اميد بخش ترين آيه

اميد بخش ترين آيه

ابو حمزه ثمالي از يكي از امامين همامين ، امام محمّد باقر يا امام جعفر صادق عيهما السّلام ، روايت كرده است كه : اميرالمؤ منين عليه السّلام روزي خطاب به اصحاب خود فرمود: كداميك از آيات كلام اللّه مجيد نزد شما اميدوار كننده ترين آيات است ؟ بعضي گفتند آيه :
ان اللّه لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء… همانا خداوند مشرك را نمي آمرزد و مي آمرزد پايين تر از شرك را براي كسي كه بخواهد… حضرت فرمود: نيكو آيه اي است ، اما اميدوار كننده ترين آيات براي غفران و آمرزش معاصي نيست . عده اي ديگر گفتند آيه :
و من يعمل سوء او يظلم نفسه ثم يستغفر اللّه يجداللّه غفورا رحيما. و كسي كه به كاري زشت بپردازد يا ستم بر خويشتن كند و سپس از خدا آمرزش خواهد، بيابد خداوند را آمرزنده مهربان . حضرت فرمود: نيكو آيه اي است ، امّا آيه مورد نظر نيست . بعضي ديگر گفتند آيه قل يا عبادي الّذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه انّ اللّه يغفر الذنوب جميعا… بگو اي بندگانم كه با گناه به نفس خود اسراف مي ورزيد. از رحمت خدا ماءيوس نباشيد، چون خداوند جميع گناهان را مي آمرزد…. حضرت فرمود: نيكو آيه اي است ، امّا آيه مورد نظر نيست . بعضي ديگر گفتند آيه :
والّذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكرو اللّه فاستغفروالذنوبهم … تقواپيشگان آنهايند كه هر گاه كار ناشايستي از ايشان سر زند يا ظلمي به خويش كنند، خدا را به ياد آورند و از گناه خود استغفار نمايند… حضرت فرمود: نيكو آيه اي است ، اما آيه مورد نظر نيست . آيا آيه ديگري نمي دانيد كه به نظر شما اميدوار كننده ترين آيات قرآن باشد؟ اصحاب عرض كردند: نه اميرالمؤ منين ، به خدا سوگند چيزي در نزد ما نيست كه بخوانيم . امام فرمود: از حبيبم رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله و سلّم شنيدم كه فرمود: اميدوار كننده ترين آيه در قرآن اين آيه شريفه است : و اقم الصّلواة طرفي النّهار و زلفا من اللّيل … و بپاي دار نماز را هر دو سر روز و پاره هايي از شب … سپس پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: يا علي ، به خدايي كه مرا بشير و نذير قرار داد و مبعوث به رسالت گردانيد، اگر يكي از شما به وضو قيام كند، گناهان و معاصي او از اعضاي بدنش فرو مي ريزد تا وقتي كه با صورت و قلب خود متوجّه قبله شود، از قبله و نمازش بر نگردد مگر آنكه جميع گناهان او بريزد و هيچ گناهي بر صحيفه عملش باقي نماند همچون روزي كه از مادر متولد شده باشد و هرگاه ما بين دو نماز گناهي از او صادر شده باشد با خواندن نماز آمرزيده شود و از گناهان پاك گردد. آنگاه پيامبر نمازهاي پنجگانه را كه موجب آمرزش هستند، شماره كرد و فرمود: يا علي ، بدان كه منزلت نمازهاي پنجگانه براي امّت من مانند نهري است كه بر در خانه يكي از شما باشد. اگر شخصي بدنش چركين باشد و هر روز پنج بار در آن نهر شستشو كند آيا چيزي از آن چركها باقي خواهد ماند؟ سوگند به خدا، نمازهاي پنجگانه براي امّتم چنين است كه تمام گناهانشان را پاك مي كند و تيرگي قلبشان را مي برد.
چهل داستان درباره نماز و نمازگزاران / يدالله بهتاش

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید