آنچه زنان ازشوهران خود انتظار دارند

آنچه زنان ازشوهران خود انتظار دارند

نویسنده:مهندس گلین شیرزاد

قابل توجه آقایان!

گوش دادن دقیق بدون هیچ قضاوت اولیه و سطحی و استدلال :
اغلب برای یک مرد بسیار سخت است که با همسرخود به گفت و گو بنشیند بدون آنکه با کلمات متعددی که همسرش برای بیان احساسات درونی خود استفاده می کند مشکلی نداشته باشد.اگریک مرد بتواند به طور دقیق به کلماتی که همسرش به کار می برد فقط گوش فرا دهد و فعالانه معنای واقعی مستتردراین پیام ها را پیگیری کند حتماً این کار را خواهد کرد اما متاسفانه یک مرد به ندرت قادر به انجام آن است!
زمانی که مثلاً یک زن به همسرخود می گوید:«تو همیشه این کار را می کنی»یا « تو هیچ وقت آن کار را انجام نمی دهی» به طورحتم مرد درمقام موضع گیری خواهد گفت:«من هرگز آن را انجام نمی دهم!»یا « یعنی من تا حالا آن کار را انجام نداده ام!»و یا در هر صورت برای اثبات اشتباه بودن ادعای همسرخود،به تجزیه و تحلیل موضوع و بیان استدلال های خود می پردازد،اما درچنین مواقعی اگر مرد دست از توجیه عملکرد خود بردارد و برداشت های شخصی خود از کلمات همسرش را متوقف کند ،به راحتی می تواند به اصل موضوع راه یابد. یک راه این است که اظهارات همسرخود را به طرز دیگری بیان کند تا موضوع برایش کاملاً تفهیم گردد: مثلاً بگوید:«آیا درست فهمیدم؛منظورتو از بیان این عبارات این است که … یا « چیزی که من از حرف های تو متوجه شدم این است که ….»در واقع در یک رابطه دو طرفه مهم است که به معنی اصلی کلمات که در پشت آن ها پنهان است توجه کنیم.

اعتراف به اشتباه :

همسران و کودکان زیادی هستند که به دلیل عدم اعتراف پدر یا همسرخود به اشتباهاتشان،روابط خانوادگی شان با آن ها ضعیف شده است.البته گاهی از نظر آقایان اعتراف به اشتباه نشانه ضعف است که البته اصلاً درست نیست بلکه پذیرفتن اشتباه نشانه تواضع است و نتایج مثبتی خواهد داشت زمانی که یک مرد اقرار می کند که با رفتاراشتباهش به همسرش صدمه زده است همسرش از اینکه درک شده است احساس بهتری خواهد داشت و این نشان دهنده ذکاوت و دانایی یک مرد است .

زمانی که همسرتان تغییرات شمارا باور نمی کند صبورباشید:

وقتی شما پس از کشمکش ها و تنش ها، تصمیم می گیرید در درون خودتان تغییراتی ایجاد کنید تا مثلاً به همسرتان نشان دهید که او فرد اول زندگی شماست ولی او این تغییرات را باور نمی کند بایداین فرصت را به همسرتان بدهید که تغییرات شما را ببیند و باورکند.احترامی که همسرتان برای شما قائل است یک شبه از دست نرفته است ، همان طور که یک روزه به دست نیامده بود. شما باید به همسرخود نشان دهید که برای شما مهم نیست چقدر طول می کشد تا او شما را باورکند ،بلکه برای شما مهم این است که دوباره احترام او را به خود جلب کنید.
منبع :مایوکلینیک
منبع:نشریه راه کمال،شماره ۳۳

مطالب مشابه