لزوما لازم نیست با قدرت نمایی و خشونت در محیط خانه به همسر و فرزندان ثابت كرد که ما مرد خانه هستیم

لزوما لازم نیست با قدرت نمایی و خشونت در محیط خانه به همسر و فرزندان ثابت كرد که ما مرد خانه هستیم

آقای محترم
شما لزوما لازم نیست با قدرت نمایی و خشونت در محیط خانه به همسر و فرزندان تان ثابت کنید که مرد خانه هستید . شما می توانید با رعایت اصول ساده ای نه تنها محیط خانه را آرام کنید بلکه اعتبار و مردانگی بیشتری برای خود به ارمغان بیاورید . نکته مهم این است که فراموش نکنید که شما اکنون همسر و شریک زندگی دارید نه آنکه صاحب زن شده اید .
رعایت توصيه هاي زیر بسیار ساده است :
۱ – در مقابل همسر خويش، گرفتاري‎هاي روزانه و حوادث تلخ و ناگوار زندگي را با اخم و چهره عبوس مطرح نكنيد.
۲ – هديه دادن مهر و محبت را زياد مي‎كند؛ به مناسبت‎هاي مختلف براي همسر خود هديه‎اي هرچند كوچك خريداري و با چهره‎اي شاد و خندان به او تقديم كنيد.
۳ – چنانچه كمبودي در منزل مشاهده مي‎شود، باكمال محبت و خوشرويي تذكر دهيد.
۴ – در حضور همسر خود، به هيچ وجه از زنان ديگر تمجيد نكنيد و توانايي‎هاي آنها را به رخ وي نكشيد.
۵ – به بستگان همسر خود مانند: پدر و مادر و سايراقوام وي احترام بگذاريد و براي دعوت آنان به خانه خود قبل از همسر خود اقدام كنيد.
۶ – هيچ وقت از معاشرت همسر خود با بستگان صالحش جلوگيري نكنيد و در معاشرت و ديد و بازديد با بستگان وي پيشقدم باشيد.
۷ – با بستگان خود نزد همسرتان درگوشي و نجوا نكنيد.
۸ – هيچ گاه همسر خود را به ويژه نزد بستگانش تحقير نكنيد؛ توهين و بي احترامي به همسر از صفا و صميميت در زندگي زناشويي مي‎كاهد.
۹ – هيچ‎ گاه خود را برتر از همسر خود معرفي نكنيد. سعي كنيد ” من ” و ” تو ” در زندگي زناشويي نباشد كلمه ” ما ” زندگي را گرم و لذتبخش مي كند.
۱۰ وقتي كه همسر شما عصباني است او را با مهر و محبت آرام كنيد.
۱۱ – براي رفتن به مهماني و گردش سعي كنيد همراه فرزندان و همسر خود باشيد و پيشنهاد همسر خود را در اين مورد به علت كار و خستگي رد نكنيد.
۱۲ – امتيازات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و … فاميل خود را در صورتي كه باهمسر شما فاصله اجتماعي و طبقاتي دارند مطرح نكنيد.
۱۳ – كارهاي همسر خود، هرچند كوچك را تحسين كنيد. تمجيد و ستايش زن به علت روح لطيف و مهرباني كه دارد كليد كاميابي در زندگي زناشويي است.
۱۴ – در قبال همسر خود، در امور مختلف قدرت نمايي نكنيد.
۱۵ – زحمات و هزينه‎هايي را كه براي پذيرايي خويشاوندان همسر خود صرف مي‎كنيد ، هيچ گاه بر زبان نياوريد.
۱۶ – همسر خود را در خانه محصور و محدود نكنيد و وي را از دستيابي به شادي‎ها محروم نسازيد.
۱۷ – شادي و خنده هاي خود را در محل كار خود جا نگذاريد و فراموش نكنيد كه همسر شما درخانه هم نيازمند شادي و خنده هاي شماست.
۱۸ – كمك كردن در انجام كارهاي منزل را فراموش نكنيد و بدانيد همان مقدار كه شما در خارج از منزل خسته مي شويد ، زن هم درمنزل از كارهاي منزل خسته مي شود و نيازمند مساعدت و قدرداني است

مطالب مشابه