اجر راهنمایی

اجر راهنمایی

به نقل علي (عليه السلام) روزي زني به حضور حضرت زهرا (عليهاالسلام) رسيد و عرض كرد: مادر ناتواني دارم كه درباره نماز مسائلي را نمي داند، مرا نزد شما فرستاده تا آن مسائل را بپرسم ، سوالات او به ده سوال رسيد. و از بسياري سوال شرمنده شد و عرض كرد: اي دختر رسول خدا، بيش از اين به شما زحمت نمي دهم . حضرت فاطمه (عليهاالسلام) فرمود: آنچه را نمي داني بپرس ، آيا كسي را سراغ داري كه در برابر صد هزار مثقال طلا اجير شود كه يك روز بار سنگيني را از زمين به بالاي بام ببرد و اظهار خستگي كند؟ او عرض كرد: نه . زهراي اطهر (عليهاالسلام) فرمود: من نيز اجير شده ام در برابر هر مساله اي كه به تو پاسخ دهم مزدي بگيرم كه اگر بين زمين تا عرش را پر از مرواريد كنند، باز آن مزد بيشتر است ، بنابراين من سزاوارتر از آن اجيرم كه اظهار خستگي نكنم ، من از پدرم شنيدم كه فرمود: علماي شيعه ما وقتي در قيامت محشور مي شوند، بقدر علمشان و بقدر تلاشي كه در ارشاد مردم كرده اند به آنها خلعت و جايزه مي دهند…
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه