برهان خداوند در احادیث

برهان خداوند در احادیث

حلیه الأولیاء ـ به نقل از عیاض بن غنم ـ :

سَمِعَ رسُولَ اللّه ِ صلى الله علیه و آله یقولُ :إنَّ مِن خیار اُمّتی قَومَا ··· یَتَقَرَّبُونَ بِالوسِیلَهِ ، یَلبَسُون الخِلْقانَ ، وَ یْتَبعونَ البُرهَانَ ، و یَتلُونَ الفُرقَانَ و یقَرِّبونَ القُربانَ .
شنید[م] که پیامبر خدا صلى الله علیه و آله مى فرماید : برگزیدگان امّت من کسانى اند که ··· به من توسّل و تقرّب مى جویند ، کهنه مى پوشند و تابع برهان و تلاوت کننده قرآن اند و پیش آورنده نیکى و احسان .
امام على علیه السلام ـ در وصف قرآن کریم ـ فرمود :

جَعَلَهُ اللّه ُ رَیّا لِعَطَشِ العُلَماءِ وَ رَبیعَا لِقُلوبِ الفُقَهاء ··· وَ بُرهانا لِمَن تَکَلَّم بهِ ، و شاهِدا لِمنَ خَاصَمَ بِهِ .
خداوند آن را مایه سیراب نمودن عالمان و بهار دلهاى فقیهان قرار داده است ··· و برهانِ هر که بدان سخن گوید و شاهد آن که در احتجاجش بدان تکیه کند .

امام على علیه السلام ـ درباره ارزش اسلام ـ فرمود :

هُوَ عِندَ اللّه ِ وَثیقُ الأَرکَانِ، رَفیعُ البُنیانِ، مُنیرُ البُرهانِ، مُضِیءُ النِّیرَان، عَزیزُ السُّلطَانِ .
پایه هاى این دین در پیشگاه خداى بزرگ استوار و پابرجاست و بنایش بلند و دلیلش آشکار و روشنایى هایش درخشان و برهانش همیشه غالب و پیروز .

فاطمه علیها السلام ـ در خطبه فدکیه ـ فرمود :

کِتابُ اللّه ِ بَیِّنَهٌ بَصائُرهُ ، و آیٌ مُنکَشَفهٌ سرائِرهُ ، وَ بُرهانٌ مُتجَلِّیّهٌ ظَواهِرهُ .
کتاب خدا ، بصیرت هایش آشکار است و آیه هایش شفاف و روشن و برهانى است پیدا و پر جلوه .

امام صادق علیه السلام :

کنّا نَجوماً یُستضاءُ بِنا و للبرِیَّهِ نحنُ الیومَ بُرهانٌ .
ما ستارگانى بودیم فانوسِ راه و اکنون براى مردمان ، برهان .

منبع: میزان الحکمه ،جلد اول

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید