داروی گناهان

داروی گناهان

زید شحام گوید: امام صادق – علیه السلام – فرمود: رسول خدا – صلی الله علیه و آله – در هر روز هفتاد بار طلب توبه از خدا می کرد. عرض کردم : آیا آن حضرت این جمله را می فرمود: استغفر الله و اتوب الیه (طلب آمرزش از خدا می کنم و به سوی او توبه و بازگشت می نمایم). فرمود: نه، بلکه می فرمود: و اتوب الیه (و بازگشت به سوی خدا می کنم). عرض کردم : رسول خدا – صلی الله علیه و آله – به سوی خدا بازگشت می کرد، و دیگر از این خط (به سوی انحراف) باز نمی گشت، ولی ما توبه می کنیم و سپس توبه شکنی می نمائیم ؟ فرمود: الله المستعان : از خدا باید کمک جست، او به کمک جویان مخلص ‍ کمک خواهد کرد. به عبارت روشنتر، اگر کسی نیت پاک و مخلص دارد و پیوندش با خدای بزرگ برقرار است، در خط توبه خود استوار بوده، و خداوند او را در این استواری یاری می نماید: و نیز از سخنان امام صادق – علیه السلام – است : برای هر دردی، دوائی وجود دارد و دوای گناهان، استغفار و طلب آمرزش (توبه) از درگاه خدا است.
داستان دوستان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید