زهد فاطمه (ع)

زهد فاطمه (ع)

از زهد و پارسائي فاطمه (عليهاالسلام) اينكه : روزي پيامبر (صلي الله عليه وآله) ديد فاطمه (عليهاالسلام) آنچه داشت در راه خدا به مستمندان داد، فرمود: خاندان محمد (صلي الله عليه وآله) را با دنياي مادي چه كار؟ كه ايشان براي آخرت آفريده شده اند، اگر دنيا به اندازه پر مگسي ارزش داشت ، خداوند يك جرعه آب به كافر نمي داد. در اين هنگام پيامبر (صلي الله عليه وآله) فرمود: فداها ابوها: پدرش به قربانش باد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه