20کلید زندگی زناشویی

20کلید زندگی زناشویی

1- همسرتان را به عنوان یک مرد بپذیرید و برای شناخت دنیای مردانه او دانش و آگاهی خود را افزایش دهید.
2- همسرخود را به چشم یک شی ء مس‍وول ننگرید، بلکه به شخصیت وجودی او احترام بگذارید.
3- جنبه یا بخش هایی از شخصیت شوهرتان را که باعث تمایز او از سایرین می شود، مورد توجه و تحسین قرار دهید.
4- برای این که همسرتان با شما روراست باشد، سعی کنید او را درک کرده و برای افکار و احساساتش ارزش قایل شوید. اگر حرف ها و گفته های او مطابق میل شما نیست، از خود واکنش تند نشان ندهید زیرا به این وسیله بذربی اعتمادی در زندگی خود می کارید.
5- وقتی همسرتان با شما درددل می کند و راز دلش را با شما در میان می گذارد، احساساتش را بپذیرید و به او نگویید که اسرار درونش ناخوشایند و بی رحمانه است.
6- به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نکنید زیرا انتقاد پیاپی باعث می شود که شوهرتان از شما فاصله بگیرد.
7- او را به درک نکردن، عدم صمیمیت و بی احساس بودن متهم نکنید زیرا او درک کردن، صمیمیت و با احساس بودن را به شیوه مردانه نشان می دهد.
8- نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید. این امر اتفاق نمی افتد مگراین که همسرتان این نیازها را بازگوید و به همین جهت در مواقع مناسب با لحن ملایم در مورد نیازهایش از وی سوال کرده و دیدگاه های واقعی وی را نسبت به خود و زندگی تان دریابید و در نهایت جوابی را که شوهرتان می دهد، بدون انتقاد و جبهه گیری بپذیرید.
9- زمانی که همسرتان با شما صحبت می کند، به دقت به حرف های او گوش فرادهید زیرا عدم توجه شما به گفته ای او عدم علاقه شما را نشان می دهد.
10- هیچ وقت از کارهایی که همسرتان برای جذب محبت شما انجام می دهد انتقاد نکنید. برای مثال وقتی او به شما محبت می کند، آن را بیش ازاندازه لوس ندانید. او به شیوه خود ابراز محبت می کند.
11- او را به شیوه خودتان دوست نداشته باشید بلکه به وجود او نیز اهمیت بدهید. به عنوان مثال اگر در سالگرد ازدواج تان، هدیه ای به او می دهید، سعی کنید از قبل در مورد هدیه مورد علاقه اش اطلاعاتی به دست بیاورید.
12- از همسرخود انتظار نداشته باشید که با تمامی طرح ها و ایده ها و افکارشما موافق باشد و آنها را تحسین کند. واقع بین باشید و به او اجازه دهید نظرش را هر چند برخلاف میل شما باشد، بیان نماید.
13- اصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نکته را زمانی که وی عصبانی است، بیشترمراعات کنید. در بسیاری اوقات حالت روحی او برای ابراز محبت به شما مناسب نیست و اصرار زیاد شما منجربه مخالفت شدید او می شود.
14- برای همسرخود نقش یک زن حساس و شکننده را بازی نکنید. این حالت شما باعث می شود که همسرتان فکرکند ضعیف و بی طاقتید و اگر چیزی بگوید باعث رنجش تان می شود. بنابراین سعی می کند که ارتباط کلامی کمتری داشته باشد و همین امر باعث ناراحتی شما می گردد.
15- سعی کنید که درارتباط با همسرتان همواره هویت خود را به عنوان یک زن و همسر حفظ کنید. زنی که توجه به روابطش به قیمت از دست دادن هویتش تمام شود، به خود و روابطش صدمه می زند زیرا این مساله باعث می شود که وی خود را بخشنده تر و دوست داشتنی تر از شوهرش ببیند و فکرکند که همسرش بی نهایت خودخواه و ناسپاس است. مردها با زنی به عنوان همسر درارتباط دایمی باقی خواهند ماند که هویت مستقل و قوی خود را حفظ کند.
16- اگراحساس می کنید که در روابط خود با همسرتان ازعزت نفس پایینی برخوردارید و میل دارید که او را وادارید تا دراین زمینه به شما کمک کند که از احساس خوبی برخوردار شوید، اشتباه می کنید. این مساله مشکل شماست. شخصاً روی آن کارکنید و در صورت لزوم از یک روان شناس کمک بخواهید.
17- زمانی که همسرتان از فشار عصبی رنج می برد، سعی نکنید ازلحاظ احساسی به او نزدیک شوید زیرا اگر برای صمیمیت و نزدیک شدن به او فشارآورید، فقط او را عصبانی تر کرده و از خود دور می کنید. زمانی که استرس او کم شود به حالت عادی خودش برمی گردد.
18- در زندگی زناشویی خویش سعی کنید خود را مسوول خوشبختی تان بدانید. زنی که مسؤولیت خوشبختی زندگی مشترک را فقط برعهده شوهرش می گذارد، یک همسر آزرده و افسرده به بار می آورد.
19- او به دوست نداشتن و گریزان بودن از همسر و زندگی متهم نکنید زیرا وی اعتقاد دارد که شریک زندگی اش را دوست دارد و ازاو گریزان نیست، ولی به نظرش او را متهم به چیزی می کنید که در موردش صدق نمی کند و این مساله موجب کدورت در روابط می شود.
20- وقتی درمی یابید که در ایجاد مشکلات زندگی خود سهم داشته اید و آن را به همسرتان بگویید، عشق و محبت باردیگر در زندگی تان شکوفا می شود زیرا بعد از آن همسرتان نیز سهم خود را می پذیرد و با کمک شما در صدد رفع مشکل بر می آید.
منبع: نشریه کوچه ما، شماره12.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید