پرهيز زن و شوهر از جر و بحث

پرهيز زن و شوهر از جر و بحث

مؤلف: جان گري
مترجم: سيد رضا نيازي

درست به همان شکل که برقراري ارتباط مهمترين عنصر در هر رابطه است، جر و بحث نيز مي تواند مخربترين عنصر در اين زمينه به شمار رود. چون هر چه ما به يک نفر نزديک تر شويم، امکان دلخور کردن يا دلخور شدن آسانتر مي شود.
وقتي زن و شوهر ارتباط عاطفي عميقي ندارند در زمان جر و بحث و مشاجره بيطرفانه تر به موضوع مي نگرند اما وقتي ارتباط عاطفي با يکديگر برقرار کنند، رفتار يکديگر را به دل مي گيرند.
راهنمايي کلي: هيچ گاه با هم جر و بحث نکنيد. در عوض مي توانيد به ابزار نظرات موافق و مخالف بپردازيد در مورد خواسته هاي خود به گفت و گو بپردازيد و از جر و بحث بپرهيزيد.
برخي زوجها مرتبا با هم دعوا و مرافه دارند و اين موجب از بين رفتن عشق در ميان آنها مي شود برخي ديگر براي جلوگيري از جر و بحث احساسات صادقانه و پاک خود را سرکوب مي کنند در نتيجه از دست يافتن به احساسات عاشقانه نيز باز مي مانند، بهترين کار آن است که زن و شوهر ميان اين دو حالت موازنه ايجاد کنند.
بدون آگاهي از تفاوت ميان زن و مرد به راحتي امکان جر و بحث وجود دارد، اين کار موجب ناراحتي و رنجش خود و نيز شريک زندگي مان مي شود. رمز و راز جلوگيري از اين گونه جر و بحث ها برقراري ارتباط محترمانه و عاشقانه است.
زن و شوهر مي توانند بدون غرض با هم جر و بحث کنند اما آنها ندانسته موجب ناراحتي و رنجش يکديگر مي شوند، آنها از قبول يا درک نظرات شريک زندگي خويش خودداري مي کنند آن هم به دليل آشنا نبودن با نحوه برخورد با مسائل، زن و شوهر زماني مي توانند به جر و بحث خود پايان دهند که بتوانند نظر و ديدگاه خود را چنان بسط و گسترش دهند که نظر و ديدگاه همسرش را نيز دربرگيرد و شامل شود البته اين امر مستلزم آن است که مرد احساس کند مورد احترام قرار گرفته، اگر نگرش محبت آميز به يکديگر نداشته باشند عزت نفس جريحه دار مي شود.
بيشتر زن و شوهرها وقتي درباره موضوعي با يکديگر به جر و بحث مي پردازند، پس از مدت کوتاهي جر و بحث آنها نه درباره آن موضوع، بلکه درباره نحوه اي که با يکديگر به جر و بحث پرداخته بالا مي گيرد.
هر چه قدر بيشتر با يک نفر صميمي باشيم امکان اين که نسبت به احساسات منفي او واکنش نشان دهيم بيشتر است و به همين ترتيب، گوش دادن به نظرات او مشکل مي شود، براي حمايت و دفاع از نظرات و احساسات خويش، در قبال بي اعتنايي يا مخالفت او از خود مقاومت نشان مي دهيم، حتي اگر هم با نظرات او موافق باشيم سعي مي کنيم با لجاجت به جرو و بحث با او بپردازيم. در واقع اين نحوه بيان ماست که موجب ناراحتي مي شود نه آنچه را که مي گوييم.
وقتي مردي با اعتراض رو به رو مي شود، تلاش مي کند خود را حق به جانب بگيرد و فراموش مي کند که خود را با محبت جلوه دهد و خود به خود از توجه و احترام و اطمينان خاطر بخشيدن او در هنگام برقراري ارتباط کاسته مي شود او از رفتار حاکي از بي اعتنايي و رنجش آگاه نيست در چنان شرايطي يک مخالفت ساده در حکم حمله به زن است و يک خواهش و درخواست جنبه فرمان و دستور پيدا مي کند. طبيعي است که زن نسبت به اين شيوه دلسرد کننده مقاومت نشان مي دهد حتي درزمانيکه گفته هاي شوهرش را قبول دارد.
اما مرد به اشتباه تصور مي کند که همسرش نسبت به نظرات او مقاومت مي نمايد در صورتيکه شيوه بيان عاري از محبت و دلسردکننده اوست که موجب ناراحتي همسرش مي شود وقتي زن حس مي کند که مورد اعتراض قرار گرفته، برخلاف مرد، خود به خود لحن گفتارش حاکي از بي اعتمادي و بي اعتنايي است اين نوع بي اعتنايي بويژه در زمانيکه مرد ارتباطي عاطفي با او برقرار کرده بسيار براي مرد ناراحت کننده است.
زن ابتدا با مطرح کردن احساسات منفي و ناخوشايند خويش در مورد نحوه رفتار شوهرش و سپس با ارايه توصيه هايي ناخواسته، جر و بحث را آغاز مي کند و آن را شدت مي بخشد. وقتي زن نمي فهمد و احساسات ناخوشايند خو را با پيامهايي حاکي از اعتماد و اطمينان به شوهرش منتقل نمي کند شوهرش به گونه اي منفي واکنش نشان مي دهد و زن گيج و مبهوت مي ماند زن نمي داند که بي اعتمادي او تا چه اندازه اي براي شوهرش ناراحت کننده است.
«براي جلوگيري و پرهيز از جر و بحث بايد اين نکته را به ياد بسپاريم که همسرمان با آنچه مي گوييم مخالفتي ندارد بلکه با نحوه بيان گفته هايمان اعتراض دارد»
براي جر و بحث کردن به دو نفر نياز است اما براي پايان دادن به آن يک نفر کافي است بهترين راه توقف جر و بحث سکوت کردن است، سعي کنيد مدتي حرف نزنيد به نحوه ارتباط برقرار کردن با همسرتان توجه کنيد بفهميد که چگونه نياز او را برآورده نمي کنيد. پس از مدت کوتاهي دوباره شروع به صحبت کنيد اما اين بار به گونه اي محبت آميز و محترمانه باشد سکوت به ما خونسردي و آرامش مي بخشد، پيش از برقراري مجدد ارتباط، افکار خويش را متمرکز کنيم.
– چهار روش براي جلوگيري از ناراحتي در هنگام جر و بحث که اين روشها فايده اي کوتاه مدت دارد ولي در درازمدت پيامدهاي زيانباري دارد:
1- جنگ و دعوا: وقتي گفت و گوي ميان زن و شوهر عاري از محبت و حمايت است برخي به طور غريزي شروع به جنگ و دعوا مي کنند شعار آنها اين است «بهترين دفاع، هجومي همه جانبه است. » انگيزه دروني هم عقب نشيني طرف مقابل و احساس پيروز شدن است در صورتيکه در واقع شکست خورده اند. وقتي زن و شوهر با هم دعوا مي کنند به تدريج نمي توانند احساسات قلبي خود را به يکديگر ابراز کنند و آسيب پذير مي شوند زن آماده مي شود از خودش دفاع کند و مرد از توجه به همسرش سرباز مي زند کم کم صميميتي را که در آغاز رابطه زناشويي از آنان بهره مند بودند از کف مي دهند.
2- فرار: اين روش نيز از مردها نشأت مي گيرد. مردها براي پرهيز از رويارويي به درون غار تنهايي خود باز مي گردند و هرگز بيرون نمي آيند اين روش همانند روشي نيست که طي آن مرد سکوت مي کند و سپس وارد گفت و گو مي شود و با حالتي بسيار محبت آميز به حل و فصل مي پردازد خير، روش اخير مرد شبيه جنگ سرد است آنها از محبت کردن خودداري مي کنند و به همين دليل مشکل حل نمي شود.
عده اي از زن و شوهرها به جاي جر و بحث به سادگي از صحبت درباره موارد اختلافشان خودداري مي کنند اين شيوه رسيدن به خواسته ها در واقع دريغ داشتن عشق از همسر و تنبيه اوست. مردها در واقع به گونه اي غيرمستقيم و با محروم کردن همسرشان از عشق و محبتي که شايسته آن است، احساسات او را مورد هجوم قرار مي دهند و با دريغ داشتن عشق و محبت شريک زندگي اطمينان مي يابد که بايد کمتر ابراز محبت و علاقه نمايد فايده چنين روشي در کوتاه مدت آرامش و هماهنگي است اما اگر در مورد مسائل و مشکلات گفت و گويي ميان زن و شوهر صورت نگيرد و به احساسات يکديگر گوش نکنند ناراحتي و رنجش ظهور پيدا مي کند در دراز مدت از احساسات عاشقانه و دلسوزانه اي که موجب نزديکي آنها شده بود محروم مي شوند و معمولا با کار زيادي يا پرخوري و يا عادات ديگر احساسات خود را بي اثر مي نمايند.
3- ظاهر فريبي: زنان براي پرهيز از رويارويي و جر و بحث وانمود مي کنند که همه چيز مرتب است و مشکلي وجود ندارد اما چنين زناني اغلب رنجور و ناراحت هستند آنها خواسته هاي همسرشان را برآورده مي سازند اما در قبال آن چيزي عايدشان نمي شود اين ناراحتي مانع از اظهار عشق و محبت است زن براي جلوگيري از بروز دردسر و مشکل امکان دارد حتي خودش را به ناداني بزند و فکر کند که همه چيز مرتب و بدون اشکال است در صورتيکه واقعا اينطور نيست او از خود گذشتگي نشان مي دهد و يا منکر خواسته ها و احساسات و نيازهاي خويش مي شود تنها به اين دليل که از بروز اختلاف و جر و بحث خودداري نمايد.
4- تسليم شدن: زن به جاي بحث کردن تسليم مي شود او تمام تقصير را به گردن مي گيرد در کوتاه مدت آنها رابطه اي بسيار محبت آميز برخوردار مي شوند اما سرانجام احساس مي کنند با يکديگر بيگانه اند.
انکار نمودن احساسات به هر شکلي دردناک و ناراحت کننده است زيرا زنان به اندازه کافي خودشان را منکر مي شوند آنان مي کوشند تا از سوي ديگران مورد محبت قرار گيرند، در واقع زنان در اين روش خود را تسليم خويشتن مي کنند نه ديگران، اين افراد براي راضي نگه داشتن شريک زندگي به خواسته هاي او توجه مي کنند و خود را در قالب خواسته هاي او قرار مي دهند و احساسات خود را منکر مي شوند و سرانجام شاد و سرحال نيستند و افسرده مي شوند.
افراد ممکن است هر کدام از اين چهار روش را در زندگي خود به کار برده و گاهي از يکي به ديگري سوق دهند اين روشها مفيد نيستند روشن مفيد آن است که: تفاوت ميان گفت و گو با جر و بحث را بشناسيم و با سکوت از ادامه بحث جلوگيري کنيم لحظه اي ساکت بمانيد تا آرامش و خونسردي خود را حفظ نماييد و بعد دوباره به گفت و گو بپردازيد. آگاهي و توجه خود را به جنس مخالف افزايش دهيد و بر مهارت خود در برقراري ارتباط بيفزاييد و بتدريج دريابيد که از جر و بحث و دعوا خودداري کنيد.

چرا جر و بحث مي کنيم؟
زن و مرد در مورد مسائل مالي، فرزند، و … تصميم گيري و برنامه ريزي با هم بحث مي کنند اما اين گفت و گوها فقط به يک دليل به جر و بحث شديد مي انجامد، اين دليل که احساس مي کنيم مورد مهر و محبت قرار نگرفته ايم، در اين زمان به درد عاطفي دچار مي شويم و در اين مرحله مشکل است که بتوانيم محبت خود را ابراز کنيم.
هر چه مرد با همسرش صميمي تر باشد حل و فصل اختلافات و تفاوتها دشوارتر است، وقتي مرد کاري را انجام داده که همسرش از آن راضي نيست مرد احساس نارضايتي همسرش را کاملا به دل مي گيرد و گمان مي کند ک همسرش او را دوست ندارد ولي زمانيکه نيازهاي عاطفي مرد برآورده شود به بهترين شکل مي تواند به حل و فصل اختلافات و تفاوتها بپردازد اما مردي که از عشق بهره نبرده و محروم مانده حالت دفاعي به خود مي گيرد و چهره عبوس خود را نشان مي دهد و به طور غريزي شمشير از نيام بيرون مي کشد.

دلايل پنهاني جر و بحث مردها:
1- وقتي همسرشان از ايشان ناراحت مي شود احساس مي کنند از ايشان انتقاد مي کنند و به آنها بي اعتنايند و قبولشان ندارند.
2- وقتي زن به آنها مي گويد چه کار کنند احساس مي کنند مثل يک بچه به آنها نگاه مي شود و تمجيد و تقدير نمي شود.
3- وقتي زن، مرد را دليل ناراحتي اش مي پندارد.
4- وقتي زن از مرد ناراحت مي شود، مرد احساس مي کند به او اعتماد ندارد و يا درکش نمي کند.
5- وقتي زن احساس مي کند زياد از خود مايه گذاشته ولي از او قدرداني نمي شود و گله مند مي شود مرد هم اين حس به وي دست مي دهد که کسي قدر کارهاي او را ندارد.
6- احساس نگراني زن نسبت به مسائل ناخوشايندي که ممکن است رخ دهد و ايجاد تصور بي اعتمادي در مرد.
7- درخواست زن از مرد نسبت به اينکه به درخواست و صحبت او عمل کند و مرد احساس مي کند که مورد قبول يا توجه او نيست.
8- وقتي زن انتظار دارد آنچه را که در ذهن او مي گذرد مرد بفهمد و مرد نمي تواند، احساس نالايق بودن به وي دست مي دهد.

نياز مرد براي پرهيز از جر و بحث:
1- زن بايد شوهرش را همانگونه که هست بپذيرد در غير اين صورت مرد تصور مي کند همسرش مي خواهد او را تغيير دهد.
2- زن بايد شوهرش را تحسين و تمجيد کند تا او احساس حقارت نکند.
3- زن بايد شوهرش را تشويق و دلگرم کند تا او احساس تسليم شدن و ناتواني نکند.
4- زن بايد از شوهرش قدرداني کند تا مرد خود را سرزنش و ضعيف نکند و فکر نکند مورد بي اعتنايي قرار گرفته .
5- زن بايد به شوهر اعتماد داشته باشد و از کارهايي که براي امنيت و آسايش او انجام مي دهد قدرداني کند در غير اينصورت مرد خودش را مسئول اضطراب و نگراني او مي داند.
6- زن بايد شوهرش را بپذيرد، به او اعتماد کند مورد تأييد و پذيرش قرار دهد همانگونه که هست قبول کند تا احساس طردشدگي، ناتواني، شکست و اينکه نمي تواند نيازهاي همسرش را برآورده سازد به او دست ندهد هنگامي که نيازهاي اوليه عاطفي مرد برآورده مي شود، تمايل او جهت پرداختن به جر و بحث هاي شديد و ناراحت کننده از ميان مي رود و به خودي خود توانايي پيدا مي کند که با توجه و علاقه بيشتري به سخنان همسرش گوش دهد و نيز صحبت کند از اين راه مي توان به کمک صحبت و گفت و گو توافق به دور از جر و بحث هاي ناراحت کننده به حل و فصل مشاجرات و اختلاف نظرها و احساسات ناخوشايند و منفي پرداخت.

دلايل پنهاني جر و بحث زنها:
1- وقتي مرد از اهميت احساسات يا خواسته هاي زن مي کاهد اين احساس به زن دست مي دهد که براي شوهرش مهم نيست و به او بي اعتناست.
2- وقتي زن کارهايي را از مرد درخواست کند و مرد انجام ندهد زن احساس گدايي کردن به او دست مي دهد .
3- وقتي مرد زن را عامل و مقصر ناراحتي خود مي داند و زن تصور مي کند بايد کاملا بي عيب و نقص باشد که مورد محبت مرد قرار گيرد.
4- وقتي مرد صدايش را بلند مي کند، يا براي اينکه ثابت کند حق با اوست توضيحاتي ارائه مي دهد زن احساس مي کند که مرد به نظر وي بي توجه است.
5- وقتي زن از مرد در مورد تصميم هايي که بايد بگيرد سؤال کند و مرد جواب نمي دهد و زن تصور مي کند سربار اوست .
6- وقتي مرد به زن مي گويد نبايد ناراحت يا نگران و عصباني باشد، زن احساس مي کند براي احساسات من اعتباري قائل نيست و از من حمايت نمي کند.

نياز زن براي پرهيز از جر و بحث:
1- مرد بايد به زن اعتبار بخشد و او را مورد مهر و نوازش قرار دهد تا زن احساس نکند مورد بي اعتنايي قرار گرفته.
2- مرد بايد بداند چرا همسرش ناراحت است و اطمينان خاطر دهد که او را دوست دارد در غير اينصورت زن احساس امنيت خاطر نمي کند.
3- مرد بايد به احساسات زن بها دهد و به نياز او جهت کسب اطلاعات بيشتر احترام بگذارد.
4- مرد بايد به همسرش اطمينان خاطر و قوت قلب دهد، اينکه به حرفهاي او گوش مي دهد و به او توجه دارد.
5- مرد بايد به همسرش احترام بگذارد، احساسات او را معتبر تلقي کند و درک نمايد، او را نوازش نمايد بويژه در زمانيکه همسرش احساساتش را با او در ميان مي گذارد. با اينکه تمام اين نيازها و احساسات دردناک داراي اعتبار است اما معمولا به طور غير مستقيم در ارتباطات ميان زن و شوهر نمود پيدا نمي کند و در درون روابط شکل مي گيرد و در هنگام جر و بحث به اوج خود مي رسد گاهي اوقات هم به طور مستقيم عنوان مي شود، اما معمولا از راه حرکت صورت و بدن و لحن و کلام نمود پيدا کرده، عنوان مي شود. زن و مرد بايد يکديگر را درک کنند و با توجه به حساسيتهاي ويژه شان با هم همکاري نمايند و از يکديگر دلگير نشوند، شما مي توانيد از راه برقراري ارتباط به گونه اي که نيازهاي عاطفي همسرتان برآورده شود به طرح مشکل واقعي خودش بپردازد.

ترکيب جر و بحث شديد:
1- زن ناراحتي خود را در مورد موضوعي اظهار مي کند. 2- مرد توضيح مي دهد که او نبايد در مورد آن موضوع ناراحت باشد . 3- زن احساس مي کند که مرد براي او اعتباري قائل نيست و بيشتر ناراحت مي شود و در اينجاست که از بي اعتباري خويش، بيشتر از آن موضوع ناراحت مي شود. 4- مرد از مخالفت همسرش ناراحت مي شود او همسرش را عامل ناراحتي خويش برمي شمارد و پيش از آشتي کردن از او مي خواهد که عذرخواهي کند .
5- زن عذرخواهي مي کند و از آنچه اتفاق افتاده حيران و مبهوت مي شود يا بيشتر ناراحت مي گردد و جر و بحث آنها به جنگ و دعوا تبديل مي شود.
راه حل: مرد بايد سعي کند زن را عامل ناراحتي خويش در نظر نگيرد، بکوشد بفهمد که چطور او را ناراحت کرده و سعي کند به او نشان دهد که به وي توجه دارد، بايد کاري کند که او بداند به او توجه دارد، وقتي زن ناراحت مي شود مرد ياد بگيرد اول به حرفهاي او گوش کند، بعد به علت ناراحتي او پي ببرد و بعد از آن بگويد «متأسفم از اينکه با گفتن آن حرف تو را ناراحت کردم» نتيجه ي اين کار فوري و مشخص است جر و بحث کمتر مي شود. مرد بندرت مي گويد متأسفم چون اين عبارت را بدان معنا مي داند که شما کار اشتباهي انجام داده ايد، معذرت خواهي مي کنيد ولي آسانترين راه براي پايان دادن به جر و بحث گفتن متأسفم مي باشد. بيشتر جر و بحث ها زماني شدت مي گيرد که مرد احساسات همسرش را بي اعتبار جلوه مي دهد و زن نيز به مخالفت با او مي پردازد.
شايعترين راهي که مردم جر و بحثي را آغاز مي کند بي اعتبار ساختن احساسات يا نظرات همسرش است، مرد متوجه نيست که از اين راه تا چه اندازه موجب بي اعتبار شدن همسرش مي شود. لفظ «نگران نباش» براي مردان اين عبارت دوستانه به نظر مي آيد اما براي شريک صميمي زندگي اين عبارت آزارنده و دلگير کننده است. يا مرد کاري را انجام داده که موجب ناراحتي همسرش شده و براي رفع آن به همسرش توضيح دهد که چرا نبايد ناراحت باشد و اصلا به اين موضوع توجه ندارد که همسرش از رفتار او چنين احساسي مي کند که حق ناراحت شدن ندارد و تنها پيامي که زن دريافت مي کند اين است که همسرش اهميتي براي احساسات او قايل نيست. مرد با گفتن جملاتي چون «اين موضوع چندان مهم نيست» و براي آن مسأله چندين راه حل کاربردي ارايه مي دهد و توقع دارد که همسرش آرام بگيرد و خوشحال باشد ولي زن تا زمانيکه شوهرش براي ناراحتي او اعتباري قايل نيست از راه حل او نمي تواند قدرداني کند اين کار با اينکه نيازمند تمرين است اما امکان پذير است.
شايع ترين راهي که زن ندانسته جر و بحث را شروع مي کند آن است که احساساتش را به طور مستقيم مطرح نمي کند او به جاي آنکه ناراحتي و نااميدي خود را به طور مستقيم اظهار کند سؤالاتي طعنه آميز را مطرح مي سازد و پيامي حاکي از مخالفت را از روي آگاهي يا ناآگاهي به شوهرش ابلاغ مي کند. اما شوهرش فقط آنچه را که او بر زبان مي آورد ملاک قرار مي دهد زن بايد شوهرش را آنگونه که هست تأييد کند حتي اگر با رفتار او موافق نباشد در اينصورت است که شوهرش احساس مي کند مورد مهر و محبت او قرار گرفته است. معمولا وقتي زن با رفتار شوهرش موافق نيست و قصد تغيير او را دارد. سعي مي کند با او مخالفت نمايد. به يقين مواقع زيادي وجود دارد که موافقت زن با مرد با شدت و ضعف همراه است، اما مخالفت کردن موجب ناراحتي و رنجش زياد مرد مي شود. نياز مردان به تأييد و موافقت چنان زياد است که بسياري از آنها خجالت مي کشند آنرا بر زبان آورند ممکن است آنها کارهاي زيادي انجام دهند که از آن طريق ثابت کنند براي اين موضوع «تأييد و موافقت» چندان اهميتي قايل نيستند. اما چرا آنها وقتي مخالفت همسرشان را مشاهده مي کنند بي درنگ حالت تدافعي به خود مي گيرند و دلسرد مي شوند و از او فاصله مي گيرند زيرا دست نيافتن به نيازهايشان موجب ناراحتي و رنجش آنها مي شود.
در برخورد با مردي که هيچ دليل دوستي براي رفتار خود ندارد زن مي تواند موافقت چنداني با او نداشته باشد و همانند روزهاي اول روابط زناشويي خويش مهر تأييد به کارها و رفتار همسرش نزند، زن بايد اين نکته را به ياد داشته باشد که هنوز مي تواند با وجود عدم توافق با همسرش او را تأييد نمايد.
دو مشکل عمده اي که جر و بحث از آن ناشي مي شود عبارتند از 1- مرد احساس مي کند که همسرش مخالف نظر اوست 2- اينکه زن مخالف نحوه اي است که مرد با او صحبت مي کند.
اغلب زن مخالف نظر شوهرش است به دليل اينکه شوهرش براي نظرات او اعتبار و اهميتي قائل نيست و يا از روي بي اعتنايي با او صحبت مي کند. وقتي زن و مرد ياد بگيرند که با يکديگر توافق داشته باشند و نظرات يکديگر را معتبر بشمارند ديگر مجبور نمي شوند با هم جر و بحث کنند آنها مي توانند درباره تفاوتهاي يکديگر با هم گفت و گو و مذاکره نمايند.
در موارد بسياري مي توان اختلاف نظرها را حل کرد بدون آنکه به جر و بحث و دعوا تبديل شود، مرد و زن مي توانند از يکديگر حمايت کنند در مواردي چون 1- دير آمدن مرد به منزل 2- وقتي چيزي را فراموش کند 3-وقتي مرد از غار تنهايي خويش باز مي گردد 4- وقتي مرد همسرش را نااميد کند 5- وقتي مرد احساسات همسرش را محترم نمي شمارد و او را مي رنجاند 6- وقتي مرد عجول است و زن با اين کار مخالف است 7- وقتي زن احساس کند شوهرش به حرفهاي او اهميت نمي دهد. در روابط زناشويي گاهي دشواريهايي بروز پيدا مي کند در اين لحظات دشوار مهمترين کار تلاش به منظور برقراري ارتباطي توأم با عشق و احترام و رضايت است و بايد اين نکته را بپذيريم و درک کنيم و شريک زندگي مان هميشه فردي کامل نيست وقتي ياد بگيريم که در هنگام بروز رنجش مختصر به گونه اي موفق واکنش نشان دهيم مي توانيم در هنگام روبه رو شدن با اختلافات مهمتر راحت تر با آن کنار بياييم.
وقتي از همسر خود دلگير نيستيد وقتي را به اين کار اختصاص دهيد تا پي ببريد که چه مطالبي براي همسرتان بيشترين اثر را دارد و نيز در مورد مطالبي که بر روي شما بسيار تأثير گذار است با همسرتان صحبت کنيد وقتي زن و شوهر نسبت به گفته هايي که در مورد آن با هم از پيش موافق بوده اند سازش داشته باشند تا حد زيادي مي توانند در هنگام بروز اختلاف و درگيري تنش موجود را خنثي کنند.
منبع: مردان مريخي – زنان ونوسي

مطالب مشابه