پرهیز زن و شوهر از جر و بحث

پرهیز زن و شوهر از جر و بحث

مؤلف: جان گری
مترجم: سید رضا نیازی

درست به همان شکل که برقراری ارتباط مهمترین عنصر در هر رابطه است، جر و بحث نیز می تواند مخربترین عنصر در این زمینه به شمار رود. چون هر چه ما به یک نفر نزدیک تر شویم، امکان دلخور کردن یا دلخور شدن آسانتر می شود.
وقتی زن و شوهر ارتباط عاطفی عمیقی ندارند در زمان جر و بحث و مشاجره بیطرفانه تر به موضوع می نگرند اما وقتی ارتباط عاطفی با یکدیگر برقرار کنند، رفتار یکدیگر را به دل می گیرند.
راهنمایی کلی: هیچ گاه با هم جر و بحث نکنید. در عوض می توانید به ابزار نظرات موافق و مخالف بپردازید در مورد خواسته های خود به گفت و گو بپردازید و از جر و بحث بپرهیزید.
برخی زوجها مرتبا با هم دعوا و مرافه دارند و این موجب از بین رفتن عشق در میان آنها می شود برخی دیگر برای جلوگیری از جر و بحث احساسات صادقانه و پاک خود را سرکوب می کنند در نتیجه از دست یافتن به احساسات عاشقانه نیز باز می مانند، بهترین کار آن است که زن و شوهر میان این دو حالت موازنه ایجاد کنند.
بدون آگاهی از تفاوت میان زن و مرد به راحتی امکان جر و بحث وجود دارد، این کار موجب ناراحتی و رنجش خود و نیز شریک زندگی مان می شود. رمز و راز جلوگیری از این گونه جر و بحث ها برقراری ارتباط محترمانه و عاشقانه است.
زن و شوهر می توانند بدون غرض با هم جر و بحث کنند اما آنها ندانسته موجب ناراحتی و رنجش یکدیگر می شوند، آنها از قبول یا درک نظرات شریک زندگی خویش خودداری می کنند آن هم به دلیل آشنا نبودن با نحوه برخورد با مسائل، زن و شوهر زمانی می توانند به جر و بحث خود پایان دهند که بتوانند نظر و دیدگاه خود را چنان بسط و گسترش دهند که نظر و دیدگاه همسرش را نیز دربرگیرد و شامل شود البته این امر مستلزم آن است که مرد احساس کند مورد احترام قرار گرفته، اگر نگرش محبت آمیز به یکدیگر نداشته باشند عزت نفس جریحه دار می شود.
بیشتر زن و شوهرها وقتی درباره موضوعی با یکدیگر به جر و بحث می پردازند، پس از مدت کوتاهی جر و بحث آنها نه درباره آن موضوع، بلکه درباره نحوه ای که با یکدیگر به جر و بحث پرداخته بالا می گیرد.
هر چه قدر بیشتر با یک نفر صمیمی باشیم امکان این که نسبت به احساسات منفی او واکنش نشان دهیم بیشتر است و به همین ترتیب، گوش دادن به نظرات او مشکل می شود، برای حمایت و دفاع از نظرات و احساسات خویش، در قبال بی اعتنایی یا مخالفت او از خود مقاومت نشان می دهیم، حتی اگر هم با نظرات او موافق باشیم سعی می کنیم با لجاجت به جرو و بحث با او بپردازیم. در واقع این نحوه بیان ماست که موجب ناراحتی می شود نه آنچه را که می گوییم.
وقتی مردی با اعتراض رو به رو می شود، تلاش می کند خود را حق به جانب بگیرد و فراموش می کند که خود را با محبت جلوه دهد و خود به خود از توجه و احترام و اطمینان خاطر بخشیدن او در هنگام برقراری ارتباط کاسته می شود او از رفتار حاکی از بی اعتنایی و رنجش آگاه نیست در چنان شرایطی یک مخالفت ساده در حکم حمله به زن است و یک خواهش و درخواست جنبه فرمان و دستور پیدا می کند. طبیعی است که زن نسبت به این شیوه دلسرد کننده مقاومت نشان می دهد حتی درزمانیکه گفته های شوهرش را قبول دارد.
اما مرد به اشتباه تصور می کند که همسرش نسبت به نظرات او مقاومت می نماید در صورتیکه شیوه بیان عاری از محبت و دلسردکننده اوست که موجب ناراحتی همسرش می شود وقتی زن حس می کند که مورد اعتراض قرار گرفته، برخلاف مرد، خود به خود لحن گفتارش حاکی از بی اعتمادی و بی اعتنایی است این نوع بی اعتنایی بویژه در زمانیکه مرد ارتباطی عاطفی با او برقرار کرده بسیار برای مرد ناراحت کننده است.
زن ابتدا با مطرح کردن احساسات منفی و ناخوشایند خویش در مورد نحوه رفتار شوهرش و سپس با ارایه توصیه هایی ناخواسته، جر و بحث را آغاز می کند و آن را شدت می بخشد. وقتی زن نمی فهمد و احساسات ناخوشایند خو را با پیامهایی حاکی از اعتماد و اطمینان به شوهرش منتقل نمی کند شوهرش به گونه ای منفی واکنش نشان می دهد و زن گیج و مبهوت می ماند زن نمی داند که بی اعتمادی او تا چه اندازه ای برای شوهرش ناراحت کننده است.
«برای جلوگیری و پرهیز از جر و بحث باید این نکته را به یاد بسپاریم که همسرمان با آنچه می گوییم مخالفتی ندارد بلکه با نحوه بیان گفته هایمان اعتراض دارد»
برای جر و بحث کردن به دو نفر نیاز است اما برای پایان دادن به آن یک نفر کافی است بهترین راه توقف جر و بحث سکوت کردن است، سعی کنید مدتی حرف نزنید به نحوه ارتباط برقرار کردن با همسرتان توجه کنید بفهمید که چگونه نیاز او را برآورده نمی کنید. پس از مدت کوتاهی دوباره شروع به صحبت کنید اما این بار به گونه ای محبت آمیز و محترمانه باشد سکوت به ما خونسردی و آرامش می بخشد، پیش از برقراری مجدد ارتباط، افکار خویش را متمرکز کنیم.
– چهار روش برای جلوگیری از ناراحتی در هنگام جر و بحث که این روشها فایده ای کوتاه مدت دارد ولی در درازمدت پیامدهای زیانباری دارد:
۱- جنگ و دعوا: وقتی گفت و گوی میان زن و شوهر عاری از محبت و حمایت است برخی به طور غریزی شروع به جنگ و دعوا می کنند شعار آنها این است «بهترین دفاع، هجومی همه جانبه است. » انگیزه درونی هم عقب نشینی طرف مقابل و احساس پیروز شدن است در صورتیکه در واقع شکست خورده اند. وقتی زن و شوهر با هم دعوا می کنند به تدریج نمی توانند احساسات قلبی خود را به یکدیگر ابراز کنند و آسیب پذیر می شوند زن آماده می شود از خودش دفاع کند و مرد از توجه به همسرش سرباز می زند کم کم صمیمیتی را که در آغاز رابطه زناشویی از آنان بهره مند بودند از کف می دهند.
۲- فرار: این روش نیز از مردها نشأت می گیرد. مردها برای پرهیز از رویارویی به درون غار تنهایی خود باز می گردند و هرگز بیرون نمی آیند این روش همانند روشی نیست که طی آن مرد سکوت می کند و سپس وارد گفت و گو می شود و با حالتی بسیار محبت آمیز به حل و فصل می پردازد خیر، روش اخیر مرد شبیه جنگ سرد است آنها از محبت کردن خودداری می کنند و به همین دلیل مشکل حل نمی شود.
عده ای از زن و شوهرها به جای جر و بحث به سادگی از صحبت درباره موارد اختلافشان خودداری می کنند این شیوه رسیدن به خواسته ها در واقع دریغ داشتن عشق از همسر و تنبیه اوست. مردها در واقع به گونه ای غیرمستقیم و با محروم کردن همسرشان از عشق و محبتی که شایسته آن است، احساسات او را مورد هجوم قرار می دهند و با دریغ داشتن عشق و محبت شریک زندگی اطمینان می یابد که باید کمتر ابراز محبت و علاقه نماید فایده چنین روشی در کوتاه مدت آرامش و هماهنگی است اما اگر در مورد مسائل و مشکلات گفت و گویی میان زن و شوهر صورت نگیرد و به احساسات یکدیگر گوش نکنند ناراحتی و رنجش ظهور پیدا می کند در دراز مدت از احساسات عاشقانه و دلسوزانه ای که موجب نزدیکی آنها شده بود محروم می شوند و معمولا با کار زیادی یا پرخوری و یا عادات دیگر احساسات خود را بی اثر می نمایند.
۳- ظاهر فریبی: زنان برای پرهیز از رویارویی و جر و بحث وانمود می کنند که همه چیز مرتب است و مشکلی وجود ندارد اما چنین زنانی اغلب رنجور و ناراحت هستند آنها خواسته های همسرشان را برآورده می سازند اما در قبال آن چیزی عایدشان نمی شود این ناراحتی مانع از اظهار عشق و محبت است زن برای جلوگیری از بروز دردسر و مشکل امکان دارد حتی خودش را به نادانی بزند و فکر کند که همه چیز مرتب و بدون اشکال است در صورتیکه واقعا اینطور نیست او از خود گذشتگی نشان می دهد و یا منکر خواسته ها و احساسات و نیازهای خویش می شود تنها به این دلیل که از بروز اختلاف و جر و بحث خودداری نماید.
۴- تسلیم شدن: زن به جای بحث کردن تسلیم می شود او تمام تقصیر را به گردن می گیرد در کوتاه مدت آنها رابطه ای بسیار محبت آمیز برخوردار می شوند اما سرانجام احساس می کنند با یکدیگر بیگانه اند.
انکار نمودن احساسات به هر شکلی دردناک و ناراحت کننده است زیرا زنان به اندازه کافی خودشان را منکر می شوند آنان می کوشند تا از سوی دیگران مورد محبت قرار گیرند، در واقع زنان در این روش خود را تسلیم خویشتن می کنند نه دیگران، این افراد برای راضی نگه داشتن شریک زندگی به خواسته های او توجه می کنند و خود را در قالب خواسته های او قرار می دهند و احساسات خود را منکر می شوند و سرانجام شاد و سرحال نیستند و افسرده می شوند.
افراد ممکن است هر کدام از این چهار روش را در زندگی خود به کار برده و گاهی از یکی به دیگری سوق دهند این روشها مفید نیستند روشن مفید آن است که: تفاوت میان گفت و گو با جر و بحث را بشناسیم و با سکوت از ادامه بحث جلوگیری کنیم لحظه ای ساکت بمانید تا آرامش و خونسردی خود را حفظ نمایید و بعد دوباره به گفت و گو بپردازید. آگاهی و توجه خود را به جنس مخالف افزایش دهید و بر مهارت خود در برقراری ارتباط بیفزایید و بتدریج دریابید که از جر و بحث و دعوا خودداری کنید.

چرا جر و بحث می کنیم؟
زن و مرد در مورد مسائل مالی، فرزند، و … تصمیم گیری و برنامه ریزی با هم بحث می کنند اما این گفت و گوها فقط به یک دلیل به جر و بحث شدید می انجامد، این دلیل که احساس می کنیم مورد مهر و محبت قرار نگرفته ایم، در این زمان به درد عاطفی دچار می شویم و در این مرحله مشکل است که بتوانیم محبت خود را ابراز کنیم.
هر چه مرد با همسرش صمیمی تر باشد حل و فصل اختلافات و تفاوتها دشوارتر است، وقتی مرد کاری را انجام داده که همسرش از آن راضی نیست مرد احساس نارضایتی همسرش را کاملا به دل می گیرد و گمان می کند ک همسرش او را دوست ندارد ولی زمانیکه نیازهای عاطفی مرد برآورده شود به بهترین شکل می تواند به حل و فصل اختلافات و تفاوتها بپردازد اما مردی که از عشق بهره نبرده و محروم مانده حالت دفاعی به خود می گیرد و چهره عبوس خود را نشان می دهد و به طور غریزی شمشیر از نیام بیرون می کشد.

دلایل پنهانی جر و بحث مردها:
۱- وقتی همسرشان از ایشان ناراحت می شود احساس می کنند از ایشان انتقاد می کنند و به آنها بی اعتنایند و قبولشان ندارند.
۲- وقتی زن به آنها می گوید چه کار کنند احساس می کنند مثل یک بچه به آنها نگاه می شود و تمجید و تقدیر نمی شود.
۳- وقتی زن، مرد را دلیل ناراحتی اش می پندارد.
۴- وقتی زن از مرد ناراحت می شود، مرد احساس می کند به او اعتماد ندارد و یا درکش نمی کند.
۵- وقتی زن احساس می کند زیاد از خود مایه گذاشته ولی از او قدردانی نمی شود و گله مند می شود مرد هم این حس به وی دست می دهد که کسی قدر کارهای او را ندارد.
۶- احساس نگرانی زن نسبت به مسائل ناخوشایندی که ممکن است رخ دهد و ایجاد تصور بی اعتمادی در مرد.
۷- درخواست زن از مرد نسبت به اینکه به درخواست و صحبت او عمل کند و مرد احساس می کند که مورد قبول یا توجه او نیست.
۸- وقتی زن انتظار دارد آنچه را که در ذهن او می گذرد مرد بفهمد و مرد نمی تواند، احساس نالایق بودن به وی دست می دهد.

نیاز مرد برای پرهیز از جر و بحث:
۱- زن باید شوهرش را همانگونه که هست بپذیرد در غیر این صورت مرد تصور می کند همسرش می خواهد او را تغییر دهد.
۲- زن باید شوهرش را تحسین و تمجید کند تا او احساس حقارت نکند.
۳- زن باید شوهرش را تشویق و دلگرم کند تا او احساس تسلیم شدن و ناتوانی نکند.
۴- زن باید از شوهرش قدردانی کند تا مرد خود را سرزنش و ضعیف نکند و فکر نکند مورد بی اعتنایی قرار گرفته .
۵- زن باید به شوهر اعتماد داشته باشد و از کارهایی که برای امنیت و آسایش او انجام می دهد قدردانی کند در غیر اینصورت مرد خودش را مسئول اضطراب و نگرانی او می داند.
۶- زن باید شوهرش را بپذیرد، به او اعتماد کند مورد تأیید و پذیرش قرار دهد همانگونه که هست قبول کند تا احساس طردشدگی، ناتوانی، شکست و اینکه نمی تواند نیازهای همسرش را برآورده سازد به او دست ندهد هنگامی که نیازهای اولیه عاطفی مرد برآورده می شود، تمایل او جهت پرداختن به جر و بحث های شدید و ناراحت کننده از میان می رود و به خودی خود توانایی پیدا می کند که با توجه و علاقه بیشتری به سخنان همسرش گوش دهد و نیز صحبت کند از این راه می توان به کمک صحبت و گفت و گو توافق به دور از جر و بحث های ناراحت کننده به حل و فصل مشاجرات و اختلاف نظرها و احساسات ناخوشایند و منفی پرداخت.

دلایل پنهانی جر و بحث زنها:
۱- وقتی مرد از اهمیت احساسات یا خواسته های زن می کاهد این احساس به زن دست می دهد که برای شوهرش مهم نیست و به او بی اعتناست.
۲- وقتی زن کارهایی را از مرد درخواست کند و مرد انجام ندهد زن احساس گدایی کردن به او دست می دهد .
۳- وقتی مرد زن را عامل و مقصر ناراحتی خود می داند و زن تصور می کند باید کاملا بی عیب و نقص باشد که مورد محبت مرد قرار گیرد.
۴- وقتی مرد صدایش را بلند می کند، یا برای اینکه ثابت کند حق با اوست توضیحاتی ارائه می دهد زن احساس می کند که مرد به نظر وی بی توجه است.
۵- وقتی زن از مرد در مورد تصمیم هایی که باید بگیرد سؤال کند و مرد جواب نمی دهد و زن تصور می کند سربار اوست .
۶- وقتی مرد به زن می گوید نباید ناراحت یا نگران و عصبانی باشد، زن احساس می کند برای احساسات من اعتباری قائل نیست و از من حمایت نمی کند.

نیاز زن برای پرهیز از جر و بحث:
۱- مرد باید به زن اعتبار بخشد و او را مورد مهر و نوازش قرار دهد تا زن احساس نکند مورد بی اعتنایی قرار گرفته.
۲- مرد باید بداند چرا همسرش ناراحت است و اطمینان خاطر دهد که او را دوست دارد در غیر اینصورت زن احساس امنیت خاطر نمی کند.
۳- مرد باید به احساسات زن بها دهد و به نیاز او جهت کسب اطلاعات بیشتر احترام بگذارد.
۴- مرد باید به همسرش اطمینان خاطر و قوت قلب دهد، اینکه به حرفهای او گوش می دهد و به او توجه دارد.
۵- مرد باید به همسرش احترام بگذارد، احساسات او را معتبر تلقی کند و درک نماید، او را نوازش نماید بویژه در زمانیکه همسرش احساساتش را با او در میان می گذارد. با اینکه تمام این نیازها و احساسات دردناک دارای اعتبار است اما معمولا به طور غیر مستقیم در ارتباطات میان زن و شوهر نمود پیدا نمی کند و در درون روابط شکل می گیرد و در هنگام جر و بحث به اوج خود می رسد گاهی اوقات هم به طور مستقیم عنوان می شود، اما معمولا از راه حرکت صورت و بدن و لحن و کلام نمود پیدا کرده، عنوان می شود. زن و مرد باید یکدیگر را درک کنند و با توجه به حساسیتهای ویژه شان با هم همکاری نمایند و از یکدیگر دلگیر نشوند، شما می توانید از راه برقراری ارتباط به گونه ای که نیازهای عاطفی همسرتان برآورده شود به طرح مشکل واقعی خودش بپردازد.

ترکیب جر و بحث شدید:
۱- زن ناراحتی خود را در مورد موضوعی اظهار می کند. ۲- مرد توضیح می دهد که او نباید در مورد آن موضوع ناراحت باشد . ۳- زن احساس می کند که مرد برای او اعتباری قائل نیست و بیشتر ناراحت می شود و در اینجاست که از بی اعتباری خویش، بیشتر از آن موضوع ناراحت می شود. ۴- مرد از مخالفت همسرش ناراحت می شود او همسرش را عامل ناراحتی خویش برمی شمارد و پیش از آشتی کردن از او می خواهد که عذرخواهی کند .
۵- زن عذرخواهی می کند و از آنچه اتفاق افتاده حیران و مبهوت می شود یا بیشتر ناراحت می گردد و جر و بحث آنها به جنگ و دعوا تبدیل می شود.
راه حل: مرد باید سعی کند زن را عامل ناراحتی خویش در نظر نگیرد، بکوشد بفهمد که چطور او را ناراحت کرده و سعی کند به او نشان دهد که به وی توجه دارد، باید کاری کند که او بداند به او توجه دارد، وقتی زن ناراحت می شود مرد یاد بگیرد اول به حرفهای او گوش کند، بعد به علت ناراحتی او پی ببرد و بعد از آن بگوید «متأسفم از اینکه با گفتن آن حرف تو را ناراحت کردم» نتیجه ی این کار فوری و مشخص است جر و بحث کمتر می شود. مرد بندرت می گوید متأسفم چون این عبارت را بدان معنا می داند که شما کار اشتباهی انجام داده اید، معذرت خواهی می کنید ولی آسانترین راه برای پایان دادن به جر و بحث گفتن متأسفم می باشد. بیشتر جر و بحث ها زمانی شدت می گیرد که مرد احساسات همسرش را بی اعتبار جلوه می دهد و زن نیز به مخالفت با او می پردازد.
شایعترین راهی که مردم جر و بحثی را آغاز می کند بی اعتبار ساختن احساسات یا نظرات همسرش است، مرد متوجه نیست که از این راه تا چه اندازه موجب بی اعتبار شدن همسرش می شود. لفظ «نگران نباش» برای مردان این عبارت دوستانه به نظر می آید اما برای شریک صمیمی زندگی این عبارت آزارنده و دلگیر کننده است. یا مرد کاری را انجام داده که موجب ناراحتی همسرش شده و برای رفع آن به همسرش توضیح دهد که چرا نباید ناراحت باشد و اصلا به این موضوع توجه ندارد که همسرش از رفتار او چنین احساسی می کند که حق ناراحت شدن ندارد و تنها پیامی که زن دریافت می کند این است که همسرش اهمیتی برای احساسات او قایل نیست. مرد با گفتن جملاتی چون «این موضوع چندان مهم نیست» و برای آن مسأله چندین راه حل کاربردی ارایه می دهد و توقع دارد که همسرش آرام بگیرد و خوشحال باشد ولی زن تا زمانیکه شوهرش برای ناراحتی او اعتباری قایل نیست از راه حل او نمی تواند قدردانی کند این کار با اینکه نیازمند تمرین است اما امکان پذیر است.
شایع ترین راهی که زن ندانسته جر و بحث را شروع می کند آن است که احساساتش را به طور مستقیم مطرح نمی کند او به جای آنکه ناراحتی و ناامیدی خود را به طور مستقیم اظهار کند سؤالاتی طعنه آمیز را مطرح می سازد و پیامی حاکی از مخالفت را از روی آگاهی یا ناآگاهی به شوهرش ابلاغ می کند. اما شوهرش فقط آنچه را که او بر زبان می آورد ملاک قرار می دهد زن باید شوهرش را آنگونه که هست تأیید کند حتی اگر با رفتار او موافق نباشد در اینصورت است که شوهرش احساس می کند مورد مهر و محبت او قرار گرفته است. معمولا وقتی زن با رفتار شوهرش موافق نیست و قصد تغییر او را دارد. سعی می کند با او مخالفت نماید. به یقین مواقع زیادی وجود دارد که موافقت زن با مرد با شدت و ضعف همراه است، اما مخالفت کردن موجب ناراحتی و رنجش زیاد مرد می شود. نیاز مردان به تأیید و موافقت چنان زیاد است که بسیاری از آنها خجالت می کشند آنرا بر زبان آورند ممکن است آنها کارهای زیادی انجام دهند که از آن طریق ثابت کنند برای این موضوع «تأیید و موافقت» چندان اهمیتی قایل نیستند. اما چرا آنها وقتی مخالفت همسرشان را مشاهده می کنند بی درنگ حالت تدافعی به خود می گیرند و دلسرد می شوند و از او فاصله می گیرند زیرا دست نیافتن به نیازهایشان موجب ناراحتی و رنجش آنها می شود.
در برخورد با مردی که هیچ دلیل دوستی برای رفتار خود ندارد زن می تواند موافقت چندانی با او نداشته باشد و همانند روزهای اول روابط زناشویی خویش مهر تأیید به کارها و رفتار همسرش نزند، زن باید این نکته را به یاد داشته باشد که هنوز می تواند با وجود عدم توافق با همسرش او را تأیید نماید.
دو مشکل عمده ای که جر و بحث از آن ناشی می شود عبارتند از ۱- مرد احساس می کند که همسرش مخالف نظر اوست ۲- اینکه زن مخالف نحوه ای است که مرد با او صحبت می کند.
اغلب زن مخالف نظر شوهرش است به دلیل اینکه شوهرش برای نظرات او اعتبار و اهمیتی قائل نیست و یا از روی بی اعتنایی با او صحبت می کند. وقتی زن و مرد یاد بگیرند که با یکدیگر توافق داشته باشند و نظرات یکدیگر را معتبر بشمارند دیگر مجبور نمی شوند با هم جر و بحث کنند آنها می توانند درباره تفاوتهای یکدیگر با هم گفت و گو و مذاکره نمایند.
در موارد بسیاری می توان اختلاف نظرها را حل کرد بدون آنکه به جر و بحث و دعوا تبدیل شود، مرد و زن می توانند از یکدیگر حمایت کنند در مواردی چون ۱- دیر آمدن مرد به منزل ۲- وقتی چیزی را فراموش کند ۳-وقتی مرد از غار تنهایی خویش باز می گردد ۴- وقتی مرد همسرش را ناامید کند ۵- وقتی مرد احساسات همسرش را محترم نمی شمارد و او را می رنجاند ۶- وقتی مرد عجول است و زن با این کار مخالف است ۷- وقتی زن احساس کند شوهرش به حرفهای او اهمیت نمی دهد. در روابط زناشویی گاهی دشواریهایی بروز پیدا می کند در این لحظات دشوار مهمترین کار تلاش به منظور برقراری ارتباطی توأم با عشق و احترام و رضایت است و باید این نکته را بپذیریم و درک کنیم و شریک زندگی مان همیشه فردی کامل نیست وقتی یاد بگیریم که در هنگام بروز رنجش مختصر به گونه ای موفق واکنش نشان دهیم می توانیم در هنگام روبه رو شدن با اختلافات مهمتر راحت تر با آن کنار بیاییم.
وقتی از همسر خود دلگیر نیستید وقتی را به این کار اختصاص دهید تا پی ببرید که چه مطالبی برای همسرتان بیشترین اثر را دارد و نیز در مورد مطالبی که بر روی شما بسیار تأثیر گذار است با همسرتان صحبت کنید وقتی زن و شوهر نسبت به گفته هایی که در مورد آن با هم از پیش موافق بوده اند سازش داشته باشند تا حد زیادی می توانند در هنگام بروز اختلاف و درگیری تنش موجود را خنثی کنند.
منبع: مردان مریخی – زنان ونوسی

مطالب مشابه