امام زمان و آيات قرآن مجيد

امام زمان و آيات قرآن مجيد

1- الذين يومنون بالغيب..
[پرهيزکاران] کساني هستند که به غيب ايمان مي آورند…
(سوره بقره ، آيه 3)
تأويل «بالغيب» قيام امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف است.
(کمال الدين – بحارالانوار ج 51 ص 53)
2- … فاستبقوا الخيرات اينما تکونوا يات بکم الله جميعاً….
در نيکي کردن بر يکديگر سبقت گيريد. هرجا که باشيد خداوند شما را گرد مي آورد.
(سوره بقره : آيه 148)
تأويل «بکم» امام زمان عجل الله تعالي فرجه شريف و ياران اوست.
(غيبت نعماني – بحارالانوار ج 51 ص 58)
3- اقتربت الساعة و انشق القمر.
رستاخيز نزديک شد و ماه دوباره گرديد. (سوره شريفه قمر : آيه 1)
تأويل «الساعة» ظهور امام زمان – عجل الله تعالي فرجه شريف – است.
تفسير علي بن ابراهيم / بحارالانوار، ج 51، ص 49.
4- يعرف المجرمون بسيماهم ..
تباهکاران را به نشان صورتشان مي شناسند.
(سوره شريفه الرحمن / آيه 41)
تأويل «يعرف المجرمون» امام زمان – عجل الله تعالي فرجه شريف – است که تبهکاران را به نشان صورتشان مي شناسد.
(غيبت نعماني / بحارالانوار، ج 51، ص 59.)
5- هل اتيک حديث الغاشيه .
آيا داستان غاشيه (پوشنده) به تو رسيده است.
(سوره شريفه غاشيه / آيه1)
تأويل «الغاشيه» امام زمان – عجل الله تعالي فرجه شريف – است
(ثواب الاعمال / بحارالانوار – ج 51، ص 50.)
6- والفجر، وليال عشر و الشفع و الوتر.
سوگند به سپيده صبح ، و سوگند به شبهاي دهگانه و سوگند به جفت و طاق
(سوره شريفه فجر آيه 1 -3)
تأويل «الفجر» امام زمان – عجل الله تعالي فرجه شريف – است.
(تفسير البرهان- ج 4، ص 457.)
7- والنهار اذا تجلي.
سوگند به روز آن گاه که آشکار شود.
(سوره شريفه ليل: آيه 2)
تأويل «النهار» امام زمان – عجل الله تعالي فرجه شريف – است.
(تفسير علي بن ابراهيم – بحارالانوار ، ج 51، ص 49)
8- تنزل الملئکه و الروح فيها باذن ربهم من کل امر
در شب قدر فرشتگان و روح به اجازه ي پروردگارشان براي انجام کارها نازل مي شوند.
(سوره شريفه قدر / آيه 4)
تأويل «تنزل الملئکه و الروح» نزول آنها بر امام زمان – عجل الله تعالي فرجه شريف – است.
(تفسير البرهان – ج 4، ص 488)
9- سلام هي حتي مطلع الفجر.
تا طلوع بامداد همه سلام و درود است .
(سوره شريفه قدر / آيه 5.)
تأويل «مطلع الفجر» زمان ظهور امام زمان – عجل الله تعالي فرجه شريف – است.
(تفسير البرهان – ج 4، ص 487.)
10- والعصر ، ان الانسان لفي خسر.
سوگند به زماني که آدمي در زيان است.
(سوره شريفه عصر / آيه 1 -2)
تأويل «والعصر» زمان ظهور امام زمان – عجل الله تعالي فرجه شريف – است.
(تفسير البرهان – ج 4، ص 504)

مطالب مشابه