چه‌جوري بگم دوستت دارم؟

چه‌جوري بگم دوستت دارم؟

روش‌هاي ابراز احساسات در گفتگو با دکتر ميرعمادالدين فريور، روان‌شناس

آدمي با احساس خود زنده است. اگر انساني نتواند بخندد، نتواند گريه کند، نتواند لذت ببرد، نتواند از تماشاي شبنم صبحگاهي بر گلبرگ شقايق احساس شعف کند، چگونه انساني است؟ اگر انساني معناي لبخند و شادماني يک کودک را در لحظه نوازش مادر درک نکند، اگر اندوه ديگران را نفهمد، اگر احساسات ديگران را درک نکند تا هنگام نياز کمکي بر درد آنها باشد، چگونه انساني است؟ با دکتر ميرعمادالدين فريور، روان‌شناس، درباره احساسات و هيجانات و نحوه بروز آنها گفتگو کرده‌ايم.

چرا احساسات و بروز آنها اهميت دارند؟

بيش از هر چيز بايد گفت که موضوع جالبي را انتخاب کرده‌ايد زيرا در فرهنگ ما کمتر به احساسات و هيجانات اهميت داده مي‌شود. واقعيت اين است که ما نياز داريم احساسات خود را بشناسيم. نياز داريم تا بدانيم چه چيزهايي اين احساسات را در ما به وجود مي‌آورد؟ نياز داريم تا بدانيم انسان‌هاي پيرامون ما چه احساسي دارند و چه چيزهايي آنها را خوشحال يا ناراحت مي‌کند و ما در قبال آن بايد چگونه رفتاري داشته باشيم؟ همچنين ما نياز داريم تا هيجانات شديد خود را به گونه‌اي کنترل کنيم تا کمترين آسيب را به خود و پيرامونمان وارد کنيم. ما نياز داريم بياموزيم تا چگونه در موقع لزوم از ديگران کمک بگيريم و چگونه به ديگران هنگام نياز آنها کمک کنيم زيرا ما انسانيم.

آيا مي‌توانيد به برخي از احساسات شايع انسان‌ها اشاره کنيد؟

احساسات بخشي از زندگي هر انسان را تشکيل مي‌دهد. همه ما زماني بوده که غمگين بوده‌ايم، خشمگين بوده‌ايم، از چيزي متنفر و بيزار بوده‌ايم، حسادت کرده‌ايم، لذت برده‌ايم، شاد بوده‌ايم، ترسيده‌ايم، مضطرب بوده‌ايم و دلتنگ بوده‌ايم. همه اينها احساسات ما انسان‌هاست که از راه‌هاي مختلف کلامي و غيرکلامي آنها را بروز مي‌دهيم بنابراين بايد با حالات هيجاني و احساسي خود آشنا شويم و همچنين احساسات انسان‌هاي پيرامون خود را بشناسيم و از حالت‌هاي کلامي و غيرکلامي ديگران به احساسات آنها پي ببريم زيرا وقتي با حالات هيجاني و احساسي ديگران آشنا شويم، مي‌توانيم پاسخ و واکنش‌‌ مناسبي را نشان دهيم.

آيا چيزهايي که افراد مي‌گويند يا انجام مي‌دهند روي احساسات ديگران تاثيرگذار است؟

بله. همين‌طور است. به طور کلي فهميدن اينکه احساساتي که توسط ما تجربه مي‌شود توسط ديگران هم تجربه مي‌شود و ساير افراد هم احساساتي مشابه ما دارند، به سلامت روان ما کمک مي‌کند. البته احساساتي مثل شادي، اندوه، حسادت و خشم نيز براي ديگران قابل تجربه است اما ممکن است نحوه بروز اين احساسات و شدت آن در افراد مختلف متفاوت باشد.

نظرتان در خصوص احساسات شديد انسان‌ها چيست؟

مديريت و مدارا بهترين شيوه برخورد با احساسات شديد است. تشخيص و پذيرفتن اينکه همه افراد حدودي از احساسات و هيجانات شديد را در زمان‌هاي مختلف تجربه مي‌کنند و شناختن راه‌هايي که به وسيله آنها مي‌توان با احساسات و هيجانات شديد به طور موثري مدارا کرد از ديگر ويژگي‌هاي سلامت روان است. هميشه در پيرامون ما وقايعي روي مي‌دهد که ما را عصباني و خشمگين کند. زمان‌هايي بوده که کلمات در بيان احساس، غم و اندوه ما ناتوان بوده‌اند، زماني تمام وجودمان از نفرت و انزجار غوطه‌ خورده و زماني نيز غبطه خورده‌ايم، رشک برده‌ايم يا در آتش حسادت سوخته‌ايم اما ما بايد ياد بگيريم با اين احساسات مدارا کنيم.

اگر بخواهيم عشق و احساس خود را در زندگي زناشويي ابراز کنيم، چه نکاتي را بايد رعايت کنيم؟

من براي شما چند جمله طلايي را مثال مي‌زنم تا بتوانم عشق و احساس عشق خود را به همسرتان ابراز کنيد. اينها عباراتي هستند که همسر شما دوست دارد بيشتر آنها را بشنود: «من به تو اعتقاد دارم»، «مايه افتخار مني»، «تو عشق مني»، «دوستت دارم»، «همواره برايم عزيز و محترمي و من در کنار تو آرامش دارم»، «تو تکيه‌گاه مني»، «کارت عالي بود» و «نمي‌توانم ناراحتي‌ات را ببينيم»، «متشکرم»، ‌«عزيزم»، «دلبر و سرورم». هر چه عشق و محبت بيشتري ابراز کنيد مطمئن باشيد که عشق و محبت بيشتري دريافت خواهيد کرد. اگر مي‌توانيد گاهي اوقات در طول روز با او تماس بگيريد فقط براي اينکه به او بگوييد «دوستت دارم». وقتي صحبت مي‌کند، به او توجه کرده، سخنان مثبتي به زبان بياوريد و او را تاييد کنيد. شکسپير مي‌گويد: «آن چه در زن قلب مرا تسخير مي‌کند مهرباني اوست نه روي زيبايش، من زني را دوست دارم که مهربا‌ن‌تر باشد.»

دين اسلام نيز به بروز احساسات اهميت ويژه‌اي مي‌دهد.

بله. دقيقا همين‌طور است. خداي متعادل در قرآن کريم محبت و علاقه‌اي که بين زن و شوهر وجود دارد را از نشانه‌هاي قدرت خويش شمرده است. امام رضا(ع) زناني را که به شوهرانشان اظهار عشق و محبت مي‌کنند را بهترين غنيمت براي شوهرانشان معرفي مي‌نمايند و پيامبر گرامي اسلام (ص) نيز بهترين زنان را زناني که داراي عشق و محبت باشند مي‌داند حتي گاهي اوقات بغل کردن همسر يا فرزند و اظهار محبت کردن در تحکيم روابط بسيار موثر است. گرچه محبت وقتي اثرگذار است که از صميم قلب باشد ولي محبت قلبي تنها کافي نيست و لازم است که آشکارا اظهار شود و آثار آن در بروز احساسات زباني، افعال و رفتار نمايان شود بنابراين اظهار عشق و علاقه به همسرتان بايد آشکارا و بدون احتياط باشد و در حضور و غياب از او تعريف کنيد و محبت خود را برسانيد. براي بروز احساسات مثبت در زندگي اين دو کلمه «دوستت دارم» را که هيچ کس از شنيدن آن خسته نمي‌شود در روابط با همسر خود زياد تکرار کنيد.
منبع: www .salamat ,c0m

مطالب مشابه