، 325،1373صفحه.
6-حسینی جلالی، محمد رضا، جهاد امام سجاد (علیه السلام)،ترجمه: موسی دانش، مشهد، آستان قدس، 1382، 347صفحه.
7-خالقی، احمد، سیمای حماسی امام سجاد(علیه السلام)، تهران، نشر مطهر،85،1380صفحه.
8-رنجبر، محسن، نقش امام سجاد(علیه السلام) در رهبری شیعه، قم، مؤسسه امام خمینی (ره) 1380، 248صفحه.
9-زارع مولایی، صدیقه، امام سجاد (علیه السلام) از ولادت تا اسارت تا شهادت، قم، نسیم کوثر، 1385، 165صفحه.
10-شیخانی، علی باقر، امام سجاد(علیه السلام) از دیدگاه اهل سنت، قم، مرکز پژوهش های اسلامی، 1385، 97صفحه.
11-طاهایی، کمال الدین، زارع، محمد حسین، زندگانی حضرت امام سجاد(علیه السلام) (زین العابدین)، تهران، پاد، 64،1384 صفحه.
12-غفوری،علی ، راه و رسم زندگی از نظر امام سجاد(علیه السلام)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 223،1354صفحه.
13-قدیانی، عباس، امام زین العابدین(علیه السلام)، تهران، دنیای هنر، 1381، 16صفحه.
14-قرشی، باقرشریف، تحلیلی از زندگانی امام سجاد(علیه السلام)، ترجمه: محمد صالحی و مجتبی سجادی، تهران، مشکوه، 1385، 2 جلد.
15-کرمی، بختیار، نقش تبلیغی حضرت امام سجاد(علیه السلام)در حادثه کربلا، تهران، اوحدی، 158،1385صفحه.
16-کمپانی، فضل الله، حضرت سجاد(علیه السلام)، تهران، خزر، 1357، 336صفحه.
17-مجمع جهانی اهل بیت(علیه السلام)، زین العابدین، حضرت امام سجاد(علیه السلام)، ترجمه: کاظم حاتمی طبری، قم، مجمع جهانی اهل بیت(علیه السلام)، 1385، 300صفحه.
18-مدرسی، محمد تقی، زندگانی زین العابدین، حضرت امام سجاد(علیه السلام)، تهران، نشر بقیع، 1376، 89صفحه.
19-مصطفی پور، سمیه، آفتاب در سجده: روایت داستانی امام سجاد(علیه السلام)، اصفهان، شهرداری اصفهان،1386، 104صفحه.
20-موسوی، جعفر، زندگانی حضرت امام سجاد (زین العابدین)(علیه السلام)، تهران، آبیار،64،1384صفحه.
21-میرخلف زاده، علی، داستان هایی از اخلاق و رفتار امام سجاد زین العابدین (علیه السلام)، قم، انتشارات محمد و آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)، 80،1383صفحه.
22-نجفی، محمد جواد، سرگذشت حضرت امام سجاد (زین العابدین)(علیه السلام)، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1367، 206صفحه.
23-نوری، علی، زندگانی چهارده معصوم: امام زین العابدین (علیه السلام)، تهران، جهانتاب، 1382، 48صفحه.
منبع: اشارات ،شماره 123

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید