نحوه برخورد با بازاریان

نحوه برخورد با بازاریان

روزی رسول خدا(ص) به بازار مدینه آمد و عبور می کرد، چشمش به طعامی (مانند نخود) افتاد، دید بسیار پاکیزه و مرغوب است ، پرسید قیمت این طعام ،چند است ؟ در همین هنگام خداوند به او وحی کرد، دستت را داخل آن طعام کن و زیر آن را روبیاور، پیامبر(ص) چنین کرد، ناگاه دید زیر آن ، پست و نامرغوب است ، به آن بازاری رو کرد، و فرمود: ما اراک الا و قد جمعت خیانه و غشا للمسلمین . :تو را نمی نگرم مگر اینکه خیانت و نیرنگ به مسلمین را در اینجا جمع کرده ای . روز دیگر از بازار عبور کرد، طعامی در میان کیسه بزرگی دید، دستش را داخل آن نمود، دستش تر شد، دریافت که زیر طعام را آب زده اند و نمناک است ، به فروشنده فرمود: این چه طعامی است که رویش خشک است و زیرش تر است ؟ او عرض کرد: باران بر آن باریده است . پیامبر(ص) فرمود: چرا آن قسمت تر را نشان مشتریان نداده ای تا بنگرند؟ من غشنا فلیس منا:کسی که باما (و مسلمین) نیرنگ کند.
داستان دوستان/ محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید