آیا در قبال افرادی که با ظاهر غیر اسلامی در جامعه ظاهر می‌شوند در مورد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای داریم یا خیر؟

آیا در قبال افرادی که با ظاهر غیر اسلامی در جامعه ظاهر می‌شوند در مورد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای داریم یا خیر؟

آیا در قبال افرادی که با ظاهر غیر اسلامی در جامعه ظاهر می‌شوند در مورد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای داریم یا خیر؟

پاسخ

بخشی از مسأله امر به معروف و نهی از منکر از وظایف نظام اسلامی است. از همین رو رهبر انقلاب مراتب دوم و سوم را که نوعاً منجر به برخورد عملی می‎شود به عهده نیروهای انتظامی و قضایی نهاده‎اند؛ لیکن مرتبه اول آن ـ که جنبه ارشادی و راهنمایی دارد ـ به دوش همگان است؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز «دعوت به خیر» و اصلاح جامعه و زدودن کاستی‎ها و ارشاد به خوبی‎ها نیست. بنابراین در مقابل زنان و دخترانی که در کوچه و بازار حجاب خود را رعایت نمی‎کنند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‎شود. و در صورتی که امید تأثیر باشد واجب است؛ ولی با زبان خوش و مؤدبانه تا مفسده‎ای بر آن مترتب نشود. نباید از تأثیر کردن امر به معروف و نهی از منکر مأیوش شد؛ بلکه همه باید ادامه دهند. مطمئن باشید اگر در مواردی بی‎اثر باشد در مواردی دیگر مؤثر خواهد بود و با این بهانه‎ها نباید این فریضه بزرگ الهی فراموش شود. و در صورتی که همه به این واجب احترام کنند و هر فرد بدحجابی از چندین نفر در طول روز تذکر بشنود، به تدریج اثر خواهد کرد. در عین حال در این رابطه به چند نکته زیر توجّه کنید:
1. جوانان عزیز باید به دقت احکام شرعی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، موارد معروف و منکر یا شرائط وجوب مراتب آن و کیفیت اجرای نیکوی آن را دقیقاً فرا گیرند.
2. آمر به معروف و ناهی از منکر خود را به زیور اخلاق و التزام عملی بیاراید و حتی‎الامکان از شیوه‎های رفتاری آموزنده و خلاق استفاده کند.
3. بهتر است امر به معروف و نهی از منکر به طور متشکل و گروهی همراه با آموزش‎های لازم انجام گیرد.
4. عدم تأثیر آنی و فوری نباید ما را از انجام وظایف خود باز دارد.
5. حتی الامکان باید کوشید تا فرهنگ و پذیرش عمومی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. رساله عملیه مراجع تقلید . فصل امر به معروف و نهی از منکر.
2. قرائتی . محسن . امر به معروف . انتشارات درس‎هایی از قرآن .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید