تسخير قلب

تسخير قلب

آقايان چگونه بايد به قلب همسر خود راه يابند !
1 ـ زنان از مردان « خاله زنک » خوششان نمي آيد ، در جزئيات دخالت نکنيد .
2 ـ قبل از اين که از خانه بيرون برويد از او بپرسيد آيا چيزي لازم ندارد ؟
3 ـ جبهه منزل ، سخت ترين ، دردسرآورترين و پرالتهاب ترين جبهه هاست ، با « ادراک » آرامش و سکون را در اين جبهه حاکم فرماييد .
4 ـ تفاهم در اثر « مذاکره » به دست مي آيد ، تفاهم نهال عشق را آبياري کرده و به درختي تنومند بدل مي کند .
5 ـ اگر از همسرتان به موقع «قدرشناسي »کنيد و از ويتامين « توجه » سود جوييد ، هرگز « غرغر» او را نخواهيد شنيد .
6 ـ با ياد گرفتن « گذشت نوبتي » همسرتان را در موضع قدرت قرار دهيد ، آدم « برنده » کسي است که گاهي هم « بازنده » باشد .
7 ـ زن ها با درددل کردن تخليه مي شوند ، اين فرصت را براي او فراهم کنيد تا احساس خوبي پيدا کند .
8 ـ اگر او اشتباهي کرد و به صورت « غير مستقيم » عذرخواهي کرد ، او را وادار به اعتراف نکنيد .
9 ـ «همدلي » با زنان آرامشان مي سازد ، ارائه راه حل نياز آنها نيست ، راه حل هايي که هميشه بهترين نيستند !
10 ـ همسر خود را غريبه ندانيد و با او به « گفت وگو » بنشينيد ، اگر از او بخواهيد «راز دار » شما باشد ، شما را به خودش نزديک تر مي بيند .
خانم ها چگونه بايد به قلب همسر خود راه يابند !
1 ـ به غرور او احترام بگذاريد و اعتقاداتش را به تمسخر نگيريد .
2 ـ هنگامي که او درحال کار کردن است ، بهترين برنامه تلويزيوني مورد علاقه اش را برايش ضبط کنيد .
3 ـ يک ناز و نوازش صميمانه ، گرمي بخش يک روز او مي تواند باشد .
4 ـ چک آپ ساليانه اش را به او يادآور شويد .
5 ـ کساني که حاضرند با ماشين گران قيمت يک مرد همراهي کنند ، زيادند ، ولي مردان به دنبال کسي مي گردند که اگر ماشين گران قيمت شان خراب شد ، با او در اتوبوس همراه شود .
6 ـ هنگامي که با نظر پدر و مادر او موافق نيستيد ، لازم نيست آنها را «امل » معرفي کنيد .
7 ـ به کودکان خود ياد دهيد تا به پدر خود احترام بگذارند .
8 ـ دوستان او را براي شام دعوت کنيد ، همين طور به کساني که او نسبت به آنها احساس دين مي کند .
9 ـ اگر يک بار بگوييد تو آن مردي نبودي که من آرزويش را داشتم ، بايد بدانيد که هيچ وقت شما را نخواهد بخشيد .
10 ـ وقتي سرگرم تماشاي برنامه مورد علاقه اش مي باشد ، از او نخواهيد که براي خريد ، بيرون برود .
منبع:مجله راه کمال شماره 24

مطالب مشابه