فاطمه (س) در جبهه

فاطمه (س) در جبهه

سال پنجم هجرت بود، پيامبر (ص) براي جلوگيري از سپاه دشمن ، به مسلمانان دستور حفر خندق را داد، و خود نيز با آن ها آماده ساختن چنين سنگر بزرگي گرديد، در اين هنگام به قدري شرائط سخت بود كه گاهي مسلمانان ، از جمله شخص پيامبر (ص) چند روز گرسنه مي ماندند. روزي فاطمه (س) پاره ناني تهيه كرد، و خود را به جبهه رسانيده و نزد رسول خدا (ص) آمد و آنرا به پيامبر (ص) داد. پيامبر (ص) فرمود: اين پاره نان از كجا بدست آمده است ؟
فاطمه (س) عرض كرد: اين پاره نان قسمتي از قرص نان است كه آن را براي حسن و حسين (ع) پخته بودم ، كه اين قسمت را براي شما آوردم . پيامبر (ص) فرمود: فاطمه جانم ! بدان كه اين پاره نان نخستين لقمه اي است كه پدرت پس از سه روز گرسنگي ، به دهانش مي گذارد.
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه