داروی گناهان

داروی گناهان

زيد شحام گويد: امام صادق – عليه السلام – فرمود: رسول خدا – صلي الله عليه و آله – در هر روز هفتاد بار طلب توبه از خدا مي كرد. عرض كردم : آيا آن حضرت اين جمله را مي فرمود: استغفر الله و اتوب اليه (طلب آمرزش از خدا مي كنم و به سوي او توبه و بازگشت مي نمايم). فرمود: نه، بلكه مي فرمود: و اتوب اليه (و بازگشت به سوي خدا مي كنم). عرض كردم : رسول خدا – صلي الله عليه و آله – به سوي خدا بازگشت مي كرد، و ديگر از اين خط (به سوي انحراف) باز نمي گشت، ولي ما توبه مي كنيم و سپس توبه شكني مي نمائيم ؟ فرمود: الله المستعان : از خدا بايد كمك جست، او به كمك جويان مخلص ‍ كمك خواهد كرد. به عبارت روشنتر، اگر كسي نيت پاك و مخلص دارد و پيوندش با خداي بزرگ برقرار است، در خط توبه خود استوار بوده، و خداوند او را در اين استواري ياري مي نمايد: و نيز از سخنان امام صادق – عليه السلام – است : براي هر دردي، دوائي وجود دارد و دواي گناهان، استغفار و طلب آمرزش (توبه) از درگاه خدا است.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه