برادری پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و علی(علیه السلام)

برادری پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و علی(علیه السلام)

منبع:تفسیر نمونه ذیل آیه ۱۲ سوره هود
از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود:
پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم) به علی(علیه السلام) فرمود: از خدا خواسته ام که: بین من و تو برادری برقرار سازد و تو وصی من باشی. این درخواست ها نیز اجابت شده است.
کفار سخن پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله و سلم) را شنیدند. با کینه جویی و عداوت گفتند: یک من خرما در یک مشک خشکیده از آنچه محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) از خدا خواسته بهتر است. چرا از خدا نخواسته که: فرشته ای برای یاری او بفرستد یا گنجی به او بدهد؟! در این هنگام آیه ۱۲ سوره هود نازل شد و به آنها پاسخ داد:
فلعلک تارک بعض مایوحی الیک و ضائق به صدرک ان یقولوا لولاانزل علیه کنز او جاء معه ملک، انما انت نذیر والله علی کل شیئ وکیل.
شاید (ابلاغ) بعضی از آیاتی را که به تو وحی می شود (به خاطر عدم پذیرش آنها) ترک کنی (و به تأخیراندازی)، و سینه ات از این جهت تنگ (و ناراحت) شود که می گویند: چرا گنجی بر او نازل نشده و یا چرا فرشته ای همراه او نیامده است؟!
تو فقط بیم دهنده ای، و خداوند، نگاهبان و ناظر بر همه چیز است (و به حساب یاوه گویان خواهد رسید.

مطالب مشابه