برادري پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و علي(علیه السلام)

برادري پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و علي(علیه السلام)

منبع:تفسير نمونه ذيل آيه 12 سوره هود
از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است كه فرمود:
پيامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم) به علي(علیه السلام) فرمود: از خدا خواسته ام كه: بين من و تو برادري برقرار سازد و تو وصي من باشي. اين درخواست ها نيز اجابت شده است.
كفار سخن پيامبر گرامي(صلی الله علیه و آله و سلم) را شنيدند. با كينه جويي و عداوت گفتند: يك من خرما در يك مشك خشكيده از آنچه محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) از خدا خواسته بهتر است. چرا از خدا نخواسته كه: فرشته اي براي ياري او بفرستد يا گنجي به او بدهد؟! در اين هنگام آيه 12 سوره هود نازل شد و به آنها پاسخ داد:
فلعلك تارك بعض مايوحي اليك و ضائق به صدرك ان يقولوا لولاانزل عليه كنز او جاء معه ملك، انما انت نذير والله علي كل شيئ وكيل.
شايد (ابلاغ) بعضي از آياتي را كه به تو وحي مي شود (به خاطر عدم پذيرش آنها) ترك كني (و به تأخيراندازي)، و سينه ات از اين جهت تنگ (و ناراحت) شود كه مي گويند: چرا گنجي بر او نازل نشده و يا چرا فرشته اي همراه او نيامده است؟!
تو فقط بيم دهنده اي، و خداوند، نگاهبان و ناظر بر همه چيز است (و به حساب ياوه گويان خواهد رسيد.

مطالب مشابه