چرا امام صادق با چهار هزار شاگرد خود دست به قیام علیه حکومت نزد اما امام حسین با ۷۲ یار خود قیام کرد؟

چرا امام صادق با چهار هزار شاگرد خود دست به قیام علیه حکومت نزد اما امام حسین با ۷۲ یار خود قیام کرد؟

چرا امام صادق علیه السلام با چهار هزار شاگرد خود دست به قیام علیه حکومت نزد اما امام حسین علیه السلام با ۷۲ یار خود قیام کرد؟

پاسخ :

مجموعه رفتارهای امامان(ع) در برابر حاکمان و خلفا را می توان در دو کلید واژه خلاصه کرد: ۱. صبر، ۲. قیام؛ که هر دو با انگیزش و تلاش برای اصلاح امت انجام می گرفته است. با این تفاوت که اقدام برای قیام تنها در زمانی اتفاق می افتاد که احتمال پیروزی باشد و یا حداقل از نابودی اسم و رسم پیامبر(ص) جلوگیری شود.
اما با واقع بینی در تاریخ دوره امامان(ع) امکان پیروزی بر دشمنان بسیار دور از واقعیت بود چنان که قیام های متعدد علویان به شکست انجامید. بنابراین تنها در موردی که شدت دشمنی به اندازه ای بود که بیم محو حتی نام پیامبر(ص) بود قیام انجام می گرفت که حداقل اصل اسلام به نسل های بعد برسد. چنین واقعه ای تنها در زمان امام حسین(ع) اتفاق افتاد که یزید برای ریشه کنی اصل اسلام توطئه کرد و به طور آشکار اعلام کرد

یکی از دلایل عدم قیام مسلحانه از سوی حضرت امام صادق(ع) این است که آن حضرت نیروی کافی برای قیام مسلحانه نداشت و اگر امام صادق(ع) قدرت نظامی داشت به طور قطع قیام مسلحانه می کرد. در زمان حضرت امام صادق(ع) تعدادی از علویان قیام مسلحانه کردند و هیچ کدام پیروز نشدند چون قدرت نظامی کافی در اختیار نداشتند و حضرت امام صادق(ع) به اینها تذکر داده بود که شما پیروز نخواهید شد ولی آنان براساس محاسبات خودشان اقدام کردند و شکست خوردند. حضرت امام صادق(ع) شرایط و اوضاع آن زمان را بهتر از دیگران تشخیص می دادند و برای همین به قیام مسلحانه دست نزدند.وتنها امام صادق نبود که قیام نکرد امیرالمومنین هم همینجور بود .
واما امام حسین قیام نکردن و به دعوت خود مردم مکه روترک کردند.

منبع: قرارگاه پاسخ به شبهات و شایعات

مطالب مشابه