در لحظه مرگ !

در لحظه مرگ !

امير مؤمنان علي عليه السلام فرمود: وقتي كه انسانها در آخرين روز از دنيا و نخستين روز از آخرت (يعني لحظه مرگ) قرار مي گيرند، مال و فرزندان و كارهاي او در برابرش مجسم مي گردند. او به مالش متوجه مي شود و مي گويد: سوگند به خدا من به جمع آوري تو حريص بودم و سعي فراوان داشتم ، اكنون در نزد تو چه پاداشي دارم ؟. مال در پاسخ گويد: كفن خود را از من بگير. او متوجه فرزندان مي شود و مي گويد: سوگند به خدا من شما را دوست داشتم ، و از شما حمايت مي نمودم ، اينك در نزد شما چه مزدي دارم ؟. فرزندان گويند: تو را (با احترام) برداشته و مي بريم در قبر (زير خاك) دفن مي كنيم . او به عمل خود متوجه شده و گويد: سوگند به خدا من نسبت به تو بي اعتنا بودم و تو برايم سنگين و سخت بودي ؟ عمل در پاسخ گويد: من همنشين تو در قبر و هنگام حشر و نشر در قيامت هستم تا من و تو را در معرض عدل الهي قرار دهند و خداوند قضاوت فرمايد.
داستانها و پندها, ج6/ مصطفي زماني وجداني

مطالب مشابه