۴۰ نکته برای آقایان و خانمها در روابط زناشویی

۴۰ نکته برای آقایان و خانمها در روابط زناشویی

خانم محترم!
۱-به شوهرت افتخارکن !
۲-کسی را با او مقایسه نکن!
۳-اقتدار و غرور او را نشکن !
۴-زیبایی او را در عقل او جست وجو کن!
۵-قناعت پیشه کن!
۶-زیباییت را به رخ دیگران نکش !
۷-ناز کن اما متکبر نباش!
۸-دلبری و فریبایی و طنازی پیشه کن !
۹-احساسات زیبایت را با اندیشه های متین همراه کن!
۱۰-لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی !
۱۱-تمکین کن تا تاج سرش باشی !
۱۲-پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه!
۱۳-زیبایی با سادگی و بی آلایشی برای تو آرامش بخش تر خواهد بود !
۱۴-هوس بازی نکن ولی زیبا دوست باش !
۱۵-اگرآشپزی را خوب نمی دونی حتماً یاد بگیر!
۱۶-قبل از رانندگی سازندگی را بیاموز!
۱۷-هیچ گاه بدون آرایش مقابل شوهرت ننشین !
۱۸-دهانت را مسواک و خوشبو کن!
۱۹-بدنت هیچ وقت بوی عرق نده!
۲۰-لباست بوی غذا ندهد!
۲۱-موقع آشپزی از پیش بند استفاده کن!
۲۲-قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پش از او بیدار شو!
۲۳-موی تو یکی از دو زیبایی توست، ازش مراقبت کن !
۲۴-لبخند قشنگت را در هیچ شرایطی با اخم معاوضه نکن !
۲۵-توی رنج هات معناهای زیبا پیدا کن!
۲۶-اگه شوهرت گفت: کسی غیر از من با تو ازدواج نمی کرد بگو :پس خیلی باید از تو ممنون باشم !
۲۷-اگه بهت گفت: دوستت ندارم بهش بگو: عوضش من به تو افتخارمی کنم!
۲۸-اگه گفت :حوصله تو روندارم بهش بگو: منم غیرازتو کسی رو ندارم!
۲۹-اگه گفت: از خانواده ات خوشم نمیاد بگو: عوضش من خانواده تو رو دوست دارم !
۳۰-اگه عصبانی شد بگو : منو ببخش!
۳۱-گاهی برای مادرشوهرت هدیه بخر!
۳۲-درخواست هاتو با ناز و دلبری برآورده کن !
۳۳-زورگو نباش!
۳۴-سختی کار شوهرت را درک کن !
۳۵-او را در مردم داری کمک کن !
۳۶-وقتی وارد خونه می شه ،به پیشوازش برو! دستشو بگیربزار روی صورتت !
۳۷-هیچ وقت بهش نگو:تو بی عرضه ای
۳۸-لباساشو براش اتو کن که هر وقت خواست عوض کنه معطل نشه !
۳۹-وقتی غذا رو سر سفره می ذاری به او بگو: نمی دونم خوشت میاد یا نه؟ !
۴۰-لحظه به لحظه از خداوند کمک بگیر!
آقای عزیز!
۱-به همسرت بگو: دوستت دارم !
۲-واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن !
۳-همسر تو کریستاله مواظب باش او را نشکنی !
۴-کاری کن که به تو ایمان بیاره !
۵-تو باید تکیه گاه خوبی برایش باشی !
۶-ازعشقت برای او هزینه کن،نه فقط از ثروت !
۷-زیبایی همسرت را ستایش کن !
۸-کارهایی که از توانش بیرونه ،به او واگذارنکن!
۹-او گل خوشبوی بهاری است ،پژمرده اش نکن !
۱۰-انتظار داشته باش همسرت مثل تو باشه !
۱۱-با بحث وجدل او را خسته نکن!
۱۲-نسبت به همسرت همیشه وفادارباش!
۱۳-اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت کن !
۱۴-همدردی و همدلی او را آرام می کنه!
۱۵-قبل از انتقاد ازش تعریف کن !
۱۶-سر به سرش نگذار !
۱۷-اگه به او احترام بذاری،به زندگی امیدوار می شه !
۱۸-اگه آزارش بِدی ،ازتو متنفر می شه!
۱۹-از دست پختش تعریف کن !
۲۰-نیش او نوشه،ناراحت نشو !
۲۱-دل او را نشکن !
۲۲-مسخره اش نکن !
۲۳-حسادت او را با تحقیر برنیانگیز!
۲۴-انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند:با من ستیز مکن !
۲۵-هر وقت بهت شک کرد،با صداقت و مهربانی مطمئنش کن !
۲۶-اگه گفت: تو منو دوست نداری! بلافاصله به او بگو:به اندازه دنیا دوستت دارم!
۲۷-اگه گفت: من بدبختم که با تو ازدواج کردم!بگو:عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم !
۲۸-اگه گفت: دلم گرفته تواین خونه! بگو: در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو آسمونا می گردونمت !
۲۹-اگه گفت: تو خیلی بدی !بگو: عوضش تو خیلی خوبی!
۳۰-اگه نازکرد!نازشو به قیمت گرون بخر!
۳۱-اگه گریه کرد ،خیلی دسپاچه نشو! فقط نوازشش کن !
۳۲-اگه گفت : ازدست بچه ها خسته شدم !بگو:بهت حق می دم !تو خیلی صبوری! ازت متشکرم !
۳۳-اگه اخم کرد !بهش بگو: اخم نکن، زشت می شی !
۳۴-اگه باهات قهر کرد!بگو:قهرت هم مثل مهرت قشنگه !
۳۵-اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد، فقط شنونده خوبی باش !
۳۶-اگه گفت: من خواستگارای زیادی داشتم !با لبخند بگو: پس من خیلی آدم خوش شانسی هستم که تو رو به چنگ آوردم !
۳۷-اگه گفت: تو زشتی !بگو عوضش تو خوشگلی!
۳۸-اگه بازم گفت :توزشتی بهش بگو: زیبایی مرد درعقل اونه !
۳۹-اگه گفت :طلاق می خوام!حتماً به مشاور مراجعه کن !
۴۰-دلآرامی که داری دل در او بند !
دگر چشم از همه عالم فروبند
منبع:نشریه راه کمال،شماره ۳۳

مطالب مشابه